Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Novinky

 • Datová analytika v Azure, září 2021

  11. 09. 2021
  Od dat k rozhodování – Intelligent Technologies a Microsoft pořádají sérii jednodenních seminářů, na kterých se budete moci seznámit se způsoby přenosu databázových řešení do Azure, aktuální situaci v datové analytice (podíváme se, jak se vytváří moderní datový sklad) a představíme vám nejpopulárnější nástroj pro vytváření reportů – Power BI.

  Termíny:

  • čtvrtek 16.9.2021, 9:00 – 13:00, online workshop v prostředí Microsoft Teams registrace
  • čtvrtek 23.9.2021, 9:00 – 13:00, online workshop v prostředí Microsoft Teams registrace
  • středa 29.9.2021, 9:00 – 13:00, online workshop v prostředí Microsoft Teams registrace

  Je seminář pro vás? Ověřte si to – přímý kontakt: Radim Hampel, (m) +420 606 319 804, radim.hampel@intecs.cz

 • Data Modernization in a Day podzim 2020

  20. 10. 2020
  Od dat k rozhodování – Intelligent Technologies a Microsoft pořádají jednodenní seminář, na kterém se budete moci seznámit se způsoby přenosu databázových řešení do Azure. Během workshpu navrhneme proof-of-concept (PoC) migrace SQL Serveru 2008 R2 do Azure SQL Managed Instance (SQL MI). Zjistíme, které služby se používají v on-prem řešení a jaké jsou jejich protějšky v Azure. Poté zmigrujeme databázi do Azure s minimální časovou prodlevou. Na konci si pak ukážeme některé výkonostní a bezpečností vlastnosti SQL MI.

  Worshop je určen pro CIO, architekty, manažery IT, specialistům v oblasti Azure cloudu, vývoje a provozu databází

  Workshop bude mít dvě části:

  • Data do cloudu – koncepty, technologie, postupy, důvody, případy užití
  • Hands on lab – migrace SQL Serveru a dat, předpoklady, zhodnocení, migrační asistent

  Termíny:

  • středa 18.11.2020, 9:00 – 13:00, online workshop v prostředí Microsoft Teams
  • úterý 15.12.2020, 9:00 – 13:00, online workshop v prostředí Microsoft Teams

  Vzhledem k velkému zájmu o semináře jsou uživatelé zařazeni na čekací listinu a rezervace ověřovány telefonicky.

  Je seminář pro vás? Ověřte si to – přímý kontakt: Radim Hampel, (m) +420 606 319 804, radim.hampel@intecs.cz

  Registrujte si své místo prostřednictvím tohoto formuláře, vaši registraci potvrdíme telefonicky:

  Data, která od vás získáme v souvislosti s touto akcí, mohou být sdílena mezi společností Microsoft a Intelligent Technologies. Potvrzením své účasti vyjadřujete svůj souhlas s tímto upozorněním a s předáním vašich dat našemu partnerovi akce.

 • Analytics in a Day podzim 2020

  15. 10. 2020
  Od dat k rozhodování – Intelligent Technologies a Microsoft pořádají další jednodenní semináře, na kterých se budete moci seznámit s aktuálním stavem cloudové analytiky. Cílem tohoto informativního setkání je představit nástroje umožňující ukládat, zpracovávat a analyzovat data a ukázat, jak data využít k hloubkové, smysluplné analýze dat.

  Představíme vám následují technologie:

  • Azure Synapse Analytics – základ moderního datového skladu
  • Azure Data Factory – jak načítat, zpracovávat a ukládat data v cloudu
  • Power BI – nástroj moderní datové analytiky pro modelování a vizualizace

  Termíny:

  • úterý 3.11.2020, 9:00 – 16:00, online workshop v prostředí Microsoft Teams

  Vzhledem k velkému zájmu o semináře jsou uživatelé zařazeni na čekací listinu a rezervace ověřovány telefonicky.

  Je seminář pro vás? Ověřte si to – přímý kontakt: Radim Hampel, (m) +420 606 319 804, radim.hampel@intecs.cz

  Registrujte si své místo prostřednictvím tohoto formuláře, vaši registraci potvrdíme telefonicky:

  Data, která od vás získáme v souvislosti s touto akcí, mohou být sdílena mezi společností Microsoft a Intelligent Technologies. Potvrzením své účasti vyjadřujete svůj souhlas s tímto upozorněním a s předáním vašich dat našemu partnerovi akce.

 • Power BI Dashboard in a Day podzim 2020

  02. 09. 2020
  Intelligent Technologies a Microsoft pořádají další jednodenní semináře, na kterých se budete moci seznámit s možnostmi řešení Power BI. Cílem tohoto informativního setkání je ukázat vám, jak tento nástroj využít k hloubkové, smysluplné analýze dat. Bez ohledu na to, zda si chcete ověřit schopnost řešení Power BI plnit požadavky vaší organizace z hlediska vizualizace a analýzy dat, nebo se chcete dozvědět o jeho přínosech k vaší efektivitě a pozitivním dopadu na vaši každodenní práci, je tento seminář určen právě pro vás.

  Termíny:

  • středa 9.9.2020, 9:00 – 16:00, virtuální workshop – Registrace zde
  • čtvrtek 24.9.2020, 9:00 – 16:00, virtuální workshop – Registrace zde
  • úterý 6.10.2020, 9:00 – 16:00, virtuální workshop – Registrace zde
  • středa 14.10.2020, 9:00 – 16:00, virtuální workshop – Registrace zde
  • středa 4.11.2020, 9:00 – 16:00, virtuální workshop – Registrace zde
  • středa 2.12.2020, 9:00 – 16:00, virtuální workshop – Registrace zde

  Kde?
  Aktuální epidemiologická situace mění tradiční prezenční formát na virtuální workshop, který má stejný obsah – účastníci si sami vyzkouší vytvoření vzorového prodejního reportu.

  Vzhledem k velkému zájmu o semináře jsou uživatelé zařazeni na čekací listinu a rezervace ověřovány telefonicky.

  Je seminář pro vás? Ověřte si to – přímý kontakt: Radim Hampel, (m) +420 606 319 804, radim.hampel@intecs.cz

  Na semináři se naučíte vytvořit report jako je třeba tento:

 • Získali jsme ocenění Microsoft Awards 2019!

  29. 06. 2020

  S radostí oznamujeme, že dva naše projekty byly ocěněny v letošních Microsoft Awards. Uspělo řešení BookBot – inteligentní auditor v kategorii Umělá inteligence a v letos speciálně vyhlášené kategorii Community Response Award uspělo řešení Operativní reporting Chytrá karanténa pro Centrální řídící tým COVID-19. Je to již posedmé z posledních osmi let, kdy jsme s našimi projekty získali ocenění v soutěži Microsoft Awards.

  BookBot usnadňuje a automatizuje detekci chyb, odchylek a nekonzistencí ve finančních a účetních datech. Tato automatizace sjednocuje kvalitu kontrol účetních záznamů napříč všemi klienty. Zároveň přináší možnost nabídnout novým zákazníkům službu, v rámci které lze zpětně ověřit jejich účetní data. Zákazníkům tento nástroj zvyšuje pocit bezpečí a kontroly nad správností a úplností účetnictví a zároveň zlepšuje kvalitu a rychlost jejich manažerských rozhodovacích procesů. Nástroj je využíván interně-účetní poradci, zodpovědní za pravidelné účetní kontroly, mají k dispozici nástroj, který jim automaticky vyhodnotí dodržování dané sady pravidel. V řádu minut identifikuje veškeré odchylky a poskytne jim srozumitelný výstup o jejich povaze, zkušený účetní se tak může věnovat samotné analýze konkrétních účetních transakcí. Externě nástroj slouží pro management, vlastníky a investory, kteří si chtějí ověřit správnost účetních postupů u jejich zájmových společnosti.

  Operativní reporting Chytrá karanténa pro Centrální řídící tým COVID-19 – je portál, který integruje a prezentuje jak veřejně dostupná data o vývoji aktuální epidemiologické situace, tak data určená vybraným skupinám uživatelů (Armáda ČR, KHS, Centrální krizový štáb). Pro administrátory přináší možnost snadného rozšíření o data z různých zdrojů, jednoduché administrace a monitoringu. Koncovým uživatelům nabízí přehledným a aktuálním způsobem informace o postupu nákazy COVID-19 s možností rychlé reakce a koordinace všech zapojených orgánů.

  Více informací o našich dalších realizovaných projektech naleznete na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

  Díky všem, kteří toto umožňují – zákazníci, kteří nám dávají každodenní důvěru a všichni, kteří se podíleli na implementaci.

 • Power BI Dashboard in a Day – duben – květen 2020

  01. 04. 2020
  Intelligent Technologies a Microsoft pořádají další jednodenní semináře, na kterých se budete moci seznámit s možnostmi řešení Power BI. Cílem tohoto informativního setkání je ukázat vám, jak tento nástroj využít k hloubkové, smysluplné analýze dat. Bez ohledu na to, zda si chcete ověřit schopnost řešení Power BI plnit požadavky vaší organizace z hlediska vizualizace a analýzy dat, nebo se chcete dozvědět o jeho přínosech k vaší efektivitě a pozitivním dopadu na vaši každodenní práci, je tento seminář určen právě pro vás.

  Termíny:

  • úterý 14.4.2020, 9:00 – 16:00, virtuální workshop – Registrace zde
  • úterý 12.5.2020, 9:00 – 17:00, virtuální workshop – Registrace zde
  • čtvrtek 14.5.2020, 9:00 – 17:00, virtuální workshop – Registrace zde

  Kde?
  Aktuální epidemiologická situace mění tradiční prezenční formát na virtuální workshop, který má stejný obsah – účastníci si sami vyzkouší vytvoření vzorového prodejního reportu.

  Vzhledem k velkému zájmu o semináře jsou uživatelé zařazeni na čekací listinu a rezervace ověřovány telefonicky.

  Je seminář pro vás? Ověřte si to – přímý kontakt: Radim Hampel, (m) +420 606 319 804, radim.hampel@intecs.cz

  Na semináři se naučíte vytvořit report jako je třeba tento:

 • Vytváříme reporty Koronadata

  01. 04. 2020
  Spolu s projektem Digitální Česko, agenturou NAKITa českou pobočkou Microsoftu jsme vytvořili Power BI reporty pro informační web Koronadata. Reporty umožňují srovnání zemí podle vybraných ukazatelů. Datový model sdružuje několik zrojů, z Česka jsou to údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), ostatní země jsou pokryty daty Světové zdravotnické organizace (WHO). Data testů aktualizuje v tuto chvíli manuálně tým Digitální Česko. Strojovou aktualizaci drtivá většina případů neumožňuje, některé země například nepublikují data o testech, jiné publikují data až s týdenním zpožděním.

  Ze srovnání, který porovnává průběh šíření nákazy v jednotlivých zemích ode dne, kdy počet prokázaných případů nákazy činil v přepočtu na milion obyvatel jeden, je český průběh nejvíce podobný švédskému. Ve skandinávské zemi měli 26. den šíření nákazy 250 nakažených na milion obyvatel, v Česku je to 265. Švédsko je o pět dní napřed a počet nakažených na milion obyvatel tam nyní dosahuje 366. Kupříkladu Španělsko mělo 26. den nákazy 1205 případů na milion obyvatel a Itálie 591.

  Reporty jsou dostupné na portálu Koronadata

  O novém informačním webu referovali:

  Živý report s aktuálními daty:

 • Novinky v Power BI (2/2019)

  04. 10. 2019

  Nové výchozí barvy

  Jedna z nejpatrnějších novinek v posledním, zářijovém vydání Power BI Desktopu je změna výchozí palety barev pro vizualizace. Výchozí zelenou barvu nahrazuje modrá a k tomu se přidává celá řada nových palet.

  Pokud preferujete vytváření vlastních témat ve formátu JSON, pak s sebou poslední verze Power BI desktopu přináší další nové možnosti konfigurace vzhledu (výchozí velikosti písma, typ písma atd.)

  Ikony v podmíněném formátování

  Novou možností v Power BI je vkládání ikon prostřednictvím podmíněného formátování. Dosud bylo možné pro zvýraznění hodnot používat pouze barevné zvýraznění pozadí nebo písma. Nově je možné také přidat libovolnou ikonu pro zobrazení trendu nebo upozornění pro zvolené KPI na základě standardního dialogu podmíněného formátování. Navíc je do palety ikon možné přidávat i vlastní ikony, pokud by vám některé chyběly. Nejčastěji půjde o reverzní barvy šipek, kdy by nárůst by měl znamenat zhoršení a naopak. Jako příklad lze uvést vyhodnocení výše nákladů (červená šipka nahoru, zelená šipka dolů).


   

  Přizpůsobení Power BI stránky organizace

  Relativně kosmetickou, ale přitom důležitou změnou pro mnoho organizací je možnost upravovat výchozí vzhled úvodní stránky v Power BI službě. Nově je možné přidat logo, obrázek a výchozí barvu horní lišty v Power BI. Nastavení je dostupné v Admin portálu Power BI služby.

   

  VALQ custom vizuál pro what-if scénáře

  Power BI je unikátní tím, že je již od začátku otevřené pro vývojáře vlastních vizualizací. Díky tomu dnes existují stovky vizualizací, které si lze stáhnout a použít v Power BI zcela zdarma. V letošním roce navíc Microsoft přidal vývojářům možnost vytvořit vizualizace s vlastním licenčním modelem. Díky tomu se objevují nové, velmi zajímavé a propracované vizualizace využitelné pro specifické případy. Jednou z těchto vizualizací je ValQ, což je vizualizace umožňující vyhodnocení prostřednictvím stromové struktury. ValQ navíc umožňuje vytvářet vlastní what-if scénáře a modelovat tak skutečnost či plán pomocí jednoduchého posuvníku s okamžitým zobrazením dopadu na všechny nadřazené úrovně. Tyto scénáře lze ukládat a porovnávat mezi sebou. Licenční model ValQ je nastaven tak, že do 40 uzlů je použití zdarma. 200 uzlů pro neomezený počet uživatelů pak přijde na $100 měsíčně.

  Přihlašte se k odběru novinek o Power BI.

