Automatizace interních procesů pro aktuální reporting v Power BI

Cíl projektu

Pro společnost Tescan jsme se stali partnerem pro vytvoření datového skladu a reportovacího systému v Power BI. Cíl spolupráce se týkal zajištění automatizace interních procesů s nahráváním dat do datového skladu a Power BI. Výsledné reporty se pak postarají o efektivnější a přesnější distribuce informací pro koncové uživatele.

10

nasazených reportů

10

konzultantů

100

koncových uživatelů

1 rok

spolupráce

Se společností Tescan jsme zahájili dlouhodobou spolupráci se zaměřením na různé oblasti (finance, měsíční reporty výsledků, prodej a výroba…). Záměrem projektu je odstranit nedostatky v systému reportingu a datového skladu.

Jako první jsme automatizovali potřebné interní procesy, kdy byla data dosud vyplňována převážně ručně do Excelu. Tento krok přinesl významnou úsporu času. Jednotný pohled na data společnosti pak zajistily nové reporty zaměřené na náklady. Ty umožňují vedoucím pracovníkům vidět své náklady v kontextu rozpočtů a identifikovat odchylky, které mohou okamžitě řešit. Současně se zpřístupnila data zaměstnancům, kteří k nim dosud neměli přístup, nyní mohou identifikovat, co funguje a co je třeba upravit. Dalším projektem je sledování on-time delivery, což zahrnuje sledování výroby a  doručování včas podle stanovených termínů s cílem zlepšení péče o zákazníky.Použité technologie
Oborová řešení
Řešení

„Vždy mě zajímaly příběhy hi-tech firem, a Tescan je určitě jednou z nich – světová špička ve výrobě mikroskopů a dalších sofistikovaných zařízení. Na projektu samozřejmě také využíváme nejmodernější technologie z BI světa, abychom mohli zákazníkovi pomoct vybudovat ucelený reportovací systém, ušetřit čas s přípravou podkladů pro řízení společnosti i jednotlivých oddělení, zefektivnit interní procesy napříč týmy a pomoci tak přednímu výrobci ještě dále zvýšit náskok před konkurencí.“

~ Ondřej Barták, Senior BI Consulatnt

Spokojený klient

intecs se stal naším spolehlivým partnerem. Začali jsme v podstatě na zelené louce s roztříštěnými zdroji dat a bez intecs bychom se za rok určitě neposunuli tam, kde jsme teď. Ceníme si zejména jejich odborných rad ohledně best practices a jejich profesionálního přístupu. Spolupráce s týmem intecs byla vždy konstruktivní a přínosná. Společně jsme hledali řešení a učili se od sebe navzájem, což nám pomohlo dosáhnout našich cílů rychle a efektivně. intecs je pro nás více než dodavatel – jsou skutečnými partnery, kteří táhnou s námi za jeden provaz.

Lukáš Schön, Head of Group Reporting & Controlling, Tescan Group a.s.