Podmínky ochrany dle GDRP

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Intecs data, s.r.o. , se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno IČ: 27749240 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 56441 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
  • fotografie a videonahrávky
  • cookies z procházení webu
 2. E-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem rozesílání odborného newsletteru. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu udělení souhlasu se zasíláním newsletteru. Fotografie a video nahrávky z odborných seminářů a školení mohou být využity na propagaci služeb Intecs data, s.r.o.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Intecs data, s.r.o.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/)
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.