Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Nabírejte zaměstnance budoucnosti a připravte pro ně odpovídající softwarové řešení!

Nabírejte zaměstnance budoucnosti a připravte pro ně odpovídající softwarové řešení!

V dnešní době se nejen u středního managementu, ale také i u řadových zaměstnanců, začíná stále více prosazovat trend, kdy peníze nejsou tak významným motivačním prvkem jako dříve. Do hry totiž vstupuje prvek seberealizace, možnost vyzkoušet nové výzvy, případně si rozšiřovat své znalosti. K zaměstnanci (případně pracovníkovi) budoucnosti tedy bude třeba již na prvním pohovoru mít úplně jiný přístup než k zaměstnanci „standardnímu“ a vnímat jeho specifické vnímání světa.  

 

Takovýto typ zaměstnance přináší firmě řadu výhod – od jeho většího zápalu do práce, přes velkou loajalitu, zkvalitnění výstupů práce až po snížení nákladů firmy na takovéhoto zaměstnance.

Jaké jsou tedy největší rozdíly mezi zaměstnancem budoucnosti jeho „standardním“ kolegou?

Desatero rozdílů: 

  • Pracovní doba (8hod vs. kdykoliv)

Zatímco „standardní“ zaměstnanec pracuje ve vymezenou dobu (většinou od 9 do 17 hod) a nárokuje si příplatky za přesčasy, zaměstnanec budoucnosti pracuje kdykoliv, kdy je potřeba, neboť on sám si řídí svůj pracovní a osobní čas.

  • Pracovní místo (firemní prostory vs. kdekoliv)

„Standardní“ zaměstnanec pracuje v jasně vymezených firemních prostorech, především v kancelářích administrativních budov. Zaměstnanec budoucnosti může pracovat, a také nejčastěji pracuje, kdekoliv na světě. Ze statistik vyplývá, že české firmy mají s tímto bodem velmi velké problémy, neboť se stále ještě velmi snaží své zaměstnance kontrolovat a myslí si, že když budou pomocí moderních docházkových systémů kontrolovat zaměstnance na pracovišti, docílí tím jeho většího pracovního nasazení.

  • Využití pracovních prostředků (firemní prostředky vs. jakékoliv)

V dnešní době mnoho zaměstnanců počítá s tím, že k výkonu své práce bude používat firemní prostředky – počítač, notebook, mobil, automobil a podobně. Zaměstnanec budoucnosti však rád používá nejen svá vlastní zařízení, ale také všechna ostatní, která ke své práci potřebuje. Není tedy nijak omezován v jejich používání a navíc je využívá v době, kdy je skutečně potřebuje.

  • Orientace na vstupy vs. výstupy

Klasický zaměstnanec se orientuje na vstupy. Když nemá své podklady, je to chyba někoho jiného, kdo mu je měl připravit. Takto mu to přeci popisuje jeho work description. Zaměstnanec budoucnosti se však orientuje na výstupy, tedy není důležité jaké informace a kde získá, protože nejdůležitější je výsledek jeho práce. Ten také rozhoduje o jeho následné odměně.

  • Firemní kariéra (firemní žebříček vs. vlastní kariérní žebříčky)

Klasický zaměstnanec má ve firmě možnost kariérního postupu jen do určité výše. Zaměstnanec budoucnosti má naopak možnost vytvořit si více takových žebříčků. Kde jeden končí, může další začínat.

  • Předmět práce (pevně daný vs. variabilní)

U standardního zaměstnance je pevně daný popis práce, neboť přesně zapadá do činnosti někoho jiného (ať již předchází, nebo následuje). Přesný popis je tedy velmi důležitý. Zaměstnanec budoucnosti naopak nesnáší stereotyp a pevné hranice jej omezují. Rád tvoří, svými široce orientovanými znalostmi vymýšlí nové možnosti a zasazuje je do nových kontextů.

