Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Nejspokojenější a nejefektivnější zaměstnanci jsou ti, které nevidíte

Nejspokojenější a nejefektivnější zaměstnanci jsou ti, které nevidíte

Jistě to znáte sami, je hodně podřízených, které ve své kanceláři vidíte každou chvíli nebo je slyšíte hovořit z chodby. Hlasitě se na poradách hlásí o slovo, aby mohli hned říci svůj názor, a s každým se snaží být hned kamarádi. Prostě jsou vždy a všude vidět a slyšet.  Hlavně aby nikdo nemohl říci, že se snaží málo nebo že nejsou ti správní pracanti. Pokud se jim to daří, pak jsou spokojeni. Jsou ale také efektivní nebo jsou to profesionálové v předstírání? Ale víte, kdo patří dnes mezi vůbec nejspokojenější a i nejefektivnější pracovníky? Jsou to ti, kteří nejsou vidět a na které máte vlastně i nižší náklady…

Například Petr, paní Tereza, slečna Iva a pan Jaroslav.

Petr je mladý muž po škole, plný zájmů a koníčků. Rád cestuje po celém světě a chce si svůj život užívat naplno.

Paní Tereza je mladá, vysokoškolsky vzdělaná maminka na mateřské dovolené, jejíž celý den ji organizuje její dvouletá dcerka.

Slečna Iva je krátce po úrazu upoutaná na vozík. Je to pro ní velký zásah do života, ale naštěstí se dokáže nejen s těmito životními zkouškami úspěšně poprat.

Pan Jaroslav, který bydlí na vesnici a jemuž bylo loni padesát let, je velkým odborníkem na účetnictví a daně.

Přemýšlíte, co tyto osoby spojuje? Jeden zaměstnavatel, který navíc již ví, že jsou jeho nejspokojenějšími pracovníky. Umožnil jim totiž skloubit jejich životní styl s tím pracovním, a to díky možnosti práce v režimu tzv. home office, tedy práce z domova. I když u Petra to není přesné, neboť z domova pracuje málokdy. To spíše z různých koutů světa, kde se zrovna v konkrétní chvíli nachází. Dělá kreativní věci pro firemní marketing, takže jeho svěží nápady, podpořené navíc zkušeností ze zahraničí jsou nenahraditelné. Paní Tereza vypomáhá obchodnímu oddělení po večerech s editací obchodních databází. Slečna Iva ze svého bytu, stejně jako ostatní kolegové ve firemním call centru, oslovuje nové potenciální zákazníky a pan Jaroslav i několika set kilometrovou vzdálenost od firemního ústředí má na starost účetnictví, mzdy a daně celé firmy.

V západní Evropě režim Home office využívá celá třetina firem. Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj by tento poměr měl v letošním roce dosahovat celosvětově až 40% (především díky pozici USA). V České republice o práci v režimu Home office zatím není takový zájem, neboť firmy chtějí mít nad výkony svých zaměstnanců velkou kontrolu. Proto se většinou jedná jen o zaměstnance s vyšším platovým, tedy na manažerských funkcích a firma tento režim práce umožňuje jen jako určitý benefit. I přesto oborové rozdíly mezi firmami jsou – nejvíce tento režim práce využívají nadnárodní firmy, především v Praze a velkých městech, nejčastěji ve sféře služeb. Nicméně i v u nás stále více přichází na to jak efektivní tento systém může být.

Aby mohl režim práce Home office úspěšně fungovat a firma je mohla svým pracovníkům umožnit, je třeba, aby měla k němu patřičné technologické a softwarové vybavení. Především se jedná o tzv. cloudové služby a aplikace. Pokud jsou dobře nastavené a umožňující spolupráci na projektech, rozdíl mezi zaměstnanci ve firmě a doma se postupně smazává.

Cloudové služby jsou sice známé již od počátku internetu, ale samotný termín cloud se používá zejména v posledních několika letech, především v souvislosti s ukládáním dat nebo vzdáleným přístupem k výpočetnímu výkonu firemní počítačové sítě.

Nejčastější rozdělení cloudových služeb je následující:

  • Veřejné – přístupné uživatelům v celé populaci (například emailové servery seznam, gmail nebo aplikace typu skype, GoogleDoc, iCloud apod.)
  • Soukromé – firemní sítě ať již firmy samotné nebo spravované třetí stranou
  • Hybridní – spojují veřejné a soukromé cloudy, přičemž navenek vystupují jako cloud jeden
  • Komunitní – cloud sdílený skupinami firem, organizacemi nebo skupinami lidí se stejným zájmem 

Jak už jsme uvedli na začátku roku v našem článku Trendy Business Intelligence v roce 2015, v letošním roce se zvýší počet cloudových řešení, která pracují s daty z lokálních databází. Cloudové BI platformy byly a jsou v dnešní době stále ještě primárně používány pro analýzu dat pocházejících z cloudových aplikací. Firmy tedy začnou ve větší míře využívat snadnost a flexibilitu nasazení cloudové analýzy také i pro vnitrofiremní data. Tak se postupně rozšíří i možnosti spolupráce na projektech a firemních úkolech i uživatelům mimo sídlo firmy.