Manažerský informační systém pro analýzu procesů logistické společnosti

Popis problému

Cílem projektu pro společnost Schenker bylo vytvořit jednotný manažerský informační systém pro řízení a optimalizaci klíčových oblastí společnosti.

10+

let úspěšné spolupráce

26m

ušetřených financí

23%

zefektivnili práci

1

spolehlivý datový sklad

Manažerský informační systém byl vytvořen na míru požadavkům a specifikům zákazníka s důrazem na jednotnost a spolehlivost celého systému. Nejednotnost pohledů jednotlivých oddělení byla hlavním úskalím, se kterým jsme se museli vypořádat. V některých případech jsme tak dokonce napomohli ke sjednocení firemním procesů a toků informací napříč organizací. Díky tomuto projektu má zákazník potřebné informace vždy včas a korektně.

U projektu jsme vypracovali:
Prodejní a skladové reporty
Hodnocení promocí
Intranetové aplikace
Účetní a kontrolingové reporty
Distribuce inventurních dat
Kalkulace komplexních marží
Okamžitý přehled nad pokladními transakcemi
Efektivita věrnostního programuPoužité technologie
Oborová řešení
Řešení

“Logistika mne zajímala již od dětství a díky tomuto projektu jsem se k ní mohl dostat velmi zblízka. Pro mne i pro naši společnost byla úspěšná realizace projektu MIS v pro nás dříve neznámé oblasti logistiky výzvou, kterou jsme ke vzájemné spokojenosti bezezbytku naplnili. Velmi brzy jsme se stali rovnocenným partnerem klienta i po stránce obsahové. Těchto znalostí a zkušeností tak nyní denně využíváme při analýzách a vývoji nových funkcionalit a reportů. Velmi nás také potěšilo, že implementace řešení pro DB Schenker byla oceněna titulem finalista Microsoft Awards za rok 2014 v oblasti Business Intelligence”

Luboš Bednář

Spokojený klient

DB Schenker

„Naše spolupráce je vždy velmi efektivní, tým dokáže flexibilně reagovat na naše potřeby a dodává chytrá a spolehlivá řešení.“

Lukáš Šošovička

Business Controller – Transport