Reporting a plánování chodu celé společnosti vychází z analýzy dat.

Popis problému

Cílem projektu firemního plánování bylo odstranit problémy, které bránily efektivnímu procesu plánování: nekvalitní data, opakované a rozsáhlé ruční zadávání dat, slabá spolupráce mezi plánovači, nízká frekvence vytváření plánu a forecastů.

4x

rychlejší plánovací proces

80

plánovacích manažerů

10

zemí

8x

více průběžných forecastů

Plánování firemní výkonnosti ve společnosti automatizuje predikci, sběr, úpravy a následný reporting skutečnosti a vytvořeného plánu. Plánovači ze všech firem skupiny RENOMIA mohou pracovat na několika verzích plánů a jejich nadřízení pomocí workflow řídit celý proces. V rámci projektu plánování získala RENOMIA prostřednictvím nástrojů Power BI a Power Apps na míru vytvořený nástroj, kterým mohou zvládnout plánovací proces každý měsíc a průběžně tak zpřesňovat výhled na budoucí období a rychleji reagovat na možné příležitosti a hrozby.

Plánovací proces začíná sběrem dat z účetnictví, profesní a HR databáze, konsolidací ze všech zemí do datového skladu v prostředí Keboola a Snowflake. Dále následuje proces vytváření automatizovaných predikcí budoucího stavu na úrovni analytických účtů tak, aby plánovači mohli vkládat úpravy strojově vypočtených hodnot. Kromě top-down úprav manažerské výsledovky lze detailně plánovat metodou bottom-up čtyři vybrané oblasti – mzdové náklady, výnosy, investice a OPEX.Použité technologie
Oborová řešení
Řešení

„Spolupráce s tradiční rodinnou firmou, která je lídrem firemního pojištění v ČR a dalších EU zemích, je velkým závazkem. Jsem rád, že jsme přinesli kvalitní řešení reportingu, finančního plánování a forecastingu, které konsoliduje firemní data.“

Luboš Bednář

Spokojený klient

Renomia

Intecs v naší společnost nastolil pořádek v datech, díky tomu můžeme efektivně plánovat a řídit chod naší společnosti“

Petr Vacek

CFO