Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Trendy Business Intelligence v roce 2015

Trendy Business Intelligence v roce 2015

Do nového roku jsme připravili krátké zamyšlení, které trendy v business intelligence považujeme za důležité pro letošní rok. Náš názor je, že důležitá budou tato témata:

Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data

V roce 2015 se zvýší počet cloudových řešení, která pracují s daty z lokálních databází. Cloudové BI platformy byly a jsou v dnešní době stále ještě primárně používány pro analýzu dat pocházejících z cloudových aplikací. Firmy začnou ve větší míře využívat snadnost a flexibilitu nasazení cloudové analýzy i pro vnitrofiremní data.

Téma č. 2: Propojování interních a externích zdrojů

Firmy zaměřují dnes stále ještě svoji pozornost primárně na vnitropodniková data (na své prodejní, skladové, účetní systémy). To přestává stačit. Chytré firmy využívají také zdrojů, které leží mimo firemní datové centrum, ať jsou to sociální sítě nebo jiné veřejné zdroje informací. Cílem je vždy získat důležitou informaci okamžitě přímo tam, kde se nachází. Pro své rozhodování firma musí používat kontext, který je tvořen mnoha pohledy, nejen tím, jak se vyvíjí firemní tržby, ale také pohledem konkurence a celého trhu.

Téma č. 3: Všichni zaměstnanci jsou datoví analytici

Nové technologie umožňují dodávat podklady pro práci a rozhodování v takové podobě, aby s těmito daty mohli lidé pracovat rychle a intuitivně sami. Datovým analytikem tak může být obchodník, vedoucí logistiky nebo výrobní manažer. Pokročilé analýzy a predikce budou nadále vytvářet specialisté. Firmy si uvědomí výhody tohoto přístupu pro zjednodušení řízení a budou více nasazovat nástroje, které takovouto každodenní drobnou ad-hoc analýzu umožňují.

Téma č. 4: Řízení dat v době samoobslužné

Přístup uživatelů k řadě datových zdrojů ve firmě a mimo ni bude mít dopad na řízení dat – jejich kvality a zabezpečení. Firmy už nevystačí s datovým skladem a omezováním přístupu k jednomu zdroji a skrze předem definované reporty. Organizace musí vytvořit strategii pro dobu, kdy uživatel by měl možnost si vzít data odkudkoliv a jakkoliv tak, aby dostal odpovědi na své otázky. To povede ke zcela novým procesům a praktikám.

Téma č. 5: Všudypřítomná analytika

Internet věcí a vestavěná zařízení budou generovat velké objemy strukturovaných i nestrukturovaných dat. Jednoduše lze říct, že každá aplikace a každá služba bude potřebovat analytiku. Samotná existence těchto velkých dat ale není tak důležitá. Do popředí vystoupí konkrétní otázky, na které tyto data umí odpovědět. Není důležité skladovat terrabyty informací, důležité je pro firmu tyto data využívat tak, aby byla prospěšná.

A který trend považujete za nejdůležitější vy? Řekněte nám svůj názor v anketě:  Anketa – BI trendy 2015

Informace si můžete stáhnout i ve formě prezentace zde: 2015-01-08_BI_Top5_2015