Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Poznejte neobvyklé zvyky svých zákazníků

Poznejte neobvyklé zvyky svých zákazníků

Hodně firem má o svých zákaznících plno informací a dat, ale většinou z nich získají jen velmi malé množství pro skutečné strategické plánování a rozhodování. Jak ale v nich objevit taková data, která překvapivě ukáží v zákaznickém chování úplně jiný rozměr?  

 

O zákaznících je vždy dobré vědět, nad čím uvažují, jak se rozhodují a především, co právě dělají. O tom by mohl vyprávět jeden holič, ke kterému přišel zákazník, který se chtěl ostříhat. Když viděl v holičství několik mužů sedících a čekajících, zeptal se holiče, za jak dlouho by asi přišel na řadu.

„Jak to tak vidím, tak za dvě hodiny,“ odpověděl vytížený holič.

Muž poděkoval a odešel, aniž se toho dne ještě vrátil. Protože to bylo poprvé, holič se nad jeho chováním nepozastavil, popravdě si na to po celém namáhavém dni ani nevzpomněl. Až za týden ve stejnou dobu přišel opět tento muž a opět v holičství sedělo plno zákazníků. Zase se holiče zeptal.

„Vypadá to na tři hodiny,“ odpověděl holič a dál se věnoval dlouhým vlasům sedícího mladíka.

Muž zase poděkoval a odešel, aniž se opět vrátil.

Když se však muž objevil další týden a holič mu řekl, že tentokrát bude jeho čekání trvat hodinu a muž opět odešel, nemohl už holič svoji zvědavost skrýt. Zavolal si tedy k sobě mladého učně a řekl mu, ať jde na ulici a muže pak sleduje. Tak se také stalo.

Asi za půlhodiny se učeň vrací a holič se k němu hned hrne.

„Tak co jsi zjistil?“ ptá se holič nedočkavě. „Už víš, proč i když se vždycky ptal, se sem nikdy nevrátil?“

„Ano, už to vím,“ napínal jej učeň. „Představte si, že chodí k vám domů!“

 

Ale nejen pro tohoto holiče by bylo užitečné vědět o zvycích svých zákazníků víc, než jen to na co se sami zeptají. Nebo o jakou službu nebo výrobek projeví zájem. Ale nejde jen o samoúčelný sběr co největšího množství informací.

Firmy, které shromažďují o svých zákaznících miliony údajů, věří, že díky tomu poznají své zákazníky lépe. K analýze tohoto množství informací využívají různé analytické nástroje a především používají termín, který je v dnešní době velmi populární – Big Data. Ale práce s velkými objemy dat není až taková novinka. Například telekomunikační operátoři analyzují data svých klientů, státní instituce zkoumají databáze o příjemcích sociálních dávek či registru motorových vozidel nebo pojišťovny a banky již celou řadu let analyzují miliony dat svých pojištěnců a klientů.

Ale jenom to, že jsou tato data ve velkém objemu, z nich projekty typu Big Data ještě nedělá, neboť se v těchto případech jedná o dobře popsanou a stálou množinu údajů. I když je takových dat hodně, je k dispozici celá řada tradičních a vyzkoušených nástrojů, které práci s takovými datovými soubory zjednoduší a zefektivní. A díky tomu, že se používají v celé řadě firem, jsou tyto nástroje i cenově velmi dostupné.

Realita projektů v oblasti velkých dat je taková, že pro vyzkoušení těchto technologií, nasazení pro určitý typ úkolů můžeme využít řešení založená na opensource platformách, které nebudou cenově příliš náročná. Ale velká a robustní řešení zatím kvůli své vysoké ceně zůstávají doménou velkých globálně působících firem. Je proto velmi vhodné na začátku projektu správně vyhodnotit, jakou část dat zpracovávat tradičními metodami  a na co nasadit Big Data technologie.

K nejčastějším projektům typu Big Data v současnosti patří:

  • Analýzy preferencí definovaných zákaznických segmentů na sociálních sítích a vliv těchto preferencí na rozhodování nákupů jednotlivých značek,
  • Identifikace chování vedoucí ke změně dodavatele služby (zejména v telekomunikacích – od aktivity na sociálních sítích přes data o provozu),
  • Práce s hovory v call centrech, analýza textů, hledání trendů,
  • Propojování informací o potřebách uživatelů z různých prodejních kanálů (poboček, call center, webových stránek firmy),
  • Práce s transakcemi platebních karet, identifikace potenciálních podvodů a padělání, zjištění zákaznických nákupních zvyklostí a trendů. 

 

Těmito nestandardními a složitějšími činnostmi, pro někoho i těžko představitelným, se my naopak rádi zabýváme. S moderními technologiemi a naším know-how dokážeme pro Vás získat právě tu správnou kombinaci dat, kterou potřebujete a plně ji využijete při svém strategickém rozhodování. Navíc dokážeme navrhnout i taková řešení, o kterých zatím ještě nevíte, že mohou existovat.

Více o těchto našich službách naleznete na adrese: https://www.intecs.cz/sluzby/ . A o výsledcích našich realizovaných služeb se můžete dozvědět na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.