Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

DB Schenker

DB Schenker
DB Schenker patří mezi přední světové poskytovatele integrovaných logistických a spedičních služeb. Realizuje mezinárodní toky zboží formou silniční, železniční, letecké a námořní přepravy. Je specialistou v poskytování komplexních logistických řešení, která organizují celý dodavatelský řetězec od přeprav, skladování a distribuce až po řízení toku informací.

Globální síť DB Schenker zaměstnává přes 91 tisíc spolupracovníků ve 130 zemích, to umožňuje organizovat přepravu zboží po celém světě. DB Schenker je součástí německého koncernu Deutsche Bahn a zahrnuje divizi logistiky DB Schenker Logistics a divizi železniční nákladní dopravy DB Schenker Rail.

V České republice má DB Schenker prostřednictvím Schenker spol. s r. o. silné zastoupení – 800 kvalifikovaných spolupracovníků na 18 pracovištích po celé České republice. Podle žebříčku Czech Top100 patří společnost Schenker mezi 150 nejvýznamnějších firem v České republice.

„Naše spolupráce velmi efektivní, tým dokáže vždy flexibilně reagovat na naše potřeby a dodává Inteligent Technologies.“

Lukáš Šošovička

Business Controller – Transport

Cílem projektu pro společnost Schenker bylo vytvořit jednotný manažerský informační systém pro řízení a optimalizaci klíčových oblastí společnosti. Systém byl vytvořen na míru požadavkům a specifikům zákazníka s důrazem na jednotnost a spolehlivost celého systému. Nejednotnost pohledů jednotlivých oddělení byla hlavním úskalím, se kterým jsme se museli vypořádat. V některých případech jsme tak dokonce napomohli ke sjednocení firemním procesů a toků informací napříč organizací. Díky tomuto projektu má zákazník potřebné informace vždy včas a korektně.

U projektu jsme vypracovali:

  • Prodejní a skladové reporty
  • Hodnocení promocí
  • Intranetové aplikace
  • Účetní a kontrolingové reporty
  • Distribuce inventurních dat
  • Kalkulace komplexních marží
  • Okamžitý přehled nad pokladními transakcemi
  • Efektivita věrnostního programu
“Logistika mne zajímala již od dětství a díky tomuto projektu jsem se k ní mohl dostat velmi zblízka. Pro mne i pro naši společnost byla úspěšná realizace projektu MIS v pro nás dříve neznámé oblasti logistiky výzvou, kterou jsme ke vzájemné spokojenosti bezezbytku naplnili. Velmi brzy jsme se stali rovnocenným partnerem klienta i po stránce obsahové. Těchto znalostí a zkušeností tak nyní denně využíváme při analýzách a vývoji nových funkcionalit a reportů. Velmi nás také potěšilo, že implementace řešení pro DB Schenker byla oceněna titulem finalista Microsoft Awards za rok 2014 v oblasti Business Intelligence”

Luboš Bednář (Project manažer)