Propojení datových zdrojů do jediné funkční aplikace

Cíl projektu

Pro společnost Kompan jsme měli zajistit efektivnější správu dat o pracovnících a optimalizaci plánování kapacit do výrobního procesu. Cílem bylo nahradit používané excelové soubory přehlednou aplikací a reporty.

1

funkční aplikace

100%

automatizace zpracování dat

40%

časová úspora

8

automatizovaných reportů

Původně se v Kompanu využívali sdílené excelové soubory obsahující informace o pracovnících, v němž vedoucí pracovníci manuálně vytvářeli pracovní plány. Každá divize přitom měla trochu odlišnou metodiku postupu.

Pro zjednodušení jejich práce jsme vyvinuli aplikaci, která přijímá přesná data o množství práce potřebného k vykonání v konkrétních dnech. Tato aplikace umožňuje přímo plánovat pracovníky na konkrétní pracoviště a odvodit, kolik práce jednotliví pracovníci dokážou zvládnout.

Díky propojení všech datových zdrojů jsou veškerá data dostupná v aplikaci a databázi, což poskytuje podrobné reporty pro vedoucí pracovníky i management. Na základě datového modelu si i sami vedoucí pracovníci mohou vytvářet vlastní reporty k další analýze a vizualizaci.Použité technologie
Oborová řešení
Řešení

„Spolupráce se společností Kompan je typickým příkladem toho, jak může být kvalitní reporting a na míru vytvořená aplikace efektivní, v porovnání s manuálním řešením zadáváním dat v tabulkách. Jediná aplikace přinesla časovou úsporu vedoucím pracovníkům, kteří se spoléhají na aktuální data z dostupné databáze a současně využijí přehledné reporty.

Zbyněk Sailer, Senior BI Application Engineer

Spokojený klient

Společnost intecs jsme oslovili s žádostí optimalizace procesu plánování lidských kapacit. Stávající řešení již nebylo efektivní z hlediska časové a manuální náročnosti. Implementace přehledné aplikace s navazujícími reporty přinesla rychlejší práci s aktuálními, a tedy přesnějšími daty.

Vedoucí pracovníci už nemusí aktualizovat několik samostatných tabulek z různých zdrojů, ale data mají k dispozici automaticky a skoro okamžitě.

Benefitem je i sjednocení metodiky plánování lidských kapacit pro celou firmu a lepší přenos informací na další kolegy.

Michal Varga

Process Data/KPI Engineer