  • Informace (hromaděné vs. sdílené)

Pro všechny zaměstnance je důležité, a nejen pro ně, mít dostatek informací. Klasický zaměstnanec tyto informace hromadí a využívá jich přiměřeně, neboť tím dokazuje svoji důležitost a potřebnost. Tato data však má většinou jen na firemní síti. Zaměstnanec budoucnosti naopak získaná data sdílí, především pomocí různých cloudových serverů. Má tedy k těmto datům vždy přístup, může je sdílet s dalšími odborníky, a tím může dosáhnout efektivnější práce a lepších výsledků.

  • Reakce na názor (malá vs. velká)

Klasický zaměstnanec pokud projeví svůj názor, je reakce na něj většinou malá, sice může ovlivnit něco menšího, třeba ve svém oddělením, ale málokdy něco zásadního v celé firmě. Zato zaměstnanec budoucnosti může sám rozhodovat, co je pro něj a i pro firmu nejlepší. Sám se může dostat do pozice experta a lídra.

  • Nejdůležitější nástroj (email a mobil vs. různé komunikační technologie)

Nejdůležitějším nástrojem klasického zaměstnance je v dnešní době email a mobil. Email je však důležitější, neboť je v něm vše zaznamenáno. I když se v telefonickém rozhovoru o něčem bavil, teprve email je potvrzující dokument. Zaměstnanec budoucnosti používá email jen jako jeden z různých nástrojů, neboť stále více využívá různých speciálních komunikačních technologií. Například využívání Groupware (softwaru umožňujícího sdílenou práci na projektech), videokonferencí, online chatů, internetových fór, klientských portálů a podobně.

  • Získávání znalostí (firemní vzdělávání vs. celosvětově neomezené vzdělávání)

U klasického zaměstnance se nejvíce hodnotí stupeň dosaženého vzdělání a pak znalosti, které doposud načerpal. Důraz je při tom kladen především na systém firemního vzdělávání. Naproti tomu zaměstnanec budoucnosti ví, že vzdělávání je nekonečný proces a není důležité až tak, co vystudoval, ale jak umí nové informace získávat a především využívat v praxi. Proto využívá různé formy celosvětového studia a samostudia (e-learning, apod.), které využívá i ve svém osobním čase. Ví moc dobře, že i vzdělávání a informace z různých oborů může ve svém oboru náležitě využít, čímž získává konkurenční výhodu.

 

Jistě si říkáte, že takto popsaný zaměstnanec budoucnosti v širším měřítku neexistuje a že se jedná jen o pár jedinců. Máte pravdu, že je a bude stále hodně zaměstnanců, kteří chodí do práce jen kvůli penězům, kteří chtějí odvádět co nejméně práce za co největší plet, kteří se bojí odpovědnosti a schovávají se za práci jiných.

Ale věřte tomu, že takovýchto pracovníků ubývá a stále více se rozšiřují řady zaměstnanců budoucnosti, kteří jsou kreativní a chtějí mít jak svůj osobní život, tak i pracovní plně pod svou kontrolou.

Zkuste se nyní zamyslet nad uvedeným desaterem a nad Vaším typickým zaměstnancem. V kolika procentech se přibližuje zaměstnanci budoucnosti? Je to v deseti nebo i sedmdesáti procentech? A jak můžete pomoci s rozšířením těchto procent sami jako firma?

Co třeba využívat různé cloudové služby? A k nim přidat i tzv. cloudové BI platformy, které jsou v dnešní době stále více používány pro analýzu dat pocházejících z cloudových aplikací? Firmy, a tedy i jejich zaměstnanci, začínají dnes tímto způsobem využívat snadnost a flexibilitu nasazení cloudové analýzy také i pro vnitrofiremní data.

Toto může být právě ten první krok, kterým se jako firma zaměříte na trend ohledně zvyšujícího se počtu zaměstnanců budoucnosti. Jak už bylo uvedeno v úvodu tohoto článku, takovýto typ zaměstnance přináší firmě řadu výhod – od jeho většího zápalu do práce, přes velkou loajalitu, zkvalitnění výstupů práce až po snížení nákladů firmy na takovéhoto zaměstnance. A to je jistě pádný důvod se nad tímto trendem zamyslet.