Vyvoněná správa datového skladu a vyladěný reporting

Popis problému

Cílem projektu bylo vytvořit jednotný datový sklad pro řízení a optimalizaci klíčových oblastí společnosti.

10+

let úspěšné spolupráce

26m

ušetřených financí

100x

nárůst velikosti firmy

1

spolehlivý datový sklad

Společnost Notino získalo moderní reportovací nástroj, který nabízí informovaný náhled na aktuální obchodní i finanční informace v nejrůznějších souvislostech. Díky novým pohledům je možno jednotně pracovat napříč regiony, sortimentem i jednotlivými zákazníky a mít přehledně na jednom místě klíčové informace pro řízení důležitých firemních procesů. Nový systém umožňuje lépe řídit efektivitu nákupu, prodeje, finančních toků i CRM a díky včasným informacím poskytovat důležité informace pro klíčová rozhodnutí. To vše přináší provozní úspory, které poskytují rychlou návratnost implementovaného díla.

Jak jsme Notinu pomohli stát se firmou řízenou daty?
Za 12 let spolupráce jsme vytvořili robustní datový sklad, který se dokáže pružně přizpůsobit této dynamicky rostoucí společnosti. Zpřístupnili jsme controllerům data pro operativní reportování. Vyhodnocujeme cenotvorbu až na úroveň jednotlivých produktů oproti konkurenci. Zpřístupňujeme uživatelům důležité informace o nákupu, prodejích a zásobách.

Použité technologie
Oborová řešení
Řešení

„Na projektu oceňuji zejména to, že vše, co jsme vytvořili, se opravdu aktivně využívá, což přispívá k dynamickému růstu společnosti a pokojenosti zákzaníka.“

Petr Kusý, BI architekt a konzultant

Spokojený klient

Notino

„Manažerský informační systém nám pomáhá v lepším a efektivnějším řízení společnosti. Máme k dispozici aktuální provozní informace a zároveň historické vývojové trendy, vše dostupné rychle a přehledně. Implementované řešení nám pomohlo dosáhnout podstatné časové a finanční úspory.“

Michal Zámec

Zakladatel, Notino