Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Datové sklady

Produkty a služby vytváří Intelligent Technologies vždy v úzké spolupráci s klientem na míru jeho potřebám a obchodní strategii. Konsolidací všech dostupných informačních zdrojů v rámci společnosti umožníme managementu a zaměstnancům získat jasný přehled o výkonnosti jejich organizace a jednotlivých oddělení. Pokud právě potřebujete zvýšit efektivitu vašeho podniku, upevnit vaši konkurenceschopnost, zjistit přesné a zásadní informace obsažené ve vašich nebo jakýchkoliv jiných datech, Business Intelligence je nástroj právě pro vás.
Nástroje Business Intelligence, zejména pak manažerské informační systémy (MIS), jsou prospěšné napříč všemi obory podnikání. Finanční reporting a konsolidace jsou zastoupeny ve většině těchto oblastí. BI zajistí vyšší efektivitu organizace, dokáže snížit provozní náklady nebo zaručí vyšší výkonnost zaměstnanců. Ve výrobě pomáhá například controllingu, kde zajistí potřebnou kvalitu produktů nebo výrobků, managementu umožní sledovat přesné výsledky jejich společnosti a na základě těchto přesných informací umožní kvalifikovaně rozhodovat.

  • Prvním krokem k úspěšné implementaci datového skladu (DWH) je vždy detailní vstupní analýza. Intelligent Technologies takto zmapuje systémy datových zdrojů na jedné straně a požadavky konzumentů dat na straně druhé. Tato analýza je nezbytným prvním článkem pro kvalitní realizaci validního datového skladu (DWH).
  • Neméně důležitý je vývoj kvalitních nástrojů pro jeho plnění (datové pumpy, ETL procesy apod.). Intelligent Technologies dodává datové sklady nejvyšší kvality. Naši zkušení konzultanti navrhnou architekturu datového skladu dle nejvyšších standardů.
  • Kromě těchto standardních metodologií se pro samotné technické řešení využívá doporučení (Best Practices) společnosti Microsoft.
  • Cílem datového skladu je zpravidla sjednocení všech informačních systémů a vstupních dat v rámci organizace klienta a jeho automatické plnění aktuálními a validními daty z těchto datových zdrojů.