Reporting plnění plánu a základna pro BI infrastrukturu

Popis problému

Cílem projektu bylo vytvořit automatizovaný reporting pro sledování a analýzu plnění plánu tržeb společnosti včetně možnosti meziročního srovnání tržeb a učinit ho snadno přístupný pro členy představenstva a vedoucí organizačních jednotek společnosti. Report má víceúrovňový systém řízení přístupových práv. Uživatelé tak mají přístup jen k datům, za které jsou zodpovědní.

+60%

dostupnost dat

200h+

ušetřený čas

37%

finanční úspora

1x

přehledný reporting

Při zahájení spolupráce jsme analyzovali stávající systém reportingu, který zahrnoval velké množství manuální práce a zasílání reportů jeho konzumentům prostřednictvím e-mailů. Postupně jsme navrhli a spustili automatizaci tvorby jednotného reportingu, který přináší aktualizovaná data na denní bázi.

Řešení je postaveno na moderní cloudové technologii Azure. Vybudovali jsme datový sklad v Azure SQL, do kterého prostřednictvím Azure Data Factory integrujeme data z různých datových zdrojů. Data jsou přehledně zobrazována v Power BI. Položili jsme tím základ pro robustní a lehce škálovatelné BI řešení, které se již teď rozšiřuje o další datové vstupy a reporty.Použité technologie
Oborová řešení
Řešení

„Studoval jsem pojistnou a finanční matematiku, takže mě projekt od začátku velice zajímal. Díky nejnovějším BI technologiím jsme měli možnost položit základ pro moderní řešení, které budeme společně i nadále rozvíjet. Vážím si také otevřené a efektivní komunikace se zákazníkem, na jejíž základě jsme postavili reporting, který se opravdu používá.“

Peter Nagy – Senior BI consultatnt, vedoucí projektu

Spokojený klient

„Díky novému systému reportingu vytvořenému na platformě Power BI ve spolupráci se společností intecs mají vrcholový management a ředitelé poboček a divizí RESPECT aktuální výsledky celé společnosti a jednotlivých středisek k dispozici na denní bázi, odkudkoli a v režimu 24/7.  Management společnosti tak získal cenné informace, které dříve buď neměl, nebo je měl s výrazným časovým zpožděním. Výrazně se tím zvýšila transparentnost celého systému tvorby a vyhodnocování plnění plánu. Reporting plnění plánu se tak stal pro vrcholový a střední management společnosti efektivním nástrojem v rámci operativního řízení. Automatizací reportingu se zásadním způsobem snížila pracnost a časová náročnost generování reportů a zvýšila se tak dostupnost potřebných informací, které jsou dnes nutné pro každodenní rozhodování.“

Ing. Michal Truxa

místopředseda představenstva a provozní a technický ředitel RESPECT, a.s.