Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Master Data Management

Kmenová (master) data je konzistentní sada identifikátorů a atributů popisujících hlavní firemní subjekty (zákazníci, produkty, dodavatelů, služby). MDM se zabývá správou, údržbou a zabezpečeních kmenových dat. V základní podobě MDM zaručuje, že se napříč organizací nepoužívá několik odlišných verzí ceníků nebo seznamu zákazníků (což snadno může nastat ve velkých firmách typu utilit nebo bank).

MDM může nabídnout následující procesy:

identifikace zdroje

detekce chyb a automatické opravy

transformaci

normalizaci

nastavení pravidel

sběr dat

obohacování dat

Projekt zavedení MDM (protože se jedná zejména o přijetí určitého přístupu k datům, ne o pouhou implementaci konkrétní technologie) v sobě bude zahrnovat několik kroků:
 • Identifikovat zdroje kmenových dat
 • Identifikovat ty, kteří používají a vytvářejí kmenová data (konzumenti, producenti)
 • Získat dostupná metadata okolo kmenových dat
 • Jmenovat pracovníky zodpovědné za kmenová data (datoví stevardi)
 • Vytvořit model kmenových dat
 • Zvolit technologie pro práci s kmenovými daty
 • Navrhnout infrastrukturu
 • Vygenerovat kmenová data
 • Upravit vstupní aplikace (konzumenty i producenty)
 • Nastavit proces údržby dat

Přínosy implementace MDM:

 • Kompletní zákaznická produktová data přinášející obchodní příležitosti
 • Lepší služby pro zákazníky spojené s menší šancí pro odchod zákazníka
 • Větší efektivita obchodních procesů
 • Nižší náklady na IT a na integraci aplikací a systémů