Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Rychlý test Vašeho aktuálního stavu

Rychlý test Vašeho aktuálního stavu

Sedíte právě před počítačem, tabletem nebo se díváte na displej svého mobilu? Jak se právě teď cítíte? Jaké činnosti za chvíli budete dělat? Jste na ně připravení? Tento krátký test Vám  předá informace, které můžete úspěšně využívat jak v pracovním, tak i soukromém životě.

Jste připraveni? Tak můžeme začít. Podívejte se na video nad tímto článkem a sledujte, na jakou stranu se baletka otáčí? Video stačí sledovat přibližně minutu, i když je delší. Potom prosím pokračujte dále ve čtení.

————

Tak jste opět zpět a jistě můžete odpovědět na otázku, zda se Vám baletka otáčí vpravo, po směru hodinových ručiček, anebo na stranu opačnou.

Většině lidí se baletka otáčí proti směru hodinových ručiček. Významně méně lidí vidí baletku se otáčet po směru hodinových ručiček a jen velmi zřídka se stává, že divák dokáže vnímat střídavě oba směry jejího otáčení.

Co z toho vyplývá? Tento optický klam ukazuje, jakou mozkovou hemisféru podvědomě právě používáte. Pokud vidíte baletku, která se otáčí doleva, tedy proti směru hodinových ručiček, máte aktuálně dominantní svou levou mozkovou hemisféru. Což má většina lidí. Pokud naopak, mozkové procesy Vám nyní řídí především hemisféra pravá.

Znalost této skutečnosti může mít pro každého velký význam.

Používání levé hemisféry je výhodné při logických a analytických činnostech a při tvorbě strategií.

Naproti tomu pravá hemisféra ovládá tvůrčí činnosti a podporuje intuici.

Jestliže víte, jakým činnostem se budete v následujících chvílích věnovat, je dobré se na to připravit i mentálně. Pokud víte, že vás čekají činnosti, které ovládá druhá hemisféra, než která Vám vyšla z tohoto testu, podívejte se opět na video a snažte se silou své vůle „rozpohybovat“ tanečnici na tuto, Vámi nyní preferovanou stranu.

Ze začátku to možná bude těžké, ale s přibývajícím tréninkem sami zjistíte, že to jde snáze a navíc budete ve svých činnostech stále úspěšnější a budou se Vám navíc zdát jednodušší.

Stejně důležité jako vyladění Vaší vhodné mozkové hemisféry je také vyladění Vašich firemních dat, především tzv. kmenových dat (Master Data). Jedná se především o citlivá data o zákaznících, dodavatelích, výrobcích a službách, které vylepšují nastavené firemní procesy a především dávají kvalitní podklady pro optimální strategické rozhodování. Pro aktivní práci s těmito daty se používá termín Master Data Management (MDM).

Master Data Management má za cíl ze získaných referenčních dat nejen odstranit jejich případnou duplicitu, ale především napříč celou firmou standardizovat tato data do takové podoby, aby jejich analytika co nejlépe posloužila pro strategické rozhodování. Pokud má tedy manažer správnou datovou analýzu (relevantní a aktuální data ve správný čas), optimalizuje tak svoji rozhodovací pozici.

Více o těchto našich službách naleznete na adrese: https://www.intecs.cz/sluzby/ . A o výsledcích našich realizovaných služeb se můžete dozvědět na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.