  Odebírat
 • Kalendář akcí – podzim 2019

  10. 09. 2019

  Potkáme se na některé z podzimních konferencí zaměřených na data? V průběhu září až listopadu budeme vystupovat na těchto zajímavých akcích:

  21. září – SQL Saturday Praha
  Největší tuzemská konference pro profesionály zaměřená na Microsoft Data Platform již po třetí v Praze. Vstup na konferenci je zdarma po předchozí registraci. V pátek 20.9. jsou navíc k dispozici odborné workshopy na různá témata (od ladění výkonu SQL Serveru až po seznámení s Power BI)
  Více na https://www.sqlsaturday.com/889/eventhome.aspx

  25. září – Konference Primetime for Big Data 2019
  Konference pro všechny, kteří chtějí pomocí dat a umělé inteligence zefektivnit řízení provozu, marketingu a prodeje ve své firmě. Na konferenci budeme vystupovat společně s Notinem (Martin Kavřík, Head of CRM analytics) s přednáškou na téma Cesta od akviziční strategie po využití potenciálu stávajících zákazníků. Na praktickém příkladu Notina se můžete inspirovat, jak je důležitá schopnost porozumění zákazníkům zejména na trzích, kde již není mnoho nových a další růst je možný především využitím dat současných zákazníků. Ukážeme si přístupy k segmentaci zákaznického portfolia a predikci odchodu zákazníka.
  Více na https://bigdata.primetimefor.cz/

  24. října – Konference IT pro finance
  Konference zaměřená na propojení světa financí s IT. Na konferenci budeme vystupovat s přednáškou na téma Finance a plánování na jednom místě v prostředí Office 365 a Power BI. V návaznosti na přednášku navíc vystoupí i Alexandra Profantová s workshopem na téma Inovativní řešení manažerské výsledovky v Power BI.
  Více na https://itprofinance.cz

  22. listopadu – Konference Firma 4.0
  Na konferenci Firma 4.0 uskutečníme workshop na téma Jak řídit firmu na základě dat. Představíme filozofii firmy řízené daty a praktické tipy, jak začít s touto transformací.
  Více informací bude již brzy na https://www.rokdigitalnihopodnikani.cz/jaka-bude-nejvetsi-konference-roku-digitalniho-podnikani-2019-

  Přijďte se s námi inspirovat pro práci s daty.

 • Novinky v Power BI (1/2019)

  23. 08. 2019

  Nové rozhraní filtrování

  Power BI od verze červenec 2019 mění výchozí podobu filtrování, nejviditelnějším rozdílem je přesunutí sekce filtrů do samostatného panelu. U reportů ze starších verzí zůstává nové rozhraní filtrování vypnuté a je nutné jej manuálně zapnout v sekci Options and settings – Options – Current File – Report settings – Filter experience:

  Nový panel Vám umožní ovládat zamčení nebo skrytí vybraných filtrů. Zároveň je možné skrýt koncovému uživateli i celý panel. Všechna tato nastavení najdete v pravém horním rohu karty filtru. Dovolují zlepšit používání a zabezpečení reportu a ušetřit cenné místo v samotném reportu. V případě vypnutého nového rozhraní filtrů vidíme všechny filtry a je uživateli umožněno měnit veškeré hodnoty. Použití nových filtrů tedy můžeme jedině doporučit i u Vašich stávajících reportů. Vzhled panelu filtrů je možné měnit podobně, jak měníte vlastnosti stránky reportu. Do souborů motivů je také možné přidávat nově vlastnosti pro úpravu vzhledu.

  Nové filtry nepřináší jen samostatný panel, nad každým vizuálem nově najdete ikonku filtrů, která Vám ukáže aktuální kontext filtrů aplikovaný na konkrétní vizuál. Podobně jako ostatní ikonky v hlavičce, je možné i tuto uživateli skrýt. Její funkce je pouze informativní a doporučujeme ji tedy nechat k dispozici.

  Power BI služba oblékla světlý kabát

  V poslední době prošel Power BI desktop několika změnami vzhledu rozhraní, k nejviditelnější patří přebarvení panelů na světlé. Služba se nyní také přidává, nový světlý vzhled si můžete zapnout přepínačem v horním panelu před ikonkami vpravo. Kolem září 2019 by se tento vzhled již měl stát výchozím pro všechny. Se změnou barev přichází i vylepšení uživatelského rozhraní

  • Volba stránek reportů se přesunulo do panelu nalevo
  • Mnoho tlačítek z horního panelu se přesunula pod tři tečky
  • Vzhled je více responzivní

  V dohledné době se očekávají další novinky v oblasti vzhledu Power BI služby a určitě se zatím jedná o posun dopředu.

  Skupiny objektů

  Úpravy složitějších reportů, které obsahují desítky vizuálů se nyní stávají jednodušší. V aktualizaci Srpen 2019 totiž přichází nová funkce do Power BI Desktopu: seskupování objektů. Zjednoduší to zejména práci s přesouváním a zarovnávání objektů. Skupiny jsou zobrazeny i na panelu výběru objektů a fungují stejně jako jednotlivé objekty. Lze je tedy skrývat a zobrazovat, což se bude hodit zejména v kombinaci se záložkami. Skupiny je možné i zanořovat a přejmenovávat.

  Přihlašte se k odběru novinek o Power BI.

  Odebírat
 • Digitální transformace Logistiky – Business snidaně 13. 6. v Brně

  24. 05. 2019

 • Digitální transformace Retailu

  26. 03. 2019

  Vzhledem k rychle rostoucímu podílu online prodeje všeho zboží se neustále zvyšuje tlak na klasické kamenné řetězce. Zákazníci si velmi rychle zvykají na služby, které jim nabízí prodejci na internetu. Ať už se jedná o personalizovanou nabídku nebo doručení do dvou hodin až ke dveřím. Kamenné řetězce se na to snaží reagovat nabídkou svých služeb na internetu. Tyto služby jsou ale většinou svými procesy odděleny od těch, které řetězce po dlouhé roky ladili téměř k dokonalosti v offlinu. Díky tomu retailerům narůstají náklady na provozování služeb na internetu a tyto aktivity jsou ztrátové. Aby bylo možné uspět, musí kamenné řetězce sjednotit oflline i online prodej do jednotných a vzájemně propojených procesů. Navíc musí kompletně projít procesem digitální transformace, aplikovat agilní metodiky řízení a neustále inovovat. Jedním z klíčových faktorů, který ovlivní úspěch firmy v transformační vlně je schopnost zapojení umělé inteligence a dat. Zapojení umělé inteligence a kognitivních služeb umožnuje navázat úzké spojení mezi obchodníkem a zákazníkem. Díky tomu lze přinést zákazníkovi na míru personalizovanou službu s využitím existující sítě kamenných prodejen a logistiky.

  Jedním z inspirativních příkladů je Globus. Služby jako Scan&Go nebo nově Click&Go se snaží využít existující platformu k uspokojení požadavků, na který je zákazník zvyklý z onlinu. Současná konkurenční výhoda Globusu je i v tom, že díky těmto službám sbírají velké množství dat o chování zákazníků. Rozhodující nyní bude, jak Globus dokáže s těmito daty pracovat.

  Nově se objevují tyto požadavky zákazníků v retailu a ecommerce:

  • Online komunikace s obchodníkem v realném čase
  • Personalizace nabídky
  • Relevantní doporučování
  • Dlouhotrvající vztah se značkou
  • Efektivně strávený čas při nakupování

  Tyto nové požadavky zákazníků formují následující trendy v retailu a ecommerce:

  • Adaptivní homepage: Rozpoznáním zákazníka při vstupu na web a propojení s daty z minulých nákupů s využitím umělé inteligence je možné přizpůsobit domovskou stránku na míru zákazníkovi.
  • Dynamický dosah: Pokročilé CRM a marketingové systémy se dokáží učit z chování zákazníků a přizpůsobit outbound marketing doporučeními na míru a relevantním obsahem.
  • Podpora v reálném čase: Assistent na bázi umělé inteligence (chatbot) dokáže konverzovat se zákazníkem a pomoci mu v nákupním procesu.
  • Optimalizace procesů: Systémy umělé inteligence dokáží efektivně řídit sklady, alokaci zboží, distribuci a další procesy v reálném čase.
  • Inovace: Sběr dat o chování zákazníků a procesů lze využít pro kontinuální zlepšování služeb a inovace.
  • Forecasting poptávky: Umělá inteligence umožňuje vytěžit data o zákaznících a retailovém trhu k identifikaci současných trendů v poptávce zákazníků a tomu přizpůsobit marketing a obchodní strategii.

  Zajímá vás více informací o trendech v retailu? Kontaktujte nás nebo nás navštivte na konferenci Obchod a retail 4.0. Registrace je zdarma.

 • Získali jsme ocenění Microsoft Awards 2018!

  06. 10. 2018

  I v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže Microsoft Awards. Tentokrát jsme do soutěže vybrali projekt Digitální transformace controllingu výroby ve společnosti ITW pronovia. Projekt byl zařazen do oblasti Výroba a zpracovatelský průmysl a získal ocenění Microsoft Awards 2018 Finalist. Je to již po šesté z posledních sedmi let, kdy jsme s našimi projekty získali ocenění v soutěži Microsoft Awards.

  ITW PRONOVIA, s.r.o. je součástí nadnárodní korporace ITW (Illinois Tool Works Inc.), která byla založená v Chicagu v roce 1912. Celá síť jejích společností pokrývá 57 zemí světa a zaměstnává 49 000 zaměstnanců. Produkty a řešení korporace ITW nacházejí uplatnění po celém světě na místech, jako jsou ropné plošiny, mosty, větrné turbíny, domácnosti, pracoviště či dokonce mobilní zařízení. Najdete je v řadě odvětví, jako je letectví, kosmonautika, zdravotnictví a automobilový průmysl. Je tedy dost možné, že se i vy nyní nacházíte nedaleko produktu ITW.

  Cílem projektu bylo nahradit nevyhovující excelové přehledy a zastaralé aplikace moderními nástroji, které zefektivní spolupráci napříč organizací. Mezi hlavní cíle patřilo zrychlit tok informací mezi výrobou a managementem a umožnit tak reakci na vzniklé problémy ve výrobě až v reálném čase. Původní řešení vyžadovalo mnoho ručního zpracování a umožnovalo pouze měsíční přehledy, nové řešení nabízí i denní, intra-denní přehledy nebo přehledy v reálném čase. Díky Office 365 aplikacím jako jsou Power BI, PowerApps, Microsoft Flow a Microsoft Teams ve spojení s Azure komponentami získala ITW Pronovia plnohodnotný nástroj integrovaný v prostředí, který používá celá organizace.

  Více informací o našich dalších realizovaných projektech naleznete na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

 • Pracovní snídaně na téma Komplexní optimalizace logistiky a SCM v době konjunktury

  19. 09. 2018
  Intelligent Technologies a Logio pořádají 5.10.2018 od 9:00 v prostorách Microsoft ČR společnou pracovní snídani, na které se budete moci dozvědět nové pohledy na to, jak optimalizovat logistiku a dodavatelský řetězec v době konjunktury. Cílem tohoto informativního setkání je vás inspirovat a ukázat vám nástroje a postupy, které vám v tom mohou pomoci.

  Vaši účast, prosím, potvrďte na adrese lubos.bednar@intecs.cz nebo bernard@logio.cz.

  Microsoft Praha: Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

 • Aplikace řízené daty – propojení Power BI a PowerApps

  23. 05. 2018

  Microsoft PowerApps je nástroj (součást Oficce 365), který umožňuje vytvářet aplikace bez nutnosti programování. Obsahuje mnoho předvytvořených šablon, které lze využít pro nejrůznější scénáře. To vše z desktopu, tabletu i mobilu. A díky integraci s Power BI lze vytvářet reporty interaktivně propojené s aplikacemi.

  Můžete tak:

  • Vkládat údaje o plánech přímo v prostředí Power BI
  • Vkládat komentáře na základě zobrazených dat
  • Zadat úkol obchodníkovi na základě dat v reportech (využití Microsoft Flow)

  Kombinací Power BI, PowerApps a Microsoft Flow lze vytvořit interaktivní reportingové aplikace, které budou sloužit nejen pro zobrazení dat, ale také pro vykonávání akcí. Díky tomu je možné rychle reagovat na skutečnosti objevené v reportech a to vše na jednom místě, v Power BI.

  Pro demonstraci propojení Power BI a PowerApps jsme vytvořili report, který vyhodnocuje restaurace dle hodnocení zákazníků. V mapě můžete vidět jednotlivé restaurace, barevné tečky značí průměrné hodnocení, v reportu můžete filtrovat dle územi, atp. V reportu je navíc také možnost zadat nové hodnocení, které se okamžitě v reportu projeví.

  Kromě této ukázky máme již několik praktických aplikací vytvořených pro naše zákazníky.

  Máte-li zájem dozvědět se více o Power BI, PowerApps, Microsoft Flow, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 • 15+1 pravidel při tvorbě Power BI dashboardů

  09. 03. 2018

  Jak vytvořit krásný dashboard? Tuto otázku si položil Marco Russo a Alberto Ferrari z SQLBI a vytvořili patnáct pravidel, které vám při tvorbě dashboardů nebo reportů pomůžou. Proč je to důležité? Proč bychom měli věnovat pozornost ne jen funkčnosti, ale také vzhledu a proč bychom měli nad designem přemýšlet a věnovat mu stejnou pozornost, jako správně vytvořené kalkulaci? Je to jednoduché, správně vytvořený dashboard se snadno čte. Pro koncového uživatele je jednoduché se v něm vyznat a získat všechny potřebné informace. Také ho dashboard hned zaujme a získá z něj pozitivní první dojem. Těchto patnáct pravidel slouží jako vodítko, pro ty, kteří si nejsou jistí, jestli dashboardy tvoří správně. Obsahují základní osvědčené postupy pro tvorbu dashboardů. Nemusíte se všemi pravidly řídit vždy, ale pokud si nejste svým dashboardem jistí, může vám pomoci těchto patnáct pravidel.

