Komplexní úprava a zrychlení Power BI reportu

Cíl projektu

Pro našeho zákazníka Atlas Copco jsme měli za úkol optimalizovat stávající reporting. Zaměřili jsme se na revizi relevantnosti a množství zpracovávaných dat, snížení prodlevy při načítání i vylepšení grafické podoby finálního reportu.

1

optimalizovaný PBI report

1

efektivnější datový sklad

40%

snížení objemu dat

90%

snížení měsíčních nákladů na provoz Azure

Pro sledování aktivit uživatelů se původně spoléhalo na nedostatečný standardní report v Sharepointu. Data se navíc ukládala na různá místa včetně listů Sharepointu a datového skladu na technologii Azure. Vyřešili jsme problémy s nesprávnými zdrojovými daty a současně jsme provedli podstatné úpravy reportu, abychom na stejném prostoru zobrazili více informací a zlepšili jeho přehlednost.

V druhé části spolupráce jsme našli slabá místa stávající infrastruktury datového skladu Azure, kterou zatěžoval přenos zbytečně nadměrného množství dat, která navíc nebyla kompletní. Po našem zásahu se optimalizoval chod datového skladu, zjednodušilo se načítání dat do modelu Power BI, a celkově došlo ke zrychlení výstupů v rámci reportignu.Použité technologie
Oborová řešení
Řešení

„I jako minoritní dodavatel, jsme ve spolupráci se zákazníkem, dokázali vykouzlit zázraky.“

~ Lukáš Šejba, BI Consultant

Spokojený klient

Tým intecs prokázal vysokou odbornost, dokázal se rychle zorientovat v poněkud chaotickém reportu a navrhnout cestu vedoucí k profesionálnějšímu řešení. Oceňuji otevřený přístup, kvalitu odvedených výstupů a celkově dobrou spolupráci.

Filip Capanda, Corporate Digital Project Manager