Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Jak se úplně neznemožnit kvůli špatným datům?

Jak se úplně neznemožnit kvůli špatným datům?

Není nic horšího než zjistit, že hlavním informačním zdrojem pro své strategické rozhodnutí byla špatná data. Rozhodnutí je již provedeno a nedá se nic vrátit, v lepším případě se dají jen minimalizovat škody. Ale proč dojít až tak daleko? Víme, jak můžete nejlépe získávat pravidelně ta správná a aktuální data pro Vaše kompetentní rozhodování. 

Pan Macháček je ředitelem středně velké výrobní firmy, která nyní připravuje nový výrobek, na kterém pracují skoro všechny oddělení, včetně IT.

Za pár dní se chystá tisková konference, na které ředitel Macháček novinku poprvé představí před novináři. Po několikaměsíčním vývoji se podařilo firmě výrobek dokončit a odzkoušet, a tak plánuje na něm postavit hlavní výrobní program nejen pro tuzemsko, ale především pro Indii.

Tisková konference začíná, ředitel Macháček hovoří a má radost, jakou výrobek vzbuzuje mezi přítomnými pozornost. Když je čas na dotazy, přihlásí se jeden novinář.

„To je sice pěkné, co nám tady pane řediteli říkáte, ale tak optimistické bych to neviděl, hlavně v té Indii.“

„Proč myslíte?“ je ředitel Macháček překvapen.

„Znám to tam a vím, že s tím rozhodně neprorazíte. Už tam mají něco podobného a navíc za úplně jinou cenu.“

Ještě ten den si ředitel Macháček zavolal marketingového ředitele Nováka, aby mu podal vysvětlení, ale ten si za svými informacemi stál. Teprve dodatečně se ředitel dozvěděl, že Novák podával zkreslující informace o indickém trhu, neboť již měl dohodu s jedním tamním výrobcem, ke kterému po výpovědi odešel.

 

Nemusíte zrovna pracovat s úmyslně upravenými informacemi. Stejně tak chybějící data nebo špatně interpretovaná ostatními zaměstnanci mohou napáchat při Vašem rozhodování velkou škodu pro celou firmu. Jak ale získat ty správné a aktuální informace? Navíc jak je získat co nejefektivněji?

V klasickém firmě, především středně velké a také větší velikosti, spravuje většinu informací v elektronické podobě IT oddělení. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti dat, zabezpečení, jejich propojení, konsistence a správnosti a také z mnoha dalších důvodů, například interních. Čím je firma větší, její pracovníci v různých odděleních přinášejí z různých zdrojů nová a nová data, která putují přes IT oddělení do vytvořeného datového skladu, ve kterém se tato data konsolidují a slouží jako jednotný zdroj pro vytváření potřebných analýz a reportů. Nejčastějším nástrojem pro jejich šíření v rámci firmy jsou především dokumenty v programu Microsoft Office – tedy tabulky v Excelu, prezentace v Power Pointu nebo textové dokumenty ve Wordu.

Velkou nevýhodou je skutečnost, že k těmto informacím v datovém skladu mohou přistupovat jen specialisté, kteří mají náležité znalosti. Je to z toho důvodu, aby věděli, jak jsou data organizována a co s nimi lze promocí různých databázových dotazů dělat. A tito odborníci pak po dohodě se zástupci různých firemních oddělení data předpřipravují z tohoto datového skladu a ostatních systémů analýzy, případně objednané reporty přímo generují. Samotné IT oddělení je však příjemcem takových reportů málokdy. Pokud situaci lehce zjednodušíme, tak můžeme říci, že IT specialisté dávají data zpátky k těm, kteří je během činnosti vytvářeli. Ale navíc je odevzdávají zpracované v takové podobě, aby byli tito lidé schopní zjistit, jestli jejich oddělení funguje efektivně, případně kde má rezervy a slabiny.

IT oddělení tedy plní funkci mezičlánku v celém procesu vytváření, sběru, konsolidace a prezentace informací, a pokud se objemy dat zvyšují, nároky na rychlost zpracování roste. V takovémto případě zákonitě dojde k tomu, že pro IT oddělení začnou další a další požadavky z oddělení působit problémy v reálných možnostech je zpracovat. Nikdo totiž nemá neomezené zdroje – ani lidské ani finanční. Následně pak hrozí nebezpečí, že „nespokojení“ uživatelé začnou data získávat jinak, čímž údaje a reporty začnou být nekonsistentní. Navíc různými analýzami dat se ve firmě začne zabývat více lidí, než je nezbytně nutné, a tím dochází ke snížení efektivity oddělení, a tím samozřejmě i celé firmy. 

Moderní a efektivní řešení

Tyto negativní jevy je ale možné do určité míry eliminovat nasazením a používáním nástrojů samoobslužné business intelligence (self-service BI), které zobrazuje následující schéma.

schéma

Velkou výhodou je skutečnost, že vhodně zvolený nástroj pro self-service BI umožní pracovníkům IT oddělení připravit jen jednorázové napojení tohoto nástroje na zvolené datové zdroje a samotnou práci s daty a jejich analýzu si je schopen v běžných případech zabezpečit sám uživatel a odběratel těchto informací. Případně proškolený uživatel/analytik konkrétního oddělení, který tímto způsobem dostane do ruky daleko robustnější nástroj pro svoji efektivnější práci.

Velkou předností těchto moderních systémů samoobslužného BI je možnost velmi rychlého připojení dat z externích zdrojů, a takto získaná data navíc dokáží tyto systémy zkombinovat s daty firemními.

Tímto efektivním způsobem tedy můžete získat celou řadu informací a analytických pohledů na realitu Vaší firmy, která by zůstala při klasickém přístupu skrytá.

Jedná se například o následující tipy:

  1. Můžete porovnávat výsledky Vaší firmy s výsledky celého odvětví, ve kterém Vaše firma působí – zkombinujte vlastní data a volně dostupné či zakoupené informace (z výzkumných agentur, statistického úřadu, z oborových organizací, z hospodářské komory a podobně) 
  2. Zjistěte si vazbu mezi návštěvností webových stránek Vaší firmy (pomocí nástroje Google Analytics) a prodejem, zatížením call centra nebo i počtem reklamací. Tyto informace Vám mohou posloužit k novým náhledům na marketingové akce, nebo Vám naopak ukáží, co by se na Vašem webu mohlo změnit pro zlepšení spokojenosti zákazníků 
  3. Do svých analýz si můžete jednoduše zahrnout i jednorázově získaná data. Například o zveřejněných novinkách v nabídce konkurence, informace o jejich získaných zakázkách, jejich personálních změnách, finančních dat z jejich výročních zpráv a podobně. 

Největší výhodu ale získá Vaše firma tím, že Vaši firemní analytici budou trávit méně času nad samotným získáváním a propojováním dat, čímž získají více času pro jejich analýzu a pro nacházení nových souvislostí a možností, jak více činnosti v rámci Vaší firmy optimalizovat.

Pokud chcete zvýšit výkonnost Vaší firmy a mít potřebná data a analýzy včas k dispozici, rádi Vám nástroje self-service BI představíme a navrhneme jejich vhodnou kombinaci Vaší firmě přímo „na míru“.

Více informací o těchto našich službách naleznete na adrese: www.intecs.cz/bi-self-service/. O výsledcích našich již realizovaných služeb se můžete dozvědět na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.