Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Vytváříme reporty Koronadata

Vytváříme reporty Koronadata
Spolu s projektem Digitální Česko, agenturou NAKITa českou pobočkou Microsoftu jsme vytvořili Power BI reporty pro informační web Koronadata. Reporty umožňují srovnání zemí podle vybraných ukazatelů. Datový model sdružuje několik zrojů, z Česka jsou to údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), ostatní země jsou pokryty daty Světové zdravotnické organizace (WHO). Data testů aktualizuje v tuto chvíli manuálně tým Digitální Česko. Strojovou aktualizaci drtivá většina případů neumožňuje, některé země například nepublikují data o testech, jiné publikují data až s týdenním zpožděním.

Ze srovnání, který porovnává průběh šíření nákazy v jednotlivých zemích ode dne, kdy počet prokázaných případů nákazy činil v přepočtu na milion obyvatel jeden, je český průběh nejvíce podobný švédskému. Ve skandinávské zemi měli 26. den šíření nákazy 250 nakažených na milion obyvatel, v Česku je to 265. Švédsko je o pět dní napřed a počet nakažených na milion obyvatel tam nyní dosahuje 366. Kupříkladu Španělsko mělo 26. den nákazy 1205 případů na milion obyvatel a Itálie 591.

Reporty jsou dostupné na portálu Koronadata

O novém informačním webu referovali:

Živý report s aktuálními daty: