Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Máte čerstvá data nebo už lehce zahnívají? Provětrejte sklad!

Máte čerstvá data nebo už lehce zahnívají? Provětrejte sklad!

Jak se staráte o svá firemní a získaná data? Kde je máte uložená a především v jaké podobě? To jsou otázky, na které byste měli umět odpovědět a také proč s nimi nakládáte právě tímto způsobem.

V běžné české firmě každý ukládá různá data. Někdo do účetnictví, jiný do firemního CRM systému, další do excelovského souboru nebo do narychlo sestaveného databázového souboru. Dat ve firmě stále přibývá, hromadí se a zastarávají. Uživatelé navíc chtějí z tohoto souboru dat získat relevantní data. Protože, nic naplat, právě data jsou součástí úspěšného obchodování. A pokud něco nefunguje jak má, dopadnete jako majitel jednoho obchodu, kterému do prodejny vpadl zákazník a křičel:

„Včera jsem tu koupil tři metry látky na šaty a tomuhle vy říkáte kvalita!?“

„ Vy jste šťastný člověk,“ uklidňoval ho majitel. „Vy té látky máte jen tři metry, ale já jí mám plný sklad!“

 

Pokud chcete úspěšně obchodovat, potřebuje čerstvá a relevantní data, která ovlivňují kvalitu výrobků a služeb a prozradí vám i jak je s nimi spokojen zákazník. Z nekvalitních a špatně uložených dat takové informace nezískáte. Abyste této situaci předcházeli, vymeťte co se dá a přejděte na lepší řešení. Dnes je vhodné pro svá data používat datový sklad. A vy přeci chcete být mnohem lepší, než ta běžná česká firma, která je v zajetí vlastních nevyhodnotitelných informací.

Datový sklad (anglicky Data Warehouse, DWH) je zvláštním typem relační databáze, která umožňuje řešit úlohy s rozsáhlými soubory dat na bázi analytického dotazování.

K hlavním charakteristikám datového skladu patří:

  • Orientace na subjekt

Řešení v datovém skladu je vedeno se snahou o jasnou vnitřní oddělenost jednotlivých funkčních celků (výsledkem je struktura, která je čitelnější pro uživatele manažera nebo business analytika za cenu zvýšených nároků na paměťový prostor.

  • Integrita

V datovém skladu je třeba shromáždit informace z mnoha různých zdrojů a seskupit je nikoliv podle původu, ale podle logického významu (všechna data týkající se určité funkční oblasti je potřeba mít „na jedné hromadě“ bez ohledu na to, odkud pocházejí).

  • Nízká proměnlivost

Data jsou obvykle do datového skladu nahrávána ve větších dávkách (například v denních nebo týdenních intervalech) a pak již nejsou nijak modifikována.

  • Historická podoba dat

Data jsou v datovém skladu obvykle udržována v historické podobě, nikoliv pouze v aktuálním stavu, neboť je to dáno nutností provádění analýz zaměřených na vývoj v čase.

  • Možnost nahrávání dat z různých datových zdrojů

Data jsou shromážděna v různých datových formátech a na různém fyzickém umístění.

  • Ukládání dat z různých datových zdrojů s ohledem na co nejlepší a nejrychlejší provádění složitých dotazů

Nejčastěji se v datovém skladu používají technologie OLAP.

  • Předem nelze zjistit jaké dotazy a úlohy se v budoucnu budou s daty řešit

Je potřeba používat dostatečně flexibilních a přitom uživatelsky přívětivých analytických nástrojů.

Cílem datového skladu je zpravidla sjednocení všech informačních systémů a vstupních dat v rámci organizace klienta a jeho automatické plnění aktuálními a validními daty z těchto datových zdrojů.

Prvním krokem, pokud chcete ve Vaší firmě úspěšně implementovat datový sklad (DWH), je vždy detailní vstupní analýza. Intelligent Technologies takto zmapuje systémy datových zdrojů na jedné straně a požadavky konzumentů dat na straně druhé. Tato analýza je nezbytným prvním článkem pro kvalitní realizaci validního datového skladu (DWH).

Neméně důležitý je vývoj kvalitních nástrojů pro jeho plnění (datové pumpy, ETL procesy apod.). Intelligent Technologies dodává datové sklady nejvyšší kvality, pro které zkušení konzultanti navrhnou architekturu datového skladu dle nejvyšších standardů. K těmto standardním metodologiím se pro samotné technické řešení využívá doporučení (Best Practices) společnosti Microsoft.

Více o těchto našich službách naleznete na adrese: https://www.intecs.cz/sluzby/ . A o výsledcích našich realizovaných služeb se můžete dozvědět na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

 

Obrázek: Georgia Tech Library