Zefektivníme vám firemní reporting a těžbu informací z dat.

Co znamená Datové sklady

Nástroje Business Intelligence, zejména manažerské informační systémy (MIS) a datové sklady, jsou prospěšné napříč všemi obory podnikání. Řešení datového skladu vám zajistí vyšší efektivitu organizace, dokáže snížit provozní náklady nebo zaručí vyšší výkonnost zaměstnanců.

Přínosy našeho řešení datového skladu

Jedna pravda

Všechna data pohromadě na jednom místě, vždy aktuální a správná.

Připraveno na budoucnost

Škálovatelné řešení pro rychlý růst firmy.

Kvalitní data

Master data management pro sjednocení číselníků a dat napříč systémy.

Rychlé rozhodování

Předpřipravená data pro okamžité analýzy a podporu business procesů.

Naše řešení

Tvorba datových skladů v Microsoft Azure (Azure database, Azure data factory, Synapse)

Tvorba datových skladů v Keboola + Snowflake

Tvorba datových skladů v Microsoft SQL Server

Údržba a provoz již existujících řešení (vč. SLA)

V oblasti Datových skladů jsme pomohli

 • Propojení datových zdrojů do jediné funkční aplikace zajistilo pohodlné plánování rozvrhování pracovníků na jednotlivá pracoviště.

  Detail případové studie

 • Stali jsme se důležitým BI partnerem pro tuto úspěšnou firmu. Našim úkolem je správa a vývoj datového skladu a reportingu v Power BI.

  Detail případové studie

 • Reporting plnění plánu a základna pro BI infrastrukturu

  Detail případové studie

 • Komplexní výrobní reporting pro všechny problematické oblasti od kontroly financí přes efektivitu výroby po lidské zdroje.

  Detail případové studie

 • Cílem projektu firemního plánování bylo odstranit problémy, které bránily efektivnímu procesu plánování.

  Detail případové studie

 • Cílem projektu pro společnost ROSSMANN bylo sjednotit veškeré datové zdroje v rámci firmy a vytvořit jednotný analytický a reportovací nástroj pro řízení a optimalizaci klíčových procesů společnosti.

  Detail případové studie

 • Cílem projektu pro společnost Schenker bylo vytvořit jednotný manažerský informační systém pro řízení a optimalizaci klíčových oblastí společnosti.

  Detail případové studie

 • Cílem projektu bylo zajistit komplexní reporting pro oblasti: Merchandising, Logistics, Controlling, Allocation, Loyalty.

  Detail případové studie

 • Cílem spolupráce bylo rozšíření kompetencí interních týmů o zkušenosti s realizací komplexních problémů v oblasti BI. Za dobu spolupráce bylo realizováno několik projektů, jejíž přínosy firma získává dodnes.

  Detail případové studie

 • Za více než 10 let spolupráce jsme vybudovali komplexní řešení datového skladu a reportingového řešení, které umožnilo Notinu vyrůst z velikosti 100 miliónů tržeb na více než 10 miliard.

  Detail případové studie