Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

15+1 pravidel při tvorbě Power BI dashboardů

15+1 pravidel při tvorbě Power BI dashboardů

Jak vytvořit krásný dashboard? Tuto otázku si položil Marco Russo a Alberto Ferrari z SQLBI a vytvořili patnáct pravidel, které vám při tvorbě dashboardů nebo reportů pomůžou. Proč je to důležité? Proč bychom měli věnovat pozornost ne jen funkčnosti, ale také vzhledu a proč bychom měli nad designem přemýšlet a věnovat mu stejnou pozornost, jako správně vytvořené kalkulaci? Je to jednoduché, správně vytvořený dashboard se snadno čte. Pro koncového uživatele je jednoduché se v něm vyznat a získat všechny potřebné informace. Také ho dashboard hned zaujme a získá z něj pozitivní první dojem. Těchto patnáct pravidel slouží jako vodítko, pro ty, kteří si nejsou jistí, jestli dashboardy tvoří správně. Obsahují základní osvědčené postupy pro tvorbu dashboardů. Nemusíte se všemi pravidly řídit vždy, ale pokud si nejste svým dashboardem jistí, může vám pomoci těchto patnáct pravidel.

 1. Zaměřte se na cíl
  Do žádného dashboardu bychom neměli dávat příliš mnoho informací, ale definovat si cíl a ten naplnit. Cílem může být osoba, která ho bude používat nebo určitý vhled do dat, který nás zajímá.
 2. Ukažte vše na první pohled
  Předpokládáme, že se na náš dashboard budou uživatelé dívat každý den, z toho důvodu by měl dobrý dashboard poskytnout uživateli vše na první pohled. Měli bychom se tedy vyhnout posuvníkům a velkému množství proklikávání.
 3. Jděte na to jednoduše
  Vyhněte se všemu, co by mohlo odpoutávat pozornost od toho, co chcete skutečně sdělit. Obrázky mohou mít v dashboardu svoje místo, pokud plní určitou funkci a mají tam smysl. Stejně tak je dobré zvolit světlé a jednoduché pozadí.
 4. Zarovnejte prvky
  Všechny vizualizace v dashboardu by měly být zarovnané, dashboard se pak snadněji čte a působí přehledněji.
 5. Buďte konzistentní
  Snažte se dodržovat postupy a vzory, které v dashboardu zavedete. Dashboard je snadněji pochopitelný, pokud používá určité typy grafů opakovaně.
 6. Zvýrazněte nejdůležitější informace
  Lidé se při prvním pohledu na report většinou zaměří na horní levý roh, je příhodné tam umístit ty nejdůležitější vizualizace.
 7. Buďte srozumitelní
  Všechny grafy by měly být správně popsány a obsahovat jasné a srozumitelné hodnoty.
 8. Začínejte od 0
  Pokud používáte sloupcové grafy, musí osa y vždy začínat 0. (U čárového nebo bodového grafu toto pravidlo neplatí.)
 9. Zkraťte čísla
  Dashboard se používá pro přehled, není nutné tam zobrazovat čísla s velkým detailem.
 10. Ukažte kontext
  Samotné číslo nemá bez správného kontextu téměř žádnou informační hodnotu. Samotná výše nákladů není tak důležitá jako to, zda jsou tyto náklady vyšší nebo nižší než náklady minulý rok.
 11. Vyberte správné barvy
  Při tvorbě dashboardů jsme často omezeni tím, které barvy můžeme použít. Každá firma může požadovat určité použití barev, i přesto můžeme ale s barvami pracovat. Některé v sobě nesou určitou informaci a my jsme zvyklí je takto vnímat, například červená barva evokuje, že je něco v nepořádku. Barev by v dashboardu rozhodně nemělo být příliš mnoho.
 12. Vytvořte dashboard, ne report
  Dashboard a report jsou dvě odlišné věci. Zatímco dashboard poskytuje nějaký celkový přehled a monitorování situace. Report jde více do detailu a slouží pro hlubší analýzu.
 13. Ukažte odchylky
  Toto pravidlo souvisí s kontextem. Místo toho, abychom použili například sloupcový graf, kde bychom porovnávali aktuální prodeje s prodeji v minulém měsíci, můžeme ukázat samotný rozdíl, kde jasně uvidíme, jestli je kladný nebo záporný.
 14. Vynechejte to nepodstatné
  Pokud tvoříme dashboard měli bychom si dát pozor na to, jak čísla uživateli ukazujeme. Jelikož máme většinou přístup k velkému množství dat, tak nás to nutí ukazovat čísla z pohledu něčeho, co nemusí dávat až takový smysl a můžeme vzbudit dojem, že spolu dvě veličiny souvisí.
 15. Vyberte správné grafy
  Možná nejdůležitější pravidlo ze všech. Vždy důkladně promyslete, jestli je daný graf skutečně tím nejlepším způsobem jak vyjádřit danou informaci.

15+1 A nezapomeňte, dashboard musí být hezký!
Všechna výše zmíněná pravidla ještě nezaručují, že bude výsledný dashboard hezký. Ale měl by být, zkuste jej ukázat třeba svému kolegovi a zjistit, jak na něj na první pohled dashboard působí.

Podívejte se, jaké služby dodáváme našim zákazníkům v souvislosti s Power BI.

Zajímá vás Power BI? Podívejte se, jak vypadá začátek a průběh spolupráce s Intelligent Technologies.

Máte-li zájem dozvědět se více, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.