Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

BI Self Service

Samoobslužné technologie pomáhají kombinovat a analyzovat data z různých datových zdrojů v návaznosti na primární datový sklad organizace, ale i zcela mimo něj. Tyto technologie pomáhají všem uživatelům, kteří chtějí pracovat aktivně s daty. Snižuje se závislost na IT oddělení a čekání na zhotovení úpravy v databázi či datovém skladu.

Reálné použití

Doplněk pro Microsoft Excel, PowerPivot. Můžete pracovat s velkými bloky dat a analyticky je zpracovávat v prostředí, které je vám známé.

Sdílení požadavků napříč celou organizací

Efektivnější rozhodování díky datové spolupráci

Zajištění kvality dat

  • Koncoví uživatelé si vytvářejí vlastní Business Intelligence aplikace v prostředí, které dobře znají: Microsoft Excel.
  • Aplikace se dají lehce a rychle upravovat bez znalostí vývoje databázových aplikací
  • Aplikace se mohou obnovovat, reflektovat změny v datech
  • Aplikace se dají sdílet mezí mnoha uživateli, při použití Sharepointu a jeho vlastností (bezpečnost, verzování, upozornění na změny)