  1. Zaměřte se na cíl
   Do žádného dashboardu bychom neměli dávat příliš mnoho informací, ale definovat si cíl a ten naplnit. Cílem může být osoba, která ho bude používat nebo určitý vhled do dat, který nás zajímá.
  2. Ukažte vše na první pohled
   Předpokládáme, že se na náš dashboard budou uživatelé dívat každý den, z toho důvodu by měl dobrý dashboard poskytnout uživateli vše na první pohled. Měli bychom se tedy vyhnout posuvníkům a velkému množství proklikávání.
  3. Jděte na to jednoduše
   Vyhněte se všemu, co by mohlo odpoutávat pozornost od toho, co chcete skutečně sdělit. Obrázky mohou mít v dashboardu svoje místo, pokud plní určitou funkci a mají tam smysl. Stejně tak je dobré zvolit světlé a jednoduché pozadí.
  4. Zarovnejte prvky
   Všechny vizualizace v dashboardu by měly být zarovnané, dashboard se pak snadněji čte a působí přehledněji.
  5. Buďte konzistentní
   Snažte se dodržovat postupy a vzory, které v dashboardu zavedete. Dashboard je snadněji pochopitelný, pokud používá určité typy grafů opakovaně.
  6. Zvýrazněte nejdůležitější informace
   Lidé se při prvním pohledu na report většinou zaměří na horní levý roh, je příhodné tam umístit ty nejdůležitější vizualizace.
  7. Buďte srozumitelní
   Všechny grafy by měly být správně popsány a obsahovat jasné a srozumitelné hodnoty.
  8. Začínejte od 0
   Pokud používáte sloupcové grafy, musí osa y vždy začínat 0. (U čárového nebo bodového grafu toto pravidlo neplatí.)
  9. Zkraťte čísla
   Dashboard se používá pro přehled, není nutné tam zobrazovat čísla s velkým detailem.
  10. Ukažte kontext
   Samotné číslo nemá bez správného kontextu téměř žádnou informační hodnotu. Samotná výše nákladů není tak důležitá jako to, zda jsou tyto náklady vyšší nebo nižší než náklady minulý rok.
  11. Vyberte správné barvy
   Při tvorbě dashboardů jsme často omezeni tím, které barvy můžeme použít. Každá firma může požadovat určité použití barev, i přesto můžeme ale s barvami pracovat. Některé v sobě nesou určitou informaci a my jsme zvyklí je takto vnímat, například červená barva evokuje, že je něco v nepořádku. Barev by v dashboardu rozhodně nemělo být příliš mnoho.
  12. Vytvořte dashboard, ne report
   Dashboard a report jsou dvě odlišné věci. Zatímco dashboard poskytuje nějaký celkový přehled a monitorování situace. Report jde více do detailu a slouží pro hlubší analýzu.
  13. Ukažte odchylky
   Toto pravidlo souvisí s kontextem. Místo toho, abychom použili například sloupcový graf, kde bychom porovnávali aktuální prodeje s prodeji v minulém měsíci, můžeme ukázat samotný rozdíl, kde jasně uvidíme, jestli je kladný nebo záporný.
  14. Vynechejte to nepodstatné
   Pokud tvoříme dashboard měli bychom si dát pozor na to, jak čísla uživateli ukazujeme. Jelikož máme většinou přístup k velkému množství dat, tak nás to nutí ukazovat čísla z pohledu něčeho, co nemusí dávat až takový smysl a můžeme vzbudit dojem, že spolu dvě veličiny souvisí.
  15. Vyberte správné grafy
   Možná nejdůležitější pravidlo ze všech. Vždy důkladně promyslete, jestli je daný graf skutečně tím nejlepším způsobem jak vyjádřit danou informaci.

  15+1 A nezapomeňte, dashboard musí být hezký!
  Všechna výše zmíněná pravidla ještě nezaručují, že bude výsledný dashboard hezký. Ale měl by být, zkuste jej ukázat třeba svému kolegovi a zjistit, jak na něj na první pohled dashboard působí.

  Podívejte se, jaké služby dodáváme našim zákazníkům v souvislosti s Power BI.

  Zajímá vás Power BI? Podívejte se, jak vypadá začátek a průběh spolupráce s Intelligent Technologies.

  Máte-li zájem dozvědět se více, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 • Intelligent Technologies je odborný partner konference Gopas Power BI Day 2018

  01. 03. 2018

  Konference Gopas Power BI Day 2018


  Stali jsme se odborným partnerem konference Gopas Power BI Day 2018. Podívejte se, jaké služby dodáváme našim zákazníkům v souvislosti s Power BI.

  13. března se kromě tipů a triků jak na efektivní tvorbu interaktivních firemních reportů, možnosti vizualizací výsledků datových analýz, přípravu dat v Power Query, optimalizaci datového modelu a plánování PBI infrastruktury bude věnovat i jazyku DAX a způsobům přípravy na PBI certifikaci nebo MOS.

  Konference je určena

  • Pracovníkům IT, controllingových a BI oddělení a všem, kteří si své reporty chtějí vytvářet sami.
  • Datovým analytikům a finančním manažerům, kteří své výstupy potřebují vizualizovat koncovým uživatelům.
  • Projektovým manažerům, kteří jsou otevřeni novým způsobům řízení projektů
  • Všem uživatelům, kteří chtějí porozumět jazyku DAX.
  • Power BI vývojářům a všem, co se chtějí certifikovat na Power BI (70-778 – Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI) a MOS

  Program
  8:30 9:00 Registrace
  9:00 9:10 Úvodní slovo | Martin Haman
  9:10 9:40 Seznamte se, Power BI | Jiří Neoral
  9:45 10:25 Příprava dat v Power Query | Martin Haman
  10:25 10:40 Přestávka s občerstvením
  10:40 11:10 DAX 1 | Martin Haman
  11:15 11:55 DAX 2 | Jiří Neoral
  11:55 12:55 Obědová pauza
  12:55 13:35 Vizualizace dat | Martin Haman
  13:35 14:05 Optimalizace datového modelu | Martin Haman
  14:05 14:20 Přestávka s občerstvením
  14:20 15:00 Plánování Power BI infrastruktury | Jiří Neoral
  15:05 15:35 Power BI pro vývojáře | Jiří Neoral
  15:40 16:00 Jak na certifikaci Power BI a MOS? | Martin Haman

  Zajímá vás Power BI? Podívejte se, jak vypadá začátek a průběh spolupráce s Intelligent Technologies.

 • Gartner: Microsoft se znovu umístil jako leader v BI Magic Quadrantu pro rok 2018

  27. 02. 2018

  Již po jedenácté se Microsoft umístil v Magic kvadrantu mezi Leadery v oblasti Business Intelligence. Letos se dokonce umístil jako platforma s nejlepší vizí. Magic kvadrant je vyhodnocován na základě zpětné vazby od zákazníků, Gartner vyzdvihuje Microsoft zejména díky Power BI a to z těchto důvodů:

  Vysoká přidaná hodnota: Uživatelé mohou začít zdarma s aplikací Power BI Desktop. Organizace si mohou vybrat licencovat uživatele jednotlivě (Power BI Pro) nebo hromadně prostřednictvím Power BI Premium zakoupením dedikované kapacity, kterou potřebují. Power BI se navíc integruje mezi současné firemní Office 365 aplikace.

  Komplexní analytické řešení: Power BI umožňuje uživatelům vytvořit kompletní BI řešení, tzn. data načíst, trasformovat, vytvořit datový model, vytvořit reporty a doručit tak rychle potřebné informace pro rychlé rozhodnutí. Firmy mohou do řešení snadno integrovat také řešení od třetích stran (vizualizace, konektory, atp.)

  Centralizovaný management: Organizace mohou nasadit a distribuovat BI obsah okamžitě během několika kliknutí.

  Globální škálovatelnost: Firmy mohou flexibilně nasadit jejich BI řešení do cloudové lokace tam, kde se nacházejí jejich uživatelé pro zajištění maximálního výkonu.

  Bezpečnost a Governance: Firmy se mohou spolehnout na BI platformu, která je v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními standardy a cerfitikacemi.

  Více informací se můžete dočíst v angličtině na oficiálních stránkách Gartneru.

 • Business Intelligence specialista (Praha)

  25. 11. 2017

  Hledáte osobní rozvoj v nejrychleji rostoucím odvětví? Zkuste to s Intelligent Technologies.

  Máte již zkušenosti s vývojem datových skladů nebo BI řešeni? Chcete udělat další krok ve vaší kariéře? Přidejte se k nám a rozšiřte tak náš tým BI specialistů. Budete spoluprovat na zajímavých českých i zahraničních projektech.  Mezi Vaše hlavní úkoly bude patřit návrh a vývoj jednotlivých částí datových skladů a BI řešení běžících on-premise (Microsoft SQL Server) nebo v cloudu (MS Azure a Power BI)

  Náplň práce

   

  • vývoj a návrh DWH a BI řešení
  • architektura BI
  • analýza a komunikace se zákazníkem
  • spolupráce v celém průběhu životního cyklu projektu

   

  Požadujeme

   

  • zkušenost s Microsoft SQL Server technologiemi (SSIS, SSAS, SSRS)
  • výborná znalost SQL
  • zkušenost s Tableau, Datazen, MS Azure, MS Power BI výhodou
  • znalost MDX výhodou
  • samostatnost, cílevědomost, odpovědnost, dobré komunikační schopnosti
  • AJ na komunikativní úrovni

   

  Nabízíme

   

  • zajímavou a specializovanou práci na rozsáhlých projektech v perspektivním odvětví
  • atraktivní finanční ohodnocení
  • příležitost k osobnímu i profesnímu rozvoji (kurzy, školení, certifikace)
  • příjemné pracovní prostředí
  • stravenky, jazykové kurzy
  • pracoviště na území Prahy
  • nástup možný ihned

   

 • Vyhráli jsme Microsoft Awards 2017!

  24. 09. 2017

  Do letošního ročníku soutěže Microsoft Awards jsme se přihlásili s projektem pro maloobchodní síť potravin Delmart. Projekt byl zařazen do kategorie Maloobchodu a FMCG, kde jsme získali 1. místo a tím i ocenění Microsoft Awards Winner 2017. Více o tom, jak společnost Delmart díky našemu řešení zlepšila reporting a zefektivnila prodej si můžete přečíst v tomto článku Hospodářských novin.

  Společnost Delmart vznikla na zelené louce. V roce 2014 ji založil Dušan Mrozek, někdejší předseda představenstva české pobočky Marks & Spencer. Měl vizi vytvořit v České republice důvěryhodný koncept zdravých potravin, které by svou kvalitou převyšovaly ty nabízené v obchodních řetězcích. Koncept se ukázal jako životaschopný a Mrozek rozhodl o další expanzi společnosti. To si ale žádalo nastavení celé řady firemních procesů, mimo jiné i reportingu.

  Cílem projektu bylo nahradit nevyhovující přehledy generované procesem přímo z informačního a pokladního systému a vytvořit tak jednotný analytický a reportovací nástroj pro řízení a optimalizaci prodejních aktivit společnosti. Mimo vytvoření datového skladu pokrývajícího různorodé datové zdroje bylo potřeba vyvinout zcela nový reportovací systém, který pokrývá zásadní firemní agendy. Mezi hlavní oblasti robustního řešení patří finanční konsolidace, obchod a marketing, logistika, sklady, HR nebo například věrnostní klientský program.

  „Získat data z původních systémů bylo velmi pracné. Proces si vyžadoval analytika s velmi pokročilými znalostmi MS Excel. Ten musel data z různých zdrojů manuálně poskládat, což s sebou neslo také značnou chybovost. Dnes stačí jedno kliknutí myší a okamžitě máme k dispozici na jednom místě všechny cenné informace. Existuje už jen jediná pravda, a právě proto jsme to celé dělali“ uvedl k projektu Dušan Mrozek, jednatel.

  Více informací o našich dalších realizovaných projektech naleznete na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

 • 1. Hackathon veřejné správy – třetí místo

  18. 09. 2017

  O víkendu jsme se zúčastnili 1. hackathonu státní správy (https://www.nku.cz/hackathon/). Hackathon se konal v prostorách NKÚ a otevřená data na místě podpořili mentoři za ČSU, ČTU, ČSSZ, MV, MF, ČÚZK a NKÚ. Celkem bylo na začátku sestaveno 15 týmů. My se přidali k týmu Petra Štěpána, který se rozhodl pomocí Power BI prozkoumat otevřená data veřejné správy a zamyslet se nad propojením a využitím co nejvíce zdrojů. Rozhodli jsme se propojit data prostřednictvím období a organizace (IČO) a hledat v nich souvislosti. Podařilo se nám tak vytvořit sadu reportů, které zobrazovaly metriky jako hodnotu schválených dotací, počet kontrolních akcí, výdaje rozpočtu, rozdíl mezi schválenou a požadovanou částku dotace nebo také množství smluv, u kterých nebyla dodržena lhůta pro zveřejnění.

  Celkem bylo na vypracování přesně 24 hodin, poté došlo k prezentaci výsledků a volba nejlepších projektů. Náš projekt se umístil na 3. místě. Porota na našem projektu ocenila zejména to, jak efektivně jsme dokázali propojit na jedno místo data z různých míst státní správy a zpřístupnit je tak pro další analýzy. V projektu jsme využili tyto datové sady:

  • NKÚ o kontrolních akcích a kontrolovaných osob
  • Monitor státní poklady MF
  • Kmenová data účetních jednotek a některých menších číselníků
  • Rozpočet obcí
  • O hazardu MF
  • Výsledky kontrol hospodaření z MF
  • Registru smluv MV

  Více o výsledcích na www.hackujstat.cz. Výsledný Power BI report je k dispozici zde.

 • Dashboard pro X.GLU na Future Port Prague 2017

  09. 09. 2017

  Náš dashboard pro X.GLU se zúčastnil konference Future Port Prague 2017. X.GLU je nejmenší glukometr na světě, který má velikost kreditní karty a ke svému fungování nepotřebuje baterii. Data z měření odesílá bezdrátově prostřednictvím NFC technologie do mobilní aplikace. Projekt X.GLU vyhrál celosvětovou soutěž Imagine Cup 2017. Naší úlohou bylo vytvořit real-time dashboard zobrazující statistiky měření v průběhu konference prostřednictvím Power BI. Glukometr v reálném čase odesilá výsledky měření do Power BI, ve kterém se okamžitě zobrazí informace o naměřené hladině cukru se zařazením do jednoho z možných stavů: hypoglykémie, normální stav, hyperglykémie. Výsledný dashboard X.GLU si můžete zobrazit zde.

 • Jak přidat partnera pro Office 365 a Power BI

  28. 03. 2017

  Partner přiřazený k vybraným předplatným (DPOR – Digital Partner of Record) slouží jako poradce pro veškeré technické i obchodní otázky. Partnera k předplatným přiřadíte následujícím postupem:

  1. Přihlašte se do administračního rozhraní Office 365 a přejděte na záložku Fakturace/Předplatná – https://portal.office.com/AdminPortal/Home#/subscriptions
  2. Vyberte postupně všechna předplatná, u kterých chcete nastavit nebo změnit partnerskou organizaci
  3. Z menu vpravo vyberte přidat preferovaného partnera (DPOR – Digital Partner of Record)
  4. Zadejte číslo organizace a potvrďte. Partnerský kód Intelligent Technologies je 2173011
 • Seminář Analytické a reportingové řešení budoucnosti

  02. 03. 2017
  V úterý 7.3. se v Microsoftu koná seminář na téma Analytické a reportingové řešení budoucnosti. Společně s naším zákazníkem Bisnode zde budeme mluvit o nasazení Power BI v jejich společnosti a dále o různých možnostech využití Power BI. Přihlásit se můžete zde: https://lnkd.in/g5BFU-2

  Rychlé zpracování dat, jejich analýza a prezentace vedení firem formou přehledných interaktivních reportů dostupných na jakémkoliv zařízení je v dnešní době datové exploze nutností. Přesto v řadě organizacích není problematika dostatečně řešena. Nenechte si ujít inspirativní ukázky, jakým způsobem své potřeby na moderní business intelligence řešili naši zákazníci a jak dnes tato řešení úspěšně používají pro zlepšení chodu své firmy.

  Program semináře

  8:30 Registrace a networking snídaně
  9:00 Analytické a reportingové řešení budoucnosti Microsoft
  9:20 Řešení kombinující tradiční a moderní cloudový reporting Milan Štoček, jednatel, Clever Decision Manažerský reporting a finanční plánování ve společnosti O2 Czech Republic Jan Mišun, finační manažer, O2 Czech Republic
  10:40 Přestávka na kávu
  11:00 Využití Power BI na sedm způsobů Luboš Bednář, konzultant, Intelligent Technologies Inovativní nasazení ve společnosti Bisnode

  Martin Ambler, obchodní ředitel, Bisnode

  12:00 Pokročilá analytická řešení Michal Marušan, konzultant a technický specialista pro BI, Microsoft EMEA
  12:45 Závěr a dotazy

  Těšíme sa na vás!

  Více informací o našich dalších realizovaných projektech naleznete na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

 • Získali jsme ocenění Finalista Microsoft Awards 2016 s projektem pro BISNODE

  10. 07. 2016

  I v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže Microsoft Awards v oblasti Moderní datová platforma. Tentokrát jsme do soutěže vybrali jeden z nedávno dokončených projektů – Obchodní reporting pro společnost Bisnode, se kterým jsme získali ocenění Microsoft Awards Finalist.

  Bisnode je evropský vedoucí poskytovatel ekonomických informací o společnostech a podnikatelích. Prostřednictvím svých řešení pomáhá Bisnode firmám zvyšovat tržby, minimalizovat obchodní rizika a umožňuje realizovat správná obchodní rozhodnutí. Již od roku 1990 je Bisnode v oblasti B2B řešení a postřehů z trhu v České republice a na Slovensku partnerem firem od malých po ty největší hráče na trhu.

  Cílem projektu bylo vytvořit jednotný a moderní reporting pro řízení a zvýšení efektivity celého obchodního cyklu. Díky novým pohledům je nyní možné jednotně pracovat napříč regiony, sortimentem, obchodníky, zákazníky a mít přehledně na jednom místě klíčové informace pro řízení důležitých obchodních procesů. Nový systém umožňuje lépe řídit jak obnovu stávajících kontraktů, tak i získávání nových. Navíc díky nástrojům Power BI a Office 365 jsou reporty interaktivní, přehledné a dostupné i z mobilu. To vše přináší provozní úspory, které zajišťují rychlou návratnost implementovaného díla.

  „Obchodní reporting nám pomáhá v lepším a efektivnějším řízení obchodního procesu. V Power BI máme k dispozici všechny informace v podobě, která umožňuje managementu i jednotlivých obchodním manažerům sledovat vývojové trendy, rychle a přehledně. Navíc si můžeme sami vytvářet i nové sestavy a díky tomu tak snižujeme celkové náklady na reporting.“ uvedl k ocenění Radomír Lipár, projektový manažer Bisnode.

  Více informací o našich dalších realizovaných projektech naleznete na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

 • Jak zvládnout data 200 milionu uživatelů

  09. 06. 2016

  Koncem května jsme se zúčastnili 19. ročníku konference Controllingové forum pořádané organizacemi Cafin a Controller institut. V rámci konference jsme měli spolupřednášku s Miroslavem Umlaufem, Business Intelligence director v AVG Technologies, na téma „Jak zvládnout data 200 milionu uživatelů“.

  S AVG spolupracujeme již 4. rokem a společně jsme realizovali mnoho důležitých projektů, které této jediné české veřejně obchodované společnosti na newyorkské burze, dopomohly v překonání mnoha milníků. Jedním z nich bylo právě pokoření hranice 200 milionu aktivních uživatelů.

  V rámci přednášky se posluchači dozvěděli například to, jaká specifika pro společnost znamená freemium business model, který AVG použilo jako jedna z prvních globálních firem. A jak důležité je v AVG využití Self service Business Intelligence nástrojů (Tableau, Power BI) a metodik.

  Umlauf                                          Bednar

  V rámci případové studie jsme se zaměřili na oblast finanční konsolidace při ukázce projektu „Financial Datamart“, který v AVG zjednodušuje práci controllerům, analytikům i auditorům. Při vysoké četnosti akvizic je nezbytné mít jednotný systém, který provádí finanční konsolidace skutečných a budoucích tržeb podle businessového členění. Různé entity v rámci AVG mohou mít, zejména po akvizici, různé struktury dat a odlišné účetními systémy. Proto je nutné data integrovat, konsolidovat a vytvářet nové metriky (net revenue, deferred revenue). Tato data lze následně již snadno využít k plánování a rozpočtování napříč různými entitami dle businessového členění.

  Věříme, že jsme účastníkům předali zajímavé informace a inspiraci pro vlastní projekty. Pokud vás témata konference zaujala, můžeme se setkat za rok na příštím ročníku.

  potlesk

 • Power BI přednáška na akci DataPivo

  13. 04. 2016

  Minulý týden ve čtvrtek proběhlo první letošní DataPivo, a to v úžasných prostorách kybernetického polygonu Masarykovy univerzity v Brně. Součástí DataPiva je vždy nejprve několik přednášek, po kterých následuje networking a diskuse u piva v některém z brněnských podniků. V rámci posledního DataPiva proběhly tyto přednášky:

  Jiří Materna (Seznam.cz) – Praktický úvod do návrhu hlubokých neuronových sítí v TensorFlow

  V přednášce byly představeny základní principy konvolučních a rekurentních neuronových sítí. Na několika praktických ilustrována jejich snadná implementace v TensorFlow, což je open-source knihovna firmy Google pro masivně paralelizované numerické výpočty.

  Martin Procházka (Madfinder Games) – Game Analytics

  „Analytika“ se již etablovala jako nedílná součást vývoje Free-to-Play a online her, kde je nutné udržet a monetizovat uživatele. Přednáška přibližuje analytickou praxi v kreativním odvětví (zkušenosti z Madfinger Games), základní metriky, klasické úlohy a používané nástroje.

  Luboš Bednář (Intelligent Technologies) – Power BI

  Představení v současnosti nejrychleji se rozvíjejícího analytického nástroje. Pro koho je vhodný? Jakou roli může zastávat v malých firmách a jaké v těch velkých? Jaké jsou jeho možnosti a omezení? Mají se ho Tableau, Qlik Sense nebo GoodData začít bát?

  DataPivo

  Všechny tyto přednášky si lze zpětně přehrát na youtube kanále Brněnské DataPivo

  Konkrétně přednáška o Power BI je k dispozici zde: Část 1 (22min) Část 2 (18min)

  A pokud jste ještě o DataPivu neslyšeli a nechcete propásnout příští akci, můžete sledovat facebookové stránky DataPivo.

 • Střípky z DataConfu 2015

  11. 11. 2015

  V sobotu v Brně proběhl druhý ročník DataConfu. Tentokrát v nových prostorách filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Naše úloha byla připravit interaktivní obsah, který by účastníky bavil ve volných chvílích mezi přednáškami v průběhu celého dne. K dispozici jsme měli interaktivní tabuli v relax roomu, na kterou jsme připravili Power BI dashboard zobrazující statistiku tweetování v reálném čase spolu se statistikou účastníků konference. Ti se vyfotili skrze svůj mobilní telefon na stránkách www.dataconf2015.intecs.cz a obratem zjistili zda aplikace pozná jejich věk a pohlaví. Vše bylo samozřejmě zaznamenáno do společné statistiky.

  DataConf 2015 tabule

  Dokonce se zapojili i ti, kteří se DataConfu přímo neúčastnili!

  twitter

  Takto vypadal dashboard na konci dne. Celkem se vyfotilo 66 lidí a bylo odesláno 434 tweetů. Nejaktivnější byl edison23, jen o jeden tweet před účtem DataConf 2015. Nejpilněji se tweetovalo při přednášce E-commerce 2020 Honzy Laštůvky z MonkeyData a průměrný věk účastníků DataConfu vyšel 33 let.

  DataConf 2015 dashboard

  DataConf 2015 dashboard

  Celá konference byla hodně povedená, perfektní řečníci, zajímavý obsah a plný přednáškový sál. O našich přípravách na DataConf můžete číst zde.

  Už teď se těšíme na další ročník!

 • Naše příprava na DataConf 2015

  06. 11. 2015

  První ročník DataConfu byla dost povedená akce. I proto jsme věřili, že u jednoho ročníku to nezůstane a i přes pracovní vytíženost Hanky i Honzy do toho půjdou znovu i příští rok. Stalo se a zítra tu máme další ročník!

  Chtěli jsme být opět u toho, proto jsme začali vymýšlet, co zajímavého bychom na DataConf přinesli. Před nějakým časem Microsoft přišel s Project Oxford, což je otevřené API pro rozpoznávání pohlaví a věku z fotky. Radim tedy navrhl, že to nějak propojíme s Power BI. Tak fajn, ale jak získáme od lídí na konferenci fotku? První nás napadlo vzít si s sebou kinect a fotit lidi někde u stánku. No jo, ale nevím jestli bych se sám hrnul vyfotit se někam ke stánku. Další návrh byl proto nechat lidi, ať uploadnou svoji fotku sami přes naši mobilní apku. A vlastně nepotřebujeme ani apku, stačí webová aplikace! Honza tedy vytvořil webovou část a Radim dodělal posílání dat prostředicntvím MS Azure a stream analytics přes Power BI REST API do Power BI a z toho do REAL TIME dashboardu!

  Je pravda, že v mobilní aplikaci nefunguje vše úplně bez chyby, například víme, že nefunguje na opeře, ale už nevíme co s tím. V pár případech se taky nepodařilo uploadovat fotku, ale jinak věříme, že to bude celkem funkční :)

  Abychom nezůstali jen u rozpoznávání tváří, vrhli jsme se na podnět Hanky ještě na zpracování dat z Twitteru s hashtagem konference. Ano, opět to chceme real time. Z minulosti víme, že twitter má na dotazy přes REST API docela velká omezení (maximálně 100 řádků v requestu a platnost requestu 15 minut). Naštěstí konektor pro stream analytics se zdá být použitelný. Na podruhé to šlo ještě rychleji, v Azure vytvořit event hub a stream analytics job, vytvořit token pro Twitter streaming, vybrat hashtagy a za pár minut máme real-time dashboard, super! Teď k tomu ještě dát informace o časech jednotlivých přednášek, názvech přednášky a můžeme online analyzovat tvítování na Data Confu!

  Deset hodin večer, můžeme jít spát. Doufám, že to zítra bude fungovat a nebudeme zklamaní.

  Tak zítra!

  Luboš Bednář

 • Uvidíme se na DataConfu 2015?

  21. 10. 2015

  Jestli máte rádi data ve všech jejich podobách a máte to do Brna co by kamenem dohodil, neměli byste si nechat ujít konferenci DataConf. Stejně jako loni jsme se stali partnery a najdete nás o přestávkách u jednoho ze stánků; letos i s interaktivním překvapením.

  Podívejte se na program a zaregistrujte se – kapacita je již sice naplněna, ale nikdy nevíte, kdy se uvolní místo.

 • Chord Diagram

  Chord diagram: Nová vizualizace pro Power BI z naší dílny

  05. 10. 2015

  Power BI, nástroj pro vizualizaci dat z dílny Microsoftu, máme rádi. Je skvěle provázaný s dalšími nástroji balíčku Microsoft Office a s trochou šikovnosti si jej kdokoli může přizpůsobit k řešení vlastních problémů. Zejména co se týče vizualizací.

  Grafy odhalí souvislosti mnohem lépe než jednotvárné tabulky. Například Chord diagram z dílny našeho technického ředitele Radima Hampla přehledně ukazuje propojení mezi dimenzemi a více metrikami.

  Typické využití? Na první pohled třeba zjistíte, kteří odběratelé odebírají největší objem zboží v dané kategorii.

  Chord Diagram

  Radim si s touto novou vizualizací pro Power BI hrál v rámci soutěže Power BI Best Visual contest a k dnešnímu dni patří mezi top 10 nejoceňovanějších soutěžních příspěvků.

  Zjistěte, k čemu všemu se vám může hodit Power BI a naučte se tento přehledný nástroj používat na našem školení Power BI.

 • Výzva vědců pohledem datového analytika

  25. 08. 2015

  Při pročítání dnešních novin (zejména komentáře Alexandra Mitrofanova) mne napadlo, že by bylo zajímavé se podívat na aktuální Výzvu vědců pohledem datové analytiky a zároveň demonstrovat použití PowerBI. Webové stránky výzvy nabízejí seznam všech akademiků, kteří se k výzvě připojili a také seznam všech podporovatelů z neakademické sféry.

  Pro další analýzu použiji PowerBI Desktop (volně ke stažení bez registarce). Do PowerBI se pokusím načíst seznamy akademiků a podporovatelů a získat z nich nějaká zajímavá fakta. Přeskočím teď na konec a protože se mi to po několika pokusech podařilo, tady jsou výsledky.

  Výstup z analýzy:
  • Magisterský titul se vyskytuje 3x častěji než inženýrský (1287 : 455)
  • Výzvu podepsalo 145 profesorů
  • Nejčastěji zastoupená je Přírodovědecká fakulta UK
  • Nejčastější instituce jsou UK, AV ČR a Masarykova univerzita
  • Nejčastější jména jsou Jan (220), Petr (142) a Martin (112)
  • Nejčastěji výzvu z žen podepsaly Jany (51), až na desátém místě celkově
  • Nejčastěji se vyskytují tituly Ph.D. (976) a s odstupem CSc. (200)
  • Existuje 5 používaných forem titulu Ph.D.
  • Akademici zapsali celkem 1718 pracovišť (kateder, fakult, organizací a jejich kombinací)

  VyzvaVedcu2

  Jak jsem došel k těmto číslům (pozor, následuje střet s technologií)

  PowerBI umí načítat obsah webových stránek a není tedy problém seznam akademiků načíst a najít v obsahu stránky datové struktury se jmény vědců. Použil jsem Chrome Developer Tools pro snadnější vizuální orientaci na stránce a pro vyhledání elementů se jmény a tituly. Zásadní (a vlastně jediný) problém nastává při zpracovávání jmen, titulů a institucí. Tvůrci webových stránek je umístili do DIVů několik SPANů pro titul před, za a jméno. Není problém načíst tato data do PowerBI, ale načtou se jako řádky a pro intuitivní práci je potřebujeme dostat do sloupců.

  Jak na to?

  Pro sloučení řádků je možné použít funkci PIVOT nebo GROUP. Předtím je ale nutné identifikovat titul a jméno, tvůrci stránek totiž při neexistujícím titulu před nebo po daný SPAN vynechávají, címž se rozbíjí jednotná struktura. Můj hlavní zádrhel spočíval v tom, jak vytvořit indexový sloupec v rámci jedné osoby, což vypadá jako jednoduchá věc. Po několika neúspěšných pokusech jsem to nakonec řešil přes separátní tabulku, kde pro každého vědce se poznačí nejmenší index řádku (je to krok GroupedRows pro ty, kdo si stáhnou výsledné řešení). Toto číslo pak odečítám od indexu řádku a tím dostanu vždy sekvenci 0, 1, 2, 3, … S touto fixní sekvencí již pak lze pracovat a vytvořit sloupce pro titul před, za, jméno a organizaci. Nakonec pak již stačí ručně dočistit překlepy, různé formy zápisů titulů a vytvořit sloupec s institucí, která sloučí všechny katedry a fakulty pod název univerzity. U neakademiků se pak autoři stránek výzvy rozhodli k tomu, že jméno a tituly uvedou jako jeden spojený text. Bylo by sice možné extrahovat tituly před a po od jména, ale to už bylo nad mé časové možnosti, proto u neakademiků je jediná použitelná metrika – počet.

  Výsledný dashboard je fajn v tom, že si jej můžete stáhnout, kliknout na obnovit data a uvidíte aktuální počty podepsaných. Soubor s analýzou je ke stažení zde: Výzva vědců analýza.

 • Výkaz práce v Power BI

  12. 08. 2015

  Všechny technologie, které nasazujeme u našich klientů se snažíme v maximální míře používat také pro naši vlastní potřebu a získat tak zkušenosti s nasazením produktu a zároveň z jeho používání. Jednou z nových technologií je PowerBI.

  Co je PowerBI?

  PowerBI je on-line analytická a reportingová platforma nabízející okamžitou dostupnost (nejen) všech firemních dat. Služba funguje v cloudu (spolupracuje s Office 365, ale funguje také zcela samostatně a nezávisle). Je tedy vždy dostupná, a to z jakéhokoliv zařízení (včetně nativních aplikací pro iOS a Android).

  Výkaz práce a produktivita

  Našim zákazníkům ukazujeme detailní přehledy o práci pro ně udělané. Nejsnadnější a nejflexibilnější cesta je excelovský soubor, který každý programátor udržuje. Z těchto zaměstnaneckých výkazů se pak vytváří zákaznický výkaz (většinou měsíční). Pro potřeby interního výkaznictví jsme udělali BI řešení, které pracuje s výkazy odpracovaných hodin a výsledkem je firemní produktivita, sada reporů ukazujících na čem se nejvíce pracuje, kde jsou prostoje, a který projekt nebo zaměstnanec přináší do firmy nejvíce peněz (při spojení s fakturací a mzdovými náklady).

  PowerBIScreen3

  Jak to funguje?

  Všichni, kdo jsou v kontaktu se zákazníkem vyplňují výkaz práce a ten se automaticky přenáší do PowerBI a tam se spojí s fakturovanými částkami (výnosy) a mzdovými náklady. Vedení firmy má tak okamžitě a neustále přehled o vývoji výnosů v daném měsíci a roce, vývoji situace na jednotlivých projektech, zákaznících a produktivitu konzultantů.

  Co k tomu potřebuji a kolik mě to bude stát?

  Pro používání PowerBI je potřeba se pouze registrovat a můžete začít vytvářet své reporty a zkoumat data. Základní přístup je zdarma s několika omezeními (například pouze 1GB prostoru na uživatele, denní frekvence obnovování dat), placená verze stojí $10 měsíčně na uživatele.

  Pokud se vám výkaz práce nebo PowerBI jako takové líbí, ozvěte se nám, pomůžeme vám lépe využívat i vaše data.

 • Přednáška pro americké studenty

  21. 05. 2015

  V prostorech brněnského Impact hubu jsme prezentovali studentům z Carson College of Business, Washington State University aktuální trendy v business intelligence a představili některé z našich projektů. Při diskuzi o technologiích jsme asi nejvíce času věnovali PowerBI a také GoodData. Pro ukázku reálného nasazení jsme zvolili nasazení reportingu pro oblast mikro financování (mikro půjček). Mluvili jsme o sběru relevantních dat (platební historie, sociální média, návštěvované stránky, veřejná data, data z procesu schvalování půjčky), využití umělé inteligence a samoučících se algoritmů a také o tom, které atributy mohou ovlivnit přidělení půjčky (například častá návštěva online kasín šance pro přidělení nezvyšuje).

 • Jak se úplně neznemožnit kvůli špatným datům?

  05. 05. 2015

  Není nic horšího než zjistit, že hlavním informačním zdrojem pro své strategické rozhodnutí byla špatná data. Rozhodnutí je již provedeno a nedá se nic vrátit, v lepším případě se dají jen minimalizovat škody. Ale proč dojít až tak daleko? Víme, jak můžete nejlépe získávat pravidelně ta správná a aktuální data pro Vaše kompetentní rozhodování. 

  Pan Macháček je ředitelem středně velké výrobní firmy, která nyní připravuje nový výrobek, na kterém pracují skoro všechny oddělení, včetně IT.

  Za pár dní se chystá tisková konference, na které ředitel Macháček novinku poprvé představí před novináři. Po několikaměsíčním vývoji se podařilo firmě výrobek dokončit a odzkoušet, a tak plánuje na něm postavit hlavní výrobní program nejen pro tuzemsko, ale především pro Indii.

  Tisková konference začíná, ředitel Macháček hovoří a má radost, jakou výrobek vzbuzuje mezi přítomnými pozornost. Když je čas na dotazy, přihlásí se jeden novinář.

  „To je sice pěkné, co nám tady pane řediteli říkáte, ale tak optimistické bych to neviděl, hlavně v té Indii.“

  „Proč myslíte?“ je ředitel Macháček překvapen.

  „Znám to tam a vím, že s tím rozhodně neprorazíte. Už tam mají něco podobného a navíc za úplně jinou cenu.“

  Ještě ten den si ředitel Macháček zavolal marketingového ředitele Nováka, aby mu podal vysvětlení, ale ten si za svými informacemi stál. Teprve dodatečně se ředitel dozvěděl, že Novák podával zkreslující informace o indickém trhu, neboť již měl dohodu s jedním tamním výrobcem, ke kterému po výpovědi odešel.

   

  Nemusíte zrovna pracovat s úmyslně upravenými informacemi. Stejně tak chybějící data nebo špatně interpretovaná ostatními zaměstnanci mohou napáchat při Vašem rozhodování velkou škodu pro celou firmu. Jak ale získat ty správné a aktuální informace? Navíc jak je získat co nejefektivněji?

  V klasickém firmě, především středně velké a také větší velikosti, spravuje většinu informací v elektronické podobě IT oddělení. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti dat, zabezpečení, jejich propojení, konsistence a správnosti a také z mnoha dalších důvodů, například interních. Čím je firma větší, její pracovníci v různých odděleních přinášejí z různých zdrojů nová a nová data, která putují přes IT oddělení do vytvořeného datového skladu, ve kterém se tato data konsolidují a slouží jako jednotný zdroj pro vytváření potřebných analýz a reportů. Nejčastějším nástrojem pro jejich šíření v rámci firmy jsou především dokumenty v programu Microsoft Office – tedy tabulky v Excelu, prezentace v Power Pointu nebo textové dokumenty ve Wordu.

  Velkou nevýhodou je skutečnost, že k těmto informacím v datovém skladu mohou přistupovat jen specialisté, kteří mají náležité znalosti. Je to z toho důvodu, aby věděli, jak jsou data organizována a co s nimi lze promocí různých databázových dotazů dělat. A tito odborníci pak po dohodě se zástupci různých firemních oddělení data předpřipravují z tohoto datového skladu a ostatních systémů analýzy, případně objednané reporty přímo generují. Samotné IT oddělení je však příjemcem takových reportů málokdy. Pokud situaci lehce zjednodušíme, tak můžeme říci, že IT specialisté dávají data zpátky k těm, kteří je během činnosti vytvářeli. Ale navíc je odevzdávají zpracované v takové podobě, aby byli tito lidé schopní zjistit, jestli jejich oddělení funguje efektivně, případně kde má rezervy a slabiny.

  IT oddělení tedy plní funkci mezičlánku v celém procesu vytváření, sběru, konsolidace a prezentace informací, a pokud se objemy dat zvyšují, nároky na rychlost zpracování roste. V takovémto případě zákonitě dojde k tomu, že pro IT oddělení začnou další a další požadavky z oddělení působit problémy v reálných možnostech je zpracovat. Nikdo totiž nemá neomezené zdroje – ani lidské ani finanční. Následně pak hrozí nebezpečí, že „nespokojení“ uživatelé začnou data získávat jinak, čímž údaje a reporty začnou být nekonsistentní. Navíc různými analýzami dat se ve firmě začne zabývat více lidí, než je nezbytně nutné, a tím dochází ke snížení efektivity oddělení, a tím samozřejmě i celé firmy. 

  Moderní a efektivní řešení

  Tyto negativní jevy je ale možné do určité míry eliminovat nasazením a používáním nástrojů samoobslužné business intelligence (self-service BI), které zobrazuje následující schéma.

  schéma

  Velkou výhodou je skutečnost, že vhodně zvolený nástroj pro self-service BI umožní pracovníkům IT oddělení připravit jen jednorázové napojení tohoto nástroje na zvolené datové zdroje a samotnou práci s daty a jejich analýzu si je schopen v běžných případech zabezpečit sám uživatel a odběratel těchto informací. Případně proškolený uživatel/analytik konkrétního oddělení, který tímto způsobem dostane do ruky daleko robustnější nástroj pro svoji efektivnější práci.

  Velkou předností těchto moderních systémů samoobslužného BI je možnost velmi rychlého připojení dat z externích zdrojů, a takto získaná data navíc dokáží tyto systémy zkombinovat s daty firemními.

  Tímto efektivním způsobem tedy můžete získat celou řadu informací a analytických pohledů na realitu Vaší firmy, která by zůstala při klasickém přístupu skrytá.

  Jedná se například o následující tipy:

  1. Můžete porovnávat výsledky Vaší firmy s výsledky celého odvětví, ve kterém Vaše firma působí – zkombinujte vlastní data a volně dostupné či zakoupené informace (z výzkumných agentur, statistického úřadu, z oborových organizací, z hospodářské komory a podobně) 
  2. Zjistěte si vazbu mezi návštěvností webových stránek Vaší firmy (pomocí nástroje Google Analytics) a prodejem, zatížením call centra nebo i počtem reklamací. Tyto informace Vám mohou posloužit k novým náhledům na marketingové akce, nebo Vám naopak ukáží, co by se na Vašem webu mohlo změnit pro zlepšení spokojenosti zákazníků 
  3. Do svých analýz si můžete jednoduše zahrnout i jednorázově získaná data. Například o zveřejněných novinkách v nabídce konkurence, informace o jejich získaných zakázkách, jejich personálních změnách, finančních dat z jejich výročních zpráv a podobně. 

  Největší výhodu ale získá Vaše firma tím, že Vaši firemní analytici budou trávit méně času nad samotným získáváním a propojováním dat, čímž získají více času pro jejich analýzu a pro nacházení nových souvislostí a možností, jak více činnosti v rámci Vaší firmy optimalizovat.

  Pokud chcete zvýšit výkonnost Vaší firmy a mít potřebná data a analýzy včas k dispozici, rádi Vám nástroje self-service BI představíme a navrhneme jejich vhodnou kombinaci Vaší firmě přímo „na míru“.

  Více informací o těchto našich službách naleznete na adrese: www.intecs.cz/bi-self-service/. O výsledcích našich již realizovaných služeb se můžete dozvědět na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

   

   

   

 • Víte, jakým způsobem vnímáte při práci čas?

  23. 04. 2015

  Jistě znáte pocit, že se čas vleče anebo, v manažerské praxi častější jev, že žádný čas prakticky nemáte. Vše již mělo být uděláno a Vy stále nestíháte. Jak vidíte, je čas pojem relativní, který záleží jen na vnímání každého člověka. 

  Zamysleli jste se nad tím, jak čas vnímáte právě Vy? Určitě si říkáte, že to závisí na situaci, ve které se právě nacházíte – zda je to před dokončením náročného projektu, v období uzávěrky měsíce nebo třeba v období krátce před Vaší dovolenou, kdy musíte své pracovní činnosti rychle delegovat na své kolegy a podřízené. To máte sice pravdu, ale nejdůležitější je skutečnost, jak vnímáte čas všeobecně, bez vztahu ke konkrétní situaci.

  Že jste se nad tím ještě nezabývali? Pak je nyní ten správný čas na to, abyste tuto velmi zajímavou skutečnost zjistili níže v našem testu.

  Zjištěním Vašeho vnímání času si můžete potvrdit, že jdete správným směrem anebo se zastavit a zamyslet se, což je první důležitý krok k možné změně.

  Stejně jako čas, jsou také i informace v dnešním světě tou nejdražší komoditou. Pokud právě tyto dva rozpínající se živly dostanete pod kontrolu, získáte Vy i Vaše firma neocenitelnou konkurenční výhodu. 

  Plno informací už však Vaše firma má nyní – ve svých informačních, účetních a CRM systémech. Ale i v různých nesdílených databázích v rámci jednotlivých oddělení. Takže stačí je jen správně utřídit, porovnat a především srozumitelně interpretovat, aby tyto dostupné informace mohly poskytnout tu nejlepší službu především pro Vaše strategická rozhodnutí.

  Tyto činnosti, pro někoho tak složité a odtažité, nás naopak velmi baví a těší nás navíc spokojenost našich klientů. Slovní spojení Business Intelligence pro své klienty neobalujeme odborným nesrozumitelným žargonem, ale snažíme se jim jej představit, jak funguje v praxi, navíc přímo v jejich firemním prostředí.

  Více o těchto nástrojích naleznete na adrese: https://www.intecs.cz/sluzby/ . A o výsledcích našich realizovaných služeb se můžete dozvědět na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

  Nyní však již k výše uvedenému testu, který naleznete zde. Stačí vyplnit jen 14 otázek a budete o sobě vědět zase více. Přejeme Vám tedy příjemné přemýšlení o čase.

 • Ocenění Finalista MS Awards 2015 v kategorii Projekty datové analytiky a business intelligence nás zavazuje.

  15. 04. 2015

  Když jsme v druhém dubnovém týdnu obdrželi ocenění od společnosti Microsoft za řešení Datový sklad a korporátní reporting pro společnost Parfums.cz, měli jsme radost nejen z dobře fungujícího řešení u klienta, ale také z ohodnocení naší práce od porotců v tomto prestižní oborovém klání.

  Cílem celého projektu bylo vytvořit jednotný datový sklad pro řízení a optimalizaci klíčových oblastí společnosti Internet shop, s.r.o, která server Parfums.cz provozuje.

  Server Parfums.cz získal tento moderní reportovací nástroj, který nabízí informovaný náhled na aktuální obchodní i finanční informace v nejrůznějších souvislostech. Díky novým úhlům pohledu může nyní společnost jednotně pracovat napříč regiony, svým sortimentem i mezi jednotlivými zákazníky a má přehledně na jednom místě klíčové informace pro řízení důležitých firemních procesů.

  Nový systém umožňuje lépe řídit efektivitu nákupu, prodeje i finančních toků a díky včasným informacím poskytovat důležité informace pro klíčová rozhodnutí. To vše samozřejmě s sebou přináší provozní úspory, které snižují cenu implementovaného díla.

  V dlouhodobém výhledu pak společnost předpokládá další růst své efektivity a snižování provozních nákladů přímo spjatých s užíváním a další optimalizací systému.

  Datový sklad, který rychle poskytuje informace o aktuálním stavu i historických souvislostech, je velkou konkurenční výhodou. Zvláště na tak konkurenčním trhu jako jsou internetové obchody.

  Celé vytvořené řešení je založeno na následujících platformách:

  • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
  • Integration Services
  • Analysis Services
  • Reporting Services (MDX)
  • Microsoft Excel 2013

  Výhody nového systému pro samotnou společnost Internet Shop, s.r.o. shrnuje ředitel této společnosti, Michal Zámec:

  „Manažerský informační systém nám pomáhá v lepším a efektivnějším řízení společnosti. Máme k dispozici aktuální provozní informace a zároveň historické vývojové trendy, vše dostupné rychle a přehledně. Implementované řešení nám pomohlo dosáhnout podstatné časové a finanční úspory a očekáváme, že jeho význam se v budoucnu ještě zvýší vzhledem k našemu vstupu na americký trh.“

  „Na projektu oceňuji zejména to,“ doplňuje Petr Kusý – architekt a hlavní vývojář projektu Parfums.cz, „že vše, co jsme vytvořili, se opravdu aktivně využívá, což přispívá k dynamickému růstu společnosti a spokojenosti zákazníka.“

  Více informací o našich dalších realizovaných službách naleznete na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

 • Nabírejte zaměstnance budoucnosti a připravte pro ně odpovídající softwarové řešení!

  09. 04. 2015

  V dnešní době se nejen u středního managementu, ale také i u řadových zaměstnanců, začíná stále více prosazovat trend, kdy peníze nejsou tak významným motivačním prvkem jako dříve. Do hry totiž vstupuje prvek seberealizace, možnost vyzkoušet nové výzvy, případně si rozšiřovat své znalosti. K zaměstnanci (případně pracovníkovi) budoucnosti tedy bude třeba již na prvním pohovoru mít úplně jiný přístup než k zaměstnanci „standardnímu“ a vnímat jeho specifické vnímání světa.  

   

  Takovýto typ zaměstnance přináší firmě řadu výhod – od jeho většího zápalu do práce, přes velkou loajalitu, zkvalitnění výstupů práce až po snížení nákladů firmy na takovéhoto zaměstnance.

  Jaké jsou tedy největší rozdíly mezi zaměstnancem budoucnosti jeho „standardním“ kolegou?

  Desatero rozdílů: 

  • Pracovní doba (8hod vs. kdykoliv)

  Zatímco „standardní“ zaměstnanec pracuje ve vymezenou dobu (většinou od 9 do 17 hod) a nárokuje si příplatky za přesčasy, zaměstnanec budoucnosti pracuje kdykoliv, kdy je potřeba, neboť on sám si řídí svůj pracovní a osobní čas.

  • Pracovní místo (firemní prostory vs. kdekoliv)

  „Standardní“ zaměstnanec pracuje v jasně vymezených firemních prostorech, především v kancelářích administrativních budov. Zaměstnanec budoucnosti může pracovat, a také nejčastěji pracuje, kdekoliv na světě. Ze statistik vyplývá, že české firmy mají s tímto bodem velmi velké problémy, neboť se stále ještě velmi snaží své zaměstnance kontrolovat a myslí si, že když budou pomocí moderních docházkových systémů kontrolovat zaměstnance na pracovišti, docílí tím jeho většího pracovního nasazení.

  • Využití pracovních prostředků (firemní prostředky vs. jakékoliv)

  V dnešní době mnoho zaměstnanců počítá s tím, že k výkonu své práce bude používat firemní prostředky – počítač, notebook, mobil, automobil a podobně. Zaměstnanec budoucnosti však rád používá nejen svá vlastní zařízení, ale také všechna ostatní, která ke své práci potřebuje. Není tedy nijak omezován v jejich používání a navíc je využívá v době, kdy je skutečně potřebuje.

  • Orientace na vstupy vs. výstupy

  Klasický zaměstnanec se orientuje na vstupy. Když nemá své podklady, je to chyba někoho jiného, kdo mu je měl připravit. Takto mu to přeci popisuje jeho work description. Zaměstnanec budoucnosti se však orientuje na výstupy, tedy není důležité jaké informace a kde získá, protože nejdůležitější je výsledek jeho práce. Ten také rozhoduje o jeho následné odměně.

  • Firemní kariéra (firemní žebříček vs. vlastní kariérní žebříčky)

  Klasický zaměstnanec má ve firmě možnost kariérního postupu jen do určité výše. Zaměstnanec budoucnosti má naopak možnost vytvořit si více takových žebříčků. Kde jeden končí, může další začínat.

  • Předmět práce (pevně daný vs. variabilní)

  U standardního zaměstnance je pevně daný popis práce, neboť přesně zapadá do činnosti někoho jiného (ať již předchází, nebo následuje). Přesný popis je tedy velmi důležitý. Zaměstnanec budoucnosti naopak nesnáší stereotyp a pevné hranice jej omezují. Rád tvoří, svými široce orientovanými znalostmi vymýšlí nové možnosti a zasazuje je do nových kontextů.

  • Informace (hromaděné vs. sdílené)

  Pro všechny zaměstnance je důležité, a nejen pro ně, mít dostatek informací. Klasický zaměstnanec tyto informace hromadí a využívá jich přiměřeně, neboť tím dokazuje svoji důležitost a potřebnost. Tato data však má většinou jen na firemní síti. Zaměstnanec budoucnosti naopak získaná data sdílí, především pomocí různých cloudových serverů. Má tedy k těmto datům vždy přístup, může je sdílet s dalšími odborníky, a tím může dosáhnout efektivnější práce a lepších výsledků.

  • Reakce na názor (malá vs. velká)

  Klasický zaměstnanec pokud projeví svůj názor, je reakce na něj většinou malá, sice může ovlivnit něco menšího, třeba ve svém oddělením, ale málokdy něco zásadního v celé firmě. Zato zaměstnanec budoucnosti může sám rozhodovat, co je pro něj a i pro firmu nejlepší. Sám se může dostat do pozice experta a lídra.

  • Nejdůležitější nástroj (email a mobil vs. různé komunikační technologie)

  Nejdůležitějším nástrojem klasického zaměstnance je v dnešní době email a mobil. Email je však důležitější, neboť je v něm vše zaznamenáno. I když se v telefonickém rozhovoru o něčem bavil, teprve email je potvrzující dokument. Zaměstnanec budoucnosti používá email jen jako jeden z různých nástrojů, neboť stále více využívá různých speciálních komunikačních technologií. Například využívání Groupware (softwaru umožňujícího sdílenou práci na projektech), videokonferencí, online chatů, internetových fór, klientských portálů a podobně.

  • Získávání znalostí (firemní vzdělávání vs. celosvětově neomezené vzdělávání)

  U klasického zaměstnance se nejvíce hodnotí stupeň dosaženého vzdělání a pak znalosti, které doposud načerpal. Důraz je při tom kladen především na systém firemního vzdělávání. Naproti tomu zaměstnanec budoucnosti ví, že vzdělávání je nekonečný proces a není důležité až tak, co vystudoval, ale jak umí nové informace získávat a především využívat v praxi. Proto využívá různé formy celosvětového studia a samostudia (e-learning, apod.), které využívá i ve svém osobním čase. Ví moc dobře, že i vzdělávání a informace z různých oborů může ve svém oboru náležitě využít, čímž získává konkurenční výhodu.

   

  Jistě si říkáte, že takto popsaný zaměstnanec budoucnosti v širším měřítku neexistuje a že se jedná jen o pár jedinců. Máte pravdu, že je a bude stále hodně zaměstnanců, kteří chodí do práce jen kvůli penězům, kteří chtějí odvádět co nejméně práce za co největší plet, kteří se bojí odpovědnosti a schovávají se za práci jiných.

  Ale věřte tomu, že takovýchto pracovníků ubývá a stále více se rozšiřují řady zaměstnanců budoucnosti, kteří jsou kreativní a chtějí mít jak svůj osobní život, tak i pracovní plně pod svou kontrolou.

  Zkuste se nyní zamyslet nad uvedeným desaterem a nad Vaším typickým zaměstnancem. V kolika procentech se přibližuje zaměstnanci budoucnosti? Je to v deseti nebo i sedmdesáti procentech? A jak můžete pomoci s rozšířením těchto procent sami jako firma?

  Co třeba využívat různé cloudové služby? A k nim přidat i tzv. cloudové BI platformy, které jsou v dnešní době stále více používány pro analýzu dat pocházejících z cloudových aplikací? Firmy, a tedy i jejich zaměstnanci, začínají dnes tímto způsobem využívat snadnost a flexibilitu nasazení cloudové analýzy také i pro vnitrofiremní data.

  Toto může být právě ten první krok, kterým se jako firma zaměříte na trend ohledně zvyšujícího se počtu zaměstnanců budoucnosti. Jak už bylo uvedeno v úvodu tohoto článku, takovýto typ zaměstnance přináší firmě řadu výhod – od jeho většího zápalu do práce, přes velkou loajalitu, zkvalitnění výstupů práce až po snížení nákladů firmy na takovéhoto zaměstnance. A to je jistě pádný důvod se nad tímto trendem zamyslet.

 • Big data jsou Big trend!

  31. 03. 2015

  Kdo si umí v dnešní informační době opatřit ta správná relevantní data, získává velkou konkurenční výhodu. Kdo však s nimi navíc ještě dokáže efektivně pracovat, tedy vytěžit z nich maximum pro své strategické rozhodování, má úspěch zaručen.        

  Za dobu vzniku termínu Big Data můžeme považovat období 2011-2012, kdy četnost vyhledávání tohoto termínu začíná prudce narůstat, nejdříve v Severní Americe a následně s větším či menším zpožděním i v dalších zemích. S tím je spojen i nárůst uživatelů sociálních sítí jako Facebook a Twitter a určitým přelomem ve změně jejich využívání. Zatímco před tímto obdobím byly tyto velké sociální sítě používány spíše jednotlivci ke komunikaci mezi skupinami osob – nejčastěji známých a přátel, po roce 2010 dochází k velkému nárůstu firemní komunikace přes tato media. 

  Na jedné straně tento nárůst přináší příliv financí, na straně druhé se ale marketingové útvary, které žádají o větší rozpočty pro nová média, potýkají s problémy jak zde vyhodnocovat a měřit přínosy kampaní a dalších marketingových aktivit. Proto dochází ke zvýšenému zájmu o technologie, které umožňují s těmito nestrukturovanými a rychle se měnícími daty pracovat. Navíc je těchto dat, stejně jako uživatelů a aktivit na sociálních sítích, opravdu hodně, tak se rodí se termín „Big Data“. 

  V období let 2011-2013 dochází k první vlně projektů, které se s velkými daty snaží pracovat. Pokud se ale podíváme na pravidelně aktualizované údaje zralosti jednotlivých technologií, tak zjistíme, že technologie pro práci s velkými daty teprve až v roce 2014 překonala vrchol „hype cyklu“ a začíná se dostávat do fáze, kdy dojde na jedné straně k vystřízlivění, ale také k nárůstu počtu reálných a prakticky využitelných aplikací a projektů, které budou s těmito daty pracovat. 

  Jistě si říkáte – jak bude postupovat trh v letošním roce?

  Nad tím přemýšleli mimo jiné i analytici poradenské společnosti IDC, kteří odhadují, že v letošním roce celosvětový trh Big Data dosáhne velikosti 125 miliard amerických dolarů a také naznačili 6 hlavních trendů, které můžeme letos očekávat: 

  • Bezpečnost bude omezovat aplikace pro Big Data analýzy

  Analytické nástroje pro Big Data budou stát v první bezpečnostní linii, budou predikovat bezpečnostní hrozby a detekovat je. 

  • IoT analytiky (analytiky internetu věcí) budou na vzestupu s průměrnou výnosovou mírou (CAGR) ve výši 30% za pět let 
  • Bude se rozvíjet jak nákup, tak I prodej dat 

  70% oslovených velkých organizací již externí data v současnosti nakupují a 100%, tak učiní do roku 2019. Zároveň přibude více organizací, které začnou svá data prodávat.

  • Společnosti budou reagovat na nedostatek dovedností na trhu investováním do vlastních služeb a do automatizace

  Stále totiž bude přetrvávat nedostatek kvalifikované pracovní síly. 

  • Obrazová, video a audio analytika bude všudypřítomná

  Použití multimediálních analytických nástrojů se v letošním roce zvýší trojnásobně, což bude hlavní hnací silou v investicích do Big Data technologií.

  • Tvoření příběhu bude velmi důležitou součástí práce analytika.

  Významným atributem pro práci analytika v oblasti Big Data budou komunikační dovednosti, aby tedy analytik dokázal zadavateli (externímu i internímu) všechny výsledky analýz vysvětlit a data z těchto analýz kvalitně „prodat“. Už nyní si tuto skutečnost některé společnosti uvědomují, a proto začínají zaměstnávat ve svých týmech i bývalé novináře.

  „Big Data problematika se již dostává i do popředí zájmu firem v České republice. Technologie na jejich zpracování jsou dostupnější a zajímavá jsou zejména propojení s již existujícími zdroji dat a hledání nových souvislostí, které lze využít v reálném světě. Dříve by nás nenapadlo, že je možné cílit marketingové kampaně individuálně na zákazníky nejen dle jejich nákupního chování, ale i chování na webu nebo sociálních sítích. Nebo například vylepšovat produkty zákazníků na základě témat z obsahu hovorů na zákaznickou linku firmy,“ říká Luboš Bednář, výkonný ředitel společnosti Intelligent Technologies.

  Více informací o službách Big Data naleznete na adrese: https://www.intecs.cz/sluzby/ a výsledky realizovaných služeb jsou k dispozici na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

 • Nejspokojenější a nejefektivnější zaměstnanci jsou ti, které nevidíte

  18. 03. 2015

  Jistě to znáte sami, je hodně podřízených, které ve své kanceláři vidíte každou chvíli nebo je slyšíte hovořit z chodby. Hlasitě se na poradách hlásí o slovo, aby mohli hned říci svůj názor, a s každým se snaží být hned kamarádi. Prostě jsou vždy a všude vidět a slyšet.  Hlavně aby nikdo nemohl říci, že se snaží málo nebo že nejsou ti správní pracanti. Pokud se jim to daří, pak jsou spokojeni. Jsou ale také efektivní nebo jsou to profesionálové v předstírání? Ale víte, kdo patří dnes mezi vůbec nejspokojenější a i nejefektivnější pracovníky? Jsou to ti, kteří nejsou vidět a na které máte vlastně i nižší náklady…

  Například Petr, paní Tereza, slečna Iva a pan Jaroslav.

  Petr je mladý muž po škole, plný zájmů a koníčků. Rád cestuje po celém světě a chce si svůj život užívat naplno.

  Paní Tereza je mladá, vysokoškolsky vzdělaná maminka na mateřské dovolené, jejíž celý den ji organizuje její dvouletá dcerka.

  Slečna Iva je krátce po úrazu upoutaná na vozík. Je to pro ní velký zásah do života, ale naštěstí se dokáže nejen s těmito životními zkouškami úspěšně poprat.

  Pan Jaroslav, který bydlí na vesnici a jemuž bylo loni padesát let, je velkým odborníkem na účetnictví a daně.

  Přemýšlíte, co tyto osoby spojuje? Jeden zaměstnavatel, který navíc již ví, že jsou jeho nejspokojenějšími pracovníky. Umožnil jim totiž skloubit jejich životní styl s tím pracovním, a to díky možnosti práce v režimu tzv. home office, tedy práce z domova. I když u Petra to není přesné, neboť z domova pracuje málokdy. To spíše z různých koutů světa, kde se zrovna v konkrétní chvíli nachází. Dělá kreativní věci pro firemní marketing, takže jeho svěží nápady, podpořené navíc zkušeností ze zahraničí jsou nenahraditelné. Paní Tereza vypomáhá obchodnímu oddělení po večerech s editací obchodních databází. Slečna Iva ze svého bytu, stejně jako ostatní kolegové ve firemním call centru, oslovuje nové potenciální zákazníky a pan Jaroslav i několika set kilometrovou vzdálenost od firemního ústředí má na starost účetnictví, mzdy a daně celé firmy.

  V západní Evropě režim Home office využívá celá třetina firem. Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj by tento poměr měl v letošním roce dosahovat celosvětově až 40% (především díky pozici USA). V České republice o práci v režimu Home office zatím není takový zájem, neboť firmy chtějí mít nad výkony svých zaměstnanců velkou kontrolu. Proto se většinou jedná jen o zaměstnance s vyšším platovým, tedy na manažerských funkcích a firma tento režim práce umožňuje jen jako určitý benefit. I přesto oborové rozdíly mezi firmami jsou – nejvíce tento režim práce využívají nadnárodní firmy, především v Praze a velkých městech, nejčastěji ve sféře služeb. Nicméně i v u nás stále více přichází na to jak efektivní tento systém může být.

  Aby mohl režim práce Home office úspěšně fungovat a firma je mohla svým pracovníkům umožnit, je třeba, aby měla k němu patřičné technologické a softwarové vybavení. Především se jedná o tzv. cloudové služby a aplikace. Pokud jsou dobře nastavené a umožňující spolupráci na projektech, rozdíl mezi zaměstnanci ve firmě a doma se postupně smazává.

  Cloudové služby jsou sice známé již od počátku internetu, ale samotný termín cloud se používá zejména v posledních několika letech, především v souvislosti s ukládáním dat nebo vzdáleným přístupem k výpočetnímu výkonu firemní počítačové sítě.

  Nejčastější rozdělení cloudových služeb je následující:

  • Veřejné – přístupné uživatelům v celé populaci (například emailové servery seznam, gmail nebo aplikace typu skype, GoogleDoc, iCloud apod.)
  • Soukromé – firemní sítě ať již firmy samotné nebo spravované třetí stranou
  • Hybridní – spojují veřejné a soukromé cloudy, přičemž navenek vystupují jako cloud jeden
  • Komunitní – cloud sdílený skupinami firem, organizacemi nebo skupinami lidí se stejným zájmem 

  Jak už jsme uvedli na začátku roku v našem článku Trendy Business Intelligence v roce 2015, v letošním roce se zvýší počet cloudových řešení, která pracují s daty z lokálních databází. Cloudové BI platformy byly a jsou v dnešní době stále ještě primárně používány pro analýzu dat pocházejících z cloudových aplikací. Firmy tedy začnou ve větší míře využívat snadnost a flexibilitu nasazení cloudové analýzy také i pro vnitrofiremní data. Tak se postupně rozšíří i možnosti spolupráce na projektech a firemních úkolech i uživatelům mimo sídlo firmy.

 • Než to vysvětlím ajťákovi, tak už ta data nebudu potřebovat!

  12. 03. 2015

  Potřebovali jste jako manažeři někdy udělat report, ale když jste pracovníkům IT oddělení vysvětlili, jaká data chcete získat a jak by měl celý jejich výstup vypadat, připadali jste si, jako byste byli z Marsu a oni z Venuše? Jak je možné, že dvě skupiny tak inteligentních bytostí mají problém se vzájemnou komunikací? 

  Komunikace mezi manažery a „ajťáky“ je ve většině firem složitá, ne-li problematická. Manažeři většinou mají jen předběžné představy, jak by nový projekt nebo report měl vypadat, zvláště když neznají přesné technické specifikace. Na druhé straně pracovník z IT oddělení potřebuje právě přesné a jasné zadání. Jaký je tedy nejefektivnější postup komunikace se členy IT oddělení?

  • Přesné, jasné a strukturované zadání zaslané nejlépe emailem
   • Zadání vždy v jednotlivých bodech a v postupných krocích
   • Definování časového harmonogramu (nejlépe sníženého, abyste měli časovou rezervu na několikeré upomínání)
   • Nepoužívat příliš detailů, komplikovaných souvětí a žádných manažerských termínů
   • Hlavní zakázaná slova: možná, trochu, asi, téměř, to se uvidí, to se určitě nějak dořeší…. 
  • Trpělivost při jednání
   • Jen málokdy “ajťák” souhlasí s Vaším novým projektem nebo reportem hned napoprvé
   • Potřeba se dopředu připravit a zahrnout i pro Vás nedůležité věci (nejlépe časově nebo technicky velmi složité), které můžete odstranit, abyste ukázali snahu o Vaši vstřícnost při jejich prvních námitkách 
  • Jednejte emailem nebo telefonicky, osobně pak přímo v kanceláři IT oddělení
   • Mluvte pomalu a srozumitelně, do projevu nedávejte velké emoce, neboť „ajťák“ je osoba spíše introvertní, která se rychle obrací do sebe, a tím přestává komunikovat úplně
   • Nápadně neukazujte svoji neznalost IT technologií
   • Nezkoušejte používat naučené IT vtipy, které „ajťáka“ většinou od lidí mimo IT sféru nechává úplně netečným, neboť nechápou, co je na takovémto vtipu směšného. Například:

  Technik, obchodník a ajťák spolu jedou autem, když autu náhle přestane běžet motor a zastaví.

  Technik navrhuje: „Co kdybychom zkusili otevřít kapotu a podívali se na to, kde je závada?“

  Obchodník navrhuje: „Co kdybychom zkusili jít každý jiným směrem najít telefon a zavolat autoservis?“

  Ajťák navrhuje: „Co kdybychom zkusili vystoupit a nastoupit?“

   

  Pokud se Vám zdá i tato nápověda složitá nebo si stále na tuto obtížnou komunikaci se zástupci IT oddělení netroufáte, nezoufejte, máme pro Vás řešení, a sice BI Self Service.

  Pod tímto anglickým názvem se skrývají samoobslužné technologie, které pomáhají analyzovat data jak z různých datových zdrojů v návaznosti na primární datový sklad organizace, tak i zcela mimo něj. Tyto technologie tak pomáhají všem manažerům a ostatním uživatelům, kteří chtějí sami pracovat aktivně s daty. Tím se snižuje závislost na IT oddělení, tedy nutnost přesné specifikace, sledování jejich činnosti a především čekání na vypracování nového projektu nebo reportu, případně zhotovení úpravy v databázi či datovém skladu. BI-self service je skvělý doplněk pro manažery a analytiky, kteří si chtějí udělat sami a rychle report, který by jinak trval dny nebo týdny.

  Více o těchto našich službách naleznete na adrese: https://www.intecs.cz/sluzby/ . A o výsledcích našich realizovaných služeb se můžete dozvědět na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

   

 • Rychlý test Vašeho aktuálního stavu

  04. 03. 2015

  Sedíte právě před počítačem, tabletem nebo se díváte na displej svého mobilu? Jak se právě teď cítíte? Jaké činnosti za chvíli budete dělat? Jste na ně připravení? Tento krátký test Vám  předá informace, které můžete úspěšně využívat jak v pracovním, tak i soukromém životě.

  Jste připraveni? Tak můžeme začít. Podívejte se na video nad tímto článkem a sledujte, na jakou stranu se baletka otáčí? Video stačí sledovat přibližně minutu, i když je delší. Potom prosím pokračujte dále ve čtení.

  ————

  Tak jste opět zpět a jistě můžete odpovědět na otázku, zda se Vám baletka otáčí vpravo, po směru hodinových ručiček, anebo na stranu opačnou.

  Většině lidí se baletka otáčí proti směru hodinových ručiček. Významně méně lidí vidí baletku se otáčet po směru hodinových ručiček a jen velmi zřídka se stává, že divák dokáže vnímat střídavě oba směry jejího otáčení.

  Co z toho vyplývá? Tento optický klam ukazuje, jakou mozkovou hemisféru podvědomě právě používáte. Pokud vidíte baletku, která se otáčí doleva, tedy proti směru hodinových ručiček, máte aktuálně dominantní svou levou mozkovou hemisféru. Což má většina lidí. Pokud naopak, mozkové procesy Vám nyní řídí především hemisféra pravá.

  Znalost této skutečnosti může mít pro každého velký význam.

  Používání levé hemisféry je výhodné při logických a analytických činnostech a při tvorbě strategií.

  Naproti tomu pravá hemisféra ovládá tvůrčí činnosti a podporuje intuici.

  Jestliže víte, jakým činnostem se budete v následujících chvílích věnovat, je dobré se na to připravit i mentálně. Pokud víte, že vás čekají činnosti, které ovládá druhá hemisféra, než která Vám vyšla z tohoto testu, podívejte se opět na video a snažte se silou své vůle „rozpohybovat“ tanečnici na tuto, Vámi nyní preferovanou stranu.

  Ze začátku to možná bude těžké, ale s přibývajícím tréninkem sami zjistíte, že to jde snáze a navíc budete ve svých činnostech stále úspěšnější a budou se Vám navíc zdát jednodušší.

  Stejně důležité jako vyladění Vaší vhodné mozkové hemisféry je také vyladění Vašich firemních dat, především tzv. kmenových dat (Master Data). Jedná se především o citlivá data o zákaznících, dodavatelích, výrobcích a službách, které vylepšují nastavené firemní procesy a především dávají kvalitní podklady pro optimální strategické rozhodování. Pro aktivní práci s těmito daty se používá termín Master Data Management (MDM).

  Master Data Management má za cíl ze získaných referenčních dat nejen odstranit jejich případnou duplicitu, ale především napříč celou firmou standardizovat tato data do takové podoby, aby jejich analytika co nejlépe posloužila pro strategické rozhodování. Pokud má tedy manažer správnou datovou analýzu (relevantní a aktuální data ve správný čas), optimalizuje tak svoji rozhodovací pozici.

  Více o těchto našich službách naleznete na adrese: https://www.intecs.cz/sluzby/ . A o výsledcích našich realizovaných služeb se můžete dozvědět na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

 • Máte čerstvá data nebo už lehce zahnívají? Provětrejte sklad!

  26. 02. 2015

  Jak se staráte o svá firemní a získaná data? Kde je máte uložená a především v jaké podobě? To jsou otázky, na které byste měli umět odpovědět a také proč s nimi nakládáte právě tímto způsobem.

  V běžné české firmě každý ukládá různá data. Někdo do účetnictví, jiný do firemního CRM systému, další do excelovského souboru nebo do narychlo sestaveného databázového souboru. Dat ve firmě stále přibývá, hromadí se a zastarávají. Uživatelé navíc chtějí z tohoto souboru dat získat relevantní data. Protože, nic naplat, právě data jsou součástí úspěšného obchodování. A pokud něco nefunguje jak má, dopadnete jako majitel jednoho obchodu, kterému do prodejny vpadl zákazník a křičel:

  „Včera jsem tu koupil tři metry látky na šaty a tomuhle vy říkáte kvalita!?“

  „ Vy jste šťastný člověk,“ uklidňoval ho majitel. „Vy té látky máte jen tři metry, ale já jí mám plný sklad!“

   

  Pokud chcete úspěšně obchodovat, potřebuje čerstvá a relevantní data, která ovlivňují kvalitu výrobků a služeb a prozradí vám i jak je s nimi spokojen zákazník. Z nekvalitních a špatně uložených dat takové informace nezískáte. Abyste této situaci předcházeli, vymeťte co se dá a přejděte na lepší řešení. Dnes je vhodné pro svá data používat datový sklad. A vy přeci chcete být mnohem lepší, než ta běžná česká firma, která je v zajetí vlastních nevyhodnotitelných informací.

  Datový sklad (anglicky Data Warehouse, DWH) je zvláštním typem relační databáze, která umožňuje řešit úlohy s rozsáhlými soubory dat na bázi analytického dotazování.

  K hlavním charakteristikám datového skladu patří:

  • Orientace na subjekt

  Řešení v datovém skladu je vedeno se snahou o jasnou vnitřní oddělenost jednotlivých funkčních celků (výsledkem je struktura, která je čitelnější pro uživatele manažera nebo business analytika za cenu zvýšených nároků na paměťový prostor.

  • Integrita

  V datovém skladu je třeba shromáždit informace z mnoha různých zdrojů a seskupit je nikoliv podle původu, ale podle logického významu (všechna data týkající se určité funkční oblasti je potřeba mít „na jedné hromadě“ bez ohledu na to, odkud pocházejí).

  • Nízká proměnlivost

  Data jsou obvykle do datového skladu nahrávána ve větších dávkách (například v denních nebo týdenních intervalech) a pak již nejsou nijak modifikována.

  • Historická podoba dat

  Data jsou v datovém skladu obvykle udržována v historické podobě, nikoliv pouze v aktuálním stavu, neboť je to dáno nutností provádění analýz zaměřených na vývoj v čase.

  • Možnost nahrávání dat z různých datových zdrojů

  Data jsou shromážděna v různých datových formátech a na různém fyzickém umístění.

  • Ukládání dat z různých datových zdrojů s ohledem na co nejlepší a nejrychlejší provádění složitých dotazů

  Nejčastěji se v datovém skladu používají technologie OLAP.

  • Předem nelze zjistit jaké dotazy a úlohy se v budoucnu budou s daty řešit

  Je potřeba používat dostatečně flexibilních a přitom uživatelsky přívětivých analytických nástrojů.

  Cílem datového skladu je zpravidla sjednocení všech informačních systémů a vstupních dat v rámci organizace klienta a jeho automatické plnění aktuálními a validními daty z těchto datových zdrojů.

  Prvním krokem, pokud chcete ve Vaší firmě úspěšně implementovat datový sklad (DWH), je vždy detailní vstupní analýza. Intelligent Technologies takto zmapuje systémy datových zdrojů na jedné straně a požadavky konzumentů dat na straně druhé. Tato analýza je nezbytným prvním článkem pro kvalitní realizaci validního datového skladu (DWH).

  Neméně důležitý je vývoj kvalitních nástrojů pro jeho plnění (datové pumpy, ETL procesy apod.). Intelligent Technologies dodává datové sklady nejvyšší kvality, pro které zkušení konzultanti navrhnou architekturu datového skladu dle nejvyšších standardů. K těmto standardním metodologiím se pro samotné technické řešení využívá doporučení (Best Practices) společnosti Microsoft.

