Reporting všech výrobních oblastí přinesl výrazné úspory a podporu pro rozhodování.

Popis problému

Komplexní výrobní reporting pokrývající všechny aktuálně problematické oblasti od kontroly financí přes efektivitu výroby po sledování lidských zdrojů.

70%

snížení zmetkovitosti

80%

snížení objemu zpožděných dodávek

8mil

měsíční snížení provozních nákladů

5

dnů k vytvoření prvního reportu

Postupným výběrem nejpalčivějších oblastí pro společnost Rompa jsme byli schopni rychle reagovat na vznikající problémy v dynamické době. Přehledný reporting pomohl udělat správná rozhodnutí, které přináší výrazné finanční úspory. Kombinace Azure datového skladu a Power BI reportů umožnilo mít první výsledky již do měsíce od začátku spolupráce.

Mezi úspěchy projektu patří snížení zpožděných dodávek o 80%, snížení zmetkovitosti o 70%, zvýšení výrobní produktivity o 20%, zvýšení průměrných marží o 3% a snížení provozních nákladů o 8 mil. Kč měsíčně. Dále nesmíme zapomenout na kvalitativní ukazatele jako jsou zrychlení měsíční závěrky o dva dny, redukce chyb a umožnění zeštíhlení finančního teamu o jednoho zaměstnance.Použité technologie
Oborová řešení
Řešení

„Bohaté zkušenosti se specifiky výrobních firem nám umožnily posouvat výsledný reporting za hranice pro zákazníka představitelného.“

Jakub Šmerda – senior konzultant

Spokojený klient

Rompa group

„Špatná rozhodnutí při řízení firmy nesou velké ztráty a zbytečné náklady. Díky intecs jsme pochopili, která data jsou důležitá a jak moc může kvalitní reporting pomoci pro rozhodování.“

Pavel Šustek

CFO