Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Získali jsme ocenění Microsoft Awards 2019!

Získali jsme ocenění Microsoft Awards 2019!

S radostí oznamujeme, že dva naše projekty byly ocěněny v letošních Microsoft Awards. Uspělo řešení BookBot – inteligentní auditor v kategorii Umělá inteligence a v letos speciálně vyhlášené kategorii Community Response Award uspělo řešení Operativní reporting Chytrá karanténa pro Centrální řídící tým COVID-19. Je to již posedmé z posledních osmi let, kdy jsme s našimi projekty získali ocenění v soutěži Microsoft Awards.

BookBot usnadňuje a automatizuje detekci chyb, odchylek a nekonzistencí ve finančních a účetních datech. Tato automatizace sjednocuje kvalitu kontrol účetních záznamů napříč všemi klienty. Zároveň přináší možnost nabídnout novým zákazníkům službu, v rámci které lze zpětně ověřit jejich účetní data. Zákazníkům tento nástroj zvyšuje pocit bezpečí a kontroly nad správností a úplností účetnictví a zároveň zlepšuje kvalitu a rychlost jejich manažerských rozhodovacích procesů. Nástroj je využíván interně-účetní poradci, zodpovědní za pravidelné účetní kontroly, mají k dispozici nástroj, který jim automaticky vyhodnotí dodržování dané sady pravidel. V řádu minut identifikuje veškeré odchylky a poskytne jim srozumitelný výstup o jejich povaze, zkušený účetní se tak může věnovat samotné analýze konkrétních účetních transakcí. Externě nástroj slouží pro management, vlastníky a investory, kteří si chtějí ověřit správnost účetních postupů u jejich zájmových společnosti.

Operativní reporting Chytrá karanténa pro Centrální řídící tým COVID-19 – je portál, který integruje a prezentuje jak veřejně dostupná data o vývoji aktuální epidemiologické situace, tak data určená vybraným skupinám uživatelů (Armáda ČR, KHS, Centrální krizový štáb). Pro administrátory přináší možnost snadného rozšíření o data z různých zdrojů, jednoduché administrace a monitoringu. Koncovým uživatelům nabízí přehledným a aktuálním způsobem informace o postupu nákazy COVID-19 s možností rychlé reakce a koordinace všech zapojených orgánů.

Více informací o našich dalších realizovaných projektech naleznete na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

Díky všem, kteří toto umožňují – zákazníci, kteří nám dávají každodenní důvěru a všichni, kteří se podíleli na implementaci.