Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Big Data

Přínos využití Big Data je zejména v získání konkurenční výhody. Využití nových informací pro poskytování lepších služeb, hlubšímu porozumění zákazníkům, rychlejším inovacím.
Okolo Big Data existuje mnoho rozruchu, méně i více informovaného. Co termín Big Data opravdu znamená? Zahrnuje taková data, která není možné zachytit a zpracovat dnes běžnými prostředky. Většina firemních strukturovaných dat se lépe a rychleji zpracuje v korporátním datovém skladu, který, byť by obsahoval miliardy záznamů a terabajty dat, není možné považovat za big data řešení. Big Data jsou vyhrazena pro malou část projektů, kde se objem, rychlost a různorodost dat vymyká běžným řádům. Jde zejména o oblast telekomunikací, utilit, retailu, zdravotnictví nebo financí.

Příklady použití:

Vyhodnocení věrnostních programů

Nejlepší akční nabídky pro prodej

Detekce podvodů

Analýza dat zákaznických center

Prevence odlivu klientů

Nasazení jakékoliv technologie musí přinést větší hodnotu než jsou náklady na její zavedení. V případě Big Data projektů se otevírají nové příležistosti:
  • Vytvoření takových produktů, které generují svými senzory data o využití produktů a ty využívat pro inovace nebo poznání zákazníků
  • Detailnější segmentace zákazníků na základě jejich chování, přinese možnost opravdu personifikovaných nabídek
  • Propojení provázaných datových sad, ve zdravotnictví například klinických záznamů, nákladů a výdajů na léky
  • Inteligentní doprava, nabízí se využití GPS senzorů pro výpočet rychlejší trasy; město Kodaň podporuje projekt elektrokol, která zároveň sbírají informace o znečištění ovzduší a o dopravní situaci
  • Provádění kontrolovaných experimentů za pomocí využití senzorů, například sledování pohybů na prodejní ploše, chování řidičů pro logistické firmy, vyhodnocení online zkušebních kampaní pro konkrétní zákazníky
K řešení Big Data úloh využíváme tyto technologie:
  • Azure Machine Learning
  • Azure Databricks
  • Python a R
  • SQL Server Machine Learning services
  • Azure IOT hub, Azure Stream Analytics a další