Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Jak začít projekt s Intelligent Technologies

Každý zákazník je jiný. Co je stejné je péče, kterou každému věnujeme a také několik prvních kroků každé nové spolupráce. Jak tedy typický začátek nového projektu vypadá?

  • První kontakt – poptávek od zákazníků dostáváme celou řadu. Nejčastější je kontakt přes Kontaktní formulář, buď formou zprávy nebo telefonického rozhovoru.
  • Vyjasnění potřeb – při prvním osobním setkání (po telefonu, osobní schůzka nebo Skype konference) je důležité si vyjasnit potřeby, současný stav (co už existuje, co funguje a co nefunguje) a očekávání od výsledku spolupráce. Nejde o technické podrobnosti, ale o byznysová očekávání – potřebuji zlepšit informovanost, nemám přístup k aktuálním výsledkům, neumím porovnat data z informačního systému na obchodní plán a podobně. Podle konkrétních potřeb se pak dále bavíme o podnikovém reportingu, o konzultacích a poradenství, zavedení Power BI, školení na míru nebo převzetí stávajícího systému.
  • Smluvní dokumenty – data jsou cenné aktivum firmy a musí se k nim přistupovat s náležitou obezřetností. Automaticky navrhujeme uzavření smlouvy o mlčenlivosti, která chrání zákazníka před únikem nebo zneužití informací, ke kterým během projektu získáme přístup. Zároveň nabízíme i rámcovou smlouvu, která slouží jako smluvní rámec pro případné následující objednávky.
  • Vytvoření pilotního projektu – anglické přísloví říká, že vidět znamená uvěřit. Naše zkušenosti ukazují, že pilotní projekt pomůže rychle ukázat potenciál vzájemné spolupráce (jestli to bude fungovat nebo ne), umožní zákazníkovi vyzkoušet si používanou technologii a vyzkoušet nasazení na svých datech. Pak se může lépe rozhodnout, jestli výsledný projekt bude mít očekávaný přínos. Pilotní projekt vždy řeší vybraný konkrétní problém, je stavěn na datech zákazníka a výsledek může vypadat třeba takto:

Výsledek pilotního projektu


  • Nabídka a nacenění projektu – pilotní projekt slouží jednak zákazníkovi pro vytvoření přesné představy, co za své peníze dostane. Nám slouží k lepšímu pochopení problému a odhalení skrytých implementačních problémů. To se promítne do detailnější nabídky a přesnějšího nacenění. Pokud zákazník s nabídkou nesouhlasí, může pokračovat s výstupy z pilotního projektu i bez nás.
  • Práce na projektu – při akceptování nabídky nás čeká práce, která nás baví a kvůli které existujeme. Vás čekají nové pohledy na data, moderní reporting, AHA momenty a mnoho nových podnětů pro vaši práci. Ale tím to většinou nekončí.

Co následuje po prvním projektu?

Většinou následuje další! První projekt ukáže, jak je možné pracovat s daty a posílat je všem zaměstnancům, aby jim přinášely každodenní dávku efektivity a poznání. Když víte, že jde pracovat rychle, spolehnout se na výstupy reportů a sdílet je s ostatními, nebudete chtít přestat.