Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Řešení pro DB Schenker uspělo v Microsoft Awards

Řešení pro DB Schenker uspělo v Microsoft Awards

Naše dodávka manažerského informačního systému pro DB Schenker byla oceněna jako finalista v letošním ročníku Microsoft Awards.

Řešení je přelomové v tom, že vytváří jednotný datový sklad, který automaticky shromažďuje, strukturuje a pomocí definovaných reportů v něm vyhodnocuje potřebná data. Před zavedením nového informačního systému bylo přitom nutné shromažďovat data z různých zdrojů ručně. Proces zpracování provozních analýz a měsíční závěrky tak trval i několik dnů a aktuální sestavy se vytvářely pouze jednou měsíčně po účetní uzávěrce. S novým řešením trvá zpracování měsíčního reportingu jen několik hodin a aktuální sestavy se vytvářejí každý den. Novou přidanou hodnotou je také nesrovnatelně vyšší podrobnost analyzovaných dat, se kterou při ručním zpracování dat nebylo možné efektivně pracovat.

„V novém informačním systému jsme získali moderní reportovací nástroj, který umožňuje flexibilně využívat aktuální provozní data pro efektivní řízení společnosti. Řešení nám tak přineslo významné časové a finanční úspory a očekáváme, že nám do budoucna umožní ještě intenzivnější růst efektivity,“
uvedl k ocenění Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker.