Souvislosti v datech s využitím statistiky a strojového učení.

Co znamená Data science?

Nástroje strojového učení vám dokáží pomoci s vyhledávání vzorců chování skryté v datech. Předvídat, co se stane s jakou pravděpodobností na základě historických dat i vstupů v reálném čase.

Přínosy našeho řešení

Datový detektiv

Vyhledávání vzorců chování ukrytých v datech (chování zákazníků, cenotvorba, efektivita procesů)

Rychlé prototypování

Rychlá validace hypotéz a vlastních úsudků na základě dat

Pokročilá analytika

Využití pokročilých metod strojového učení a statistiky

Využití všech dat

Podklady pro analýzy v podobě aktuálních, historických i dat v reálném čase

Jak můžeme pomoci vašemu podnikání?

Využití nástrojů Azure Machine Learning

Aplikace statistických a matematických metod využitím R a Python

Nastavení prostředí pro rychlé prototypování a testování hypotéz

Konzultace a validace business scénářů vhodných pro machine learning

V oblasti Data science jsme pomohli

  • Cílem spolupráce bylo rozšíření kompetencí interních týmů o zkušenosti s realizací komplexních problémů v oblasti BI. Za dobu spolupráce bylo realizováno několik projektů, jejíž přínosy firma získává dodnes.

    Detail případové studie

  • Za více než 10 let spolupráce jsme vybudovali komplexní řešení datového skladu a reportingového řešení, které umožnilo Notinu vyrůst z velikosti 100 miliónů tržeb na více než 10 miliard.

    Detail případové studie