Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Big data jsou Big trend!

Big data jsou Big trend!

Kdo si umí v dnešní informační době opatřit ta správná relevantní data, získává velkou konkurenční výhodu. Kdo však s nimi navíc ještě dokáže efektivně pracovat, tedy vytěžit z nich maximum pro své strategické rozhodování, má úspěch zaručen.        

Za dobu vzniku termínu Big Data můžeme považovat období 2011-2012, kdy četnost vyhledávání tohoto termínu začíná prudce narůstat, nejdříve v Severní Americe a následně s větším či menším zpožděním i v dalších zemích. S tím je spojen i nárůst uživatelů sociálních sítí jako Facebook a Twitter a určitým přelomem ve změně jejich využívání. Zatímco před tímto obdobím byly tyto velké sociální sítě používány spíše jednotlivci ke komunikaci mezi skupinami osob – nejčastěji známých a přátel, po roce 2010 dochází k velkému nárůstu firemní komunikace přes tato media. 

Na jedné straně tento nárůst přináší příliv financí, na straně druhé se ale marketingové útvary, které žádají o větší rozpočty pro nová média, potýkají s problémy jak zde vyhodnocovat a měřit přínosy kampaní a dalších marketingových aktivit. Proto dochází ke zvýšenému zájmu o technologie, které umožňují s těmito nestrukturovanými a rychle se měnícími daty pracovat. Navíc je těchto dat, stejně jako uživatelů a aktivit na sociálních sítích, opravdu hodně, tak se rodí se termín „Big Data“. 

V období let 2011-2013 dochází k první vlně projektů, které se s velkými daty snaží pracovat. Pokud se ale podíváme na pravidelně aktualizované údaje zralosti jednotlivých technologií, tak zjistíme, že technologie pro práci s velkými daty teprve až v roce 2014 překonala vrchol „hype cyklu“ a začíná se dostávat do fáze, kdy dojde na jedné straně k vystřízlivění, ale také k nárůstu počtu reálných a prakticky využitelných aplikací a projektů, které budou s těmito daty pracovat. 

Jistě si říkáte – jak bude postupovat trh v letošním roce?

Nad tím přemýšleli mimo jiné i analytici poradenské společnosti IDC, kteří odhadují, že v letošním roce celosvětový trh Big Data dosáhne velikosti 125 miliard amerických dolarů a také naznačili 6 hlavních trendů, které můžeme letos očekávat: 

  • Bezpečnost bude omezovat aplikace pro Big Data analýzy

Analytické nástroje pro Big Data budou stát v první bezpečnostní linii, budou predikovat bezpečnostní hrozby a detekovat je. 

  • IoT analytiky (analytiky internetu věcí) budou na vzestupu s průměrnou výnosovou mírou (CAGR) ve výši 30% za pět let 
  • Bude se rozvíjet jak nákup, tak I prodej dat 

70% oslovených velkých organizací již externí data v současnosti nakupují a 100%, tak učiní do roku 2019. Zároveň přibude více organizací, které začnou svá data prodávat.

  • Společnosti budou reagovat na nedostatek dovedností na trhu investováním do vlastních služeb a do automatizace

Stále totiž bude přetrvávat nedostatek kvalifikované pracovní síly. 

  • Obrazová, video a audio analytika bude všudypřítomná

Použití multimediálních analytických nástrojů se v letošním roce zvýší trojnásobně, což bude hlavní hnací silou v investicích do Big Data technologií.

  • Tvoření příběhu bude velmi důležitou součástí práce analytika.

Významným atributem pro práci analytika v oblasti Big Data budou komunikační dovednosti, aby tedy analytik dokázal zadavateli (externímu i internímu) všechny výsledky analýz vysvětlit a data z těchto analýz kvalitně „prodat“. Už nyní si tuto skutečnost některé společnosti uvědomují, a proto začínají zaměstnávat ve svých týmech i bývalé novináře.

„Big Data problematika se již dostává i do popředí zájmu firem v České republice. Technologie na jejich zpracování jsou dostupnější a zajímavá jsou zejména propojení s již existujícími zdroji dat a hledání nových souvislostí, které lze využít v reálném světě. Dříve by nás nenapadlo, že je možné cílit marketingové kampaně individuálně na zákazníky nejen dle jejich nákupního chování, ale i chování na webu nebo sociálních sítích. Nebo například vylepšovat produkty zákazníků na základě témat z obsahu hovorů na zákaznickou linku firmy,“ říká Luboš Bednář, výkonný ředitel společnosti Intelligent Technologies.

Více informací o službách Big Data naleznete na adrese: https://www.intecs.cz/sluzby/ a výsledky realizovaných služeb jsou k dispozici na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.