  Více o těchto našich službách naleznete na adrese: https://www.intecs.cz/sluzby/ . A o výsledcích našich realizovaných služeb se můžete dozvědět na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

   

  Obrázek: Georgia Tech Library

 • Poznejte neobvyklé zvyky svých zákazníků

  19. 02. 2015

  Hodně firem má o svých zákaznících plno informací a dat, ale většinou z nich získají jen velmi malé množství pro skutečné strategické plánování a rozhodování. Jak ale v nich objevit taková data, která překvapivě ukáží v zákaznickém chování úplně jiný rozměr?  

   

  O zákaznících je vždy dobré vědět, nad čím uvažují, jak se rozhodují a především, co právě dělají. O tom by mohl vyprávět jeden holič, ke kterému přišel zákazník, který se chtěl ostříhat. Když viděl v holičství několik mužů sedících a čekajících, zeptal se holiče, za jak dlouho by asi přišel na řadu.

  „Jak to tak vidím, tak za dvě hodiny,“ odpověděl vytížený holič.

  Muž poděkoval a odešel, aniž se toho dne ještě vrátil. Protože to bylo poprvé, holič se nad jeho chováním nepozastavil, popravdě si na to po celém namáhavém dni ani nevzpomněl. Až za týden ve stejnou dobu přišel opět tento muž a opět v holičství sedělo plno zákazníků. Zase se holiče zeptal.

  „Vypadá to na tři hodiny,“ odpověděl holič a dál se věnoval dlouhým vlasům sedícího mladíka.

  Muž zase poděkoval a odešel, aniž se opět vrátil.

  Když se však muž objevil další týden a holič mu řekl, že tentokrát bude jeho čekání trvat hodinu a muž opět odešel, nemohl už holič svoji zvědavost skrýt. Zavolal si tedy k sobě mladého učně a řekl mu, ať jde na ulici a muže pak sleduje. Tak se také stalo.

  Asi za půlhodiny se učeň vrací a holič se k němu hned hrne.

  „Tak co jsi zjistil?“ ptá se holič nedočkavě. „Už víš, proč i když se vždycky ptal, se sem nikdy nevrátil?“

  „Ano, už to vím,“ napínal jej učeň. „Představte si, že chodí k vám domů!“

   

  Ale nejen pro tohoto holiče by bylo užitečné vědět o zvycích svých zákazníků víc, než jen to na co se sami zeptají. Nebo o jakou službu nebo výrobek projeví zájem. Ale nejde jen o samoúčelný sběr co největšího množství informací.

  Firmy, které shromažďují o svých zákaznících miliony údajů, věří, že díky tomu poznají své zákazníky lépe. K analýze tohoto množství informací využívají různé analytické nástroje a především používají termín, který je v dnešní době velmi populární – Big Data. Ale práce s velkými objemy dat není až taková novinka. Například telekomunikační operátoři analyzují data svých klientů, státní instituce zkoumají databáze o příjemcích sociálních dávek či registru motorových vozidel nebo pojišťovny a banky již celou řadu let analyzují miliony dat svých pojištěnců a klientů.

  Ale jenom to, že jsou tato data ve velkém objemu, z nich projekty typu Big Data ještě nedělá, neboť se v těchto případech jedná o dobře popsanou a stálou množinu údajů. I když je takových dat hodně, je k dispozici celá řada tradičních a vyzkoušených nástrojů, které práci s takovými datovými soubory zjednoduší a zefektivní. A díky tomu, že se používají v celé řadě firem, jsou tyto nástroje i cenově velmi dostupné.

  Realita projektů v oblasti velkých dat je taková, že pro vyzkoušení těchto technologií, nasazení pro určitý typ úkolů můžeme využít řešení založená na opensource platformách, které nebudou cenově příliš náročná. Ale velká a robustní řešení zatím kvůli své vysoké ceně zůstávají doménou velkých globálně působících firem. Je proto velmi vhodné na začátku projektu správně vyhodnotit, jakou část dat zpracovávat tradičními metodami  a na co nasadit Big Data technologie.

  K nejčastějším projektům typu Big Data v současnosti patří:

  • Analýzy preferencí definovaných zákaznických segmentů na sociálních sítích a vliv těchto preferencí na rozhodování nákupů jednotlivých značek,
  • Identifikace chování vedoucí ke změně dodavatele služby (zejména v telekomunikacích – od aktivity na sociálních sítích přes data o provozu),
  • Práce s hovory v call centrech, analýza textů, hledání trendů,
  • Propojování informací o potřebách uživatelů z různých prodejních kanálů (poboček, call center, webových stránek firmy),
  • Práce s transakcemi platebních karet, identifikace potenciálních podvodů a padělání, zjištění zákaznických nákupních zvyklostí a trendů. 

   

  Těmito nestandardními a složitějšími činnostmi, pro někoho i těžko představitelným, se my naopak rádi zabýváme. S moderními technologiemi a naším know-how dokážeme pro Vás získat právě tu správnou kombinaci dat, kterou potřebujete a plně ji využijete při svém strategickém rozhodování. Navíc dokážeme navrhnout i taková řešení, o kterých zatím ještě nevíte, že mohou existovat.

  Více o těchto našich službách naleznete na adrese: https://www.intecs.cz/sluzby/ . A o výsledcích našich realizovaných služeb se můžete dozvědět na adrese: www.intecs.cz/zakaznici/.

 • Je Vaše firemní Business Intelligence neohrabaným medvědem?

  12. 02. 2015

  Mnoho firem se ke svým nashromážděným datům chová jako k medvědovi v ZOO. Občas se na ně manažeři, nejlépe jednou ročně, při uzávěrce podívají, ale nechávají je i nadále uzavřené v kleci. Proč ale jen málo firem využívá jejich skutečný potenciál? 

  Medvěd skutečně na první pohled působí jako silné, ale neohrabané zvíře. Ale zapomíná se, že je to zvíře chytré, na což poukazuje i před stoletími napsaná bajka, ve které si mazaný jezevec a medvěd dávají navzájem hádanky. Protože jezevec si myslí, že je chytřejší než medvěd, nabídne, aby mu dal medvěd korunu vždy, když neuhodne jeho hádanku. A naopak, když neuhodne on, dá medvědovi celou stokorunu, s čímž medvěd souhlasí.                                      

  Jezevec dává za sebou tři jednoduché otázky, ale medvěd ani napotřetí žádnou z nich neuhodne, a proto dá jezevci tři koruny. Teď je na řadě medvěd, jehož otázka zní docela jednoduše:  „Co to je? Když to leze nahoru, tak je to zelené a má to čtyři nohy. Ale když to leze dolů, tak už to má nohou osm a navíc je to červené!“                                                     

  Jezevec přemýšlí, až se mu kouří z hlavy a stále nemůže na žádnou odpověď přijít! Po hodině marného přemýšlení to vzdává. Obrátí se na medvěda, v ruce má stokorunovou bankovku a s nedočkavostí se jej ptá, co že to vlastně je. Medvěd se na něj podívá a pronese s medvědím klidem: „Tady máš ještě další korunu. Já to taky nevím…“                 

  Nepřipadá vám to tak nápadně podobné situaci v současném firemním světě? Potřebujete například informaci o trhu, Vaší firmě nebo o zákaznících. A navíc ji potřebujete právě teď a nejlépe v několika málo číslech, abyste mohl/a udělat optimální strategické rozhodnutí! Ale kde tato data vzít? Vaši kolegové a podřízení buď sami nevědí, nebo přinášejí z různých oddělení neúplná data, narychlo sestavená v excelovské tabulce, která si někdy i protiřečí! Navíc ztrácíte hodně svého drahocenného času s jejich interpretací…                                                                   

  Ano právě čas a informace jsou v dnešním firemním světě těmi nejdražšími komoditami! Pokud právě tyto dva rozpínající se živly dostanete pod kontrolu, získá Vaše firma neocenitelnou konkurenční výhodu.                     

  Plno informací už však Vaše firma má nyní – ve svých informačních, účetních a CRM systémech. Ale i v různých nesdílených databázích v rámci jednotlivých oddělení. Takže stačí je jen správně utřídit, porovnat a především srozumitelně interpretovat, aby tyto dostupné informace mohly poskytnout tu nejlepší službu především pro Vaše strategická rozhodnutí.                                                                                                                                                                 

  Tyto činnosti, pro někoho tak složité a odtažité, nás naopak velmi baví a těší nás navíc spokojenost našich klientů. Slovní spojení Business Intelligence pro své klienty neobalujeme odborným nesrozumitelným žargonem, ale snažíme se jim jej představit, jak funguje v praxi, navíc přímo v jejich firemním prostředí.

 • Trendy Business Intelligence v roce 2015

  07. 01. 2015

  Do nového roku jsme připravili krátké zamyšlení, které trendy v business intelligence považujeme za důležité pro letošní rok. Náš názor je, že důležitá budou tato témata:

  Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data

  V roce 2015 se zvýší počet cloudových řešení, která pracují s daty z lokálních databází. Cloudové BI platformy byly a jsou v dnešní době stále ještě primárně používány pro analýzu dat pocházejících z cloudových aplikací. Firmy začnou ve větší míře využívat snadnost a flexibilitu nasazení cloudové analýzy i pro vnitrofiremní data.

  Téma č. 2: Propojování interních a externích zdrojů

  Firmy zaměřují dnes stále ještě svoji pozornost primárně na vnitropodniková data (na své prodejní, skladové, účetní systémy). To přestává stačit. Chytré firmy využívají také zdrojů, které leží mimo firemní datové centrum, ať jsou to sociální sítě nebo jiné veřejné zdroje informací. Cílem je vždy získat důležitou informaci okamžitě přímo tam, kde se nachází. Pro své rozhodování firma musí používat kontext, který je tvořen mnoha pohledy, nejen tím, jak se vyvíjí firemní tržby, ale také pohledem konkurence a celého trhu.

  Téma č. 3: Všichni zaměstnanci jsou datoví analytici

  Nové technologie umožňují dodávat podklady pro práci a rozhodování v takové podobě, aby s těmito daty mohli lidé pracovat rychle a intuitivně sami. Datovým analytikem tak může být obchodník, vedoucí logistiky nebo výrobní manažer. Pokročilé analýzy a predikce budou nadále vytvářet specialisté. Firmy si uvědomí výhody tohoto přístupu pro zjednodušení řízení a budou více nasazovat nástroje, které takovouto každodenní drobnou ad-hoc analýzu umožňují.

  Téma č. 4: Řízení dat v době samoobslužné

  Přístup uživatelů k řadě datových zdrojů ve firmě a mimo ni bude mít dopad na řízení dat – jejich kvality a zabezpečení. Firmy už nevystačí s datovým skladem a omezováním přístupu k jednomu zdroji a skrze předem definované reporty. Organizace musí vytvořit strategii pro dobu, kdy uživatel by měl možnost si vzít data odkudkoliv a jakkoliv tak, aby dostal odpovědi na své otázky. To povede ke zcela novým procesům a praktikám.

  Téma č. 5: Všudypřítomná analytika

  Internet věcí a vestavěná zařízení budou generovat velké objemy strukturovaných i nestrukturovaných dat. Jednoduše lze říct, že každá aplikace a každá služba bude potřebovat analytiku. Samotná existence těchto velkých dat ale není tak důležitá. Do popředí vystoupí konkrétní otázky, na které tyto data umí odpovědět. Není důležité skladovat terrabyty informací, důležité je pro firmu tyto data využívat tak, aby byla prospěšná.

  A který trend považujete za nejdůležitější vy? Řekněte nám svůj názor v anketě:  Anketa – BI trendy 2015

  Informace si můžete stáhnout i ve formě prezentace zde: 2015-01-08_BI_Top5_2015 

 • Workshop PowerBI technologií v Excel 2013

  21. 11. 2014

  Chtěli byste mít větší kontrolu nad svými reporty? Mít možnost vytvářet si vlastní reporty přesně podle vašich představ a nečekat na to, než Vám je udělá někdo jiný?

  Díky doplňkům v Microsoft Excel 2013 je toto všechno možné. Není potřeba přikupovat další robustní software, vše funguje ve znamém a jednoduchém prostředí Excelu.

  • PowerQuery – Hledejte, transformujte a kombinujte data pomocí jednoho nástroje a připravte je na další práci při vytváření reportů.
  • PowerPivot – Vytvořte ucelený datový model z různých externích zdrojů, který bude vytvořen na míru vašim potřebám. Definujte nové výpočty, KPI a hierarchie.
  • PowerView – Vizualizujte data v interaktivních dashboardech. Intuitivní ovládání je jako stvořené pro hledání souvislostí v datech.
  • PowerBI – Sdílejte, ukládejte a prohlížejte vaše reporty v cloudu. Spolupracujte s kolegy a společně vytvořte reporty, které by mohli být k užitku všem. Ptejte se na data přirozeným jazykem a nevyhledávejte je ve složitých tabulkách.  

  Workshop je určen pro všechny, kteří chtějí mít možnost vytvářet si vlastní pohledy na data, které výborně znají. Pro všechny, kteří nechtějí zatěžovat IT oddělení a chtěli by mít přístup k reportům hned. Vy nejlépe víte, jak by Váš report měl vypadat, tak si ho během chvíle vytvořte.

  Průběh workshopu (2 x 6 hodin):

  1. den – Seznámení se s self-service BI v Excelu; Používání Power Query pro spojení s daty; Příklady pro práci s Power Query; Vytváření datových modelů v Power Pivot; Časové kalkulace v doplňku Power Pivot; Shrnutí a kompletní demo pro oba doplňky
  2. den – Vytváření interaktivních reportů v Power View; Možnosti vizualizace pomocí Power View; Představení služby Power BI; Spolupráce v Power BI; Možnosti a nastavení služby Power BI; Prostor pro dotazy a konzultace

  Kde: Brno

  Kdy: Q1 / 2015

  Cena: 6500 Kč

 • Navštivte nás na konferenci Dataconf

  14. 11. 2014

  V sobotu 22.11. budeme na konferenci FIT VUT Dataconf. Stavte se u našeho stánku a vyzkoušejte možnosti, jak ovládnout rostoucí množství dat.

  Nástroje Power BI pro business intelligence specialisty. Flexibilní připojování různých zdrojů dat, analýza, pokročilé možnosti vizualizace v interaktivních grafech.

 • Večerní laser game v Brně

  03. 11. 2014

  Po práci vyrazíme i za zábavou. Tentokrát do laser game arény. Pro většinu z nás to byla premiéra, na které jsme zjistili že ta hra může být i docela fyzicky náročná. A 15 minut jednoho hracího kola i dost dlouhých. Někteří i vyhráli, ale to nakonec nebylo tak důležité :-).

 • Jsme partnerem konference SpeedCHAIN

  30. 10. 2014

  Stali jsme se partnerem největší konference zaměřené na logistiku a dopravu ve střední a východní Evropě. Na devátém ročníku konference SpeedCHAIN dne 12.11. v Praze vystoupí Luboš Bednář s příspěvkem na téma „Intelligence in Logistics – chytřejší firma díky informacím“.