Datový sklad pro evidenci měření uhlíkové stopy

Cíl projektu

V zadání projektu bylo vytvořit jednotný datový sklad pro evidenci měření uhlíkové stopy, který zajišťuje přední anglická firma Zero Carbon Company. Navíc jsme vytvořili webovou aplikaci pro klimatický akční plán a snižování uhlíkové stopy. 

1

webová aplikace

1

datový sklad na Keboole

90%

pokles manuální práce

3 roky

spolupráce

Společnost Zero Carbon Company shromažďuje data z měřidel spotřeby plynu a elektřiny z hostinců, restaurací a hotelů mnoha největších britských značek v oblasti pohostinství. Zero Carbon Company je předním poskytovatelem analýzy uhlíkové stopy v tomto odvětví a nabízí řešení, která pomáhají dosáhnout cílů v oblasti snižování produkce uhlíku a zvyšování zisků. Získaná data se analyzují a odhalují vývoj a trendy, obvykle 1-2krát denně.

Naším cílem bylo vytvořit jednotný datový sklad pro výstupy měření a informací o ekologické stopě firem (např. z výroby, obchodních operací, cest manažerů atd.). Souběžně jsme vyvinuli aplikaci pro automatizované generování komplexních doporučení pro snížení uhlíkové stopy podniků. Použité technologie
Oborová řešení
Řešení

„Spolupráce se Zero Carbon Company představuje novou zkušenost pro intecs, kdy jsme dostali prostor plně využít naše schopnosti v rámci Kebooly, ale také jsme mohli pomoct s vytvářením reportů v platformě, se kterou běžně nepracujeme – Thoughtspot. Kromě toho poskytl celý projekt důležitou zkušenost pro aplikační tým, který vyvinul webový generátor klimatických akčních plánů na Azure.“

~ Jan Richter, Senior BI Consulatnt

Spokojený klient

Společnost intecs se významně podílela na transformaci naší nabídky Carbon Analytics pro odvětví pohostinství ve Velké Británii, což našim klientům pomohlo dosáhnout významných úspor nákladů a snížení emisí uhlíku. Jejich odborné znalosti v oblasti Keboola jsou bezkonkurenční a díky jejich otevřenosti učit se a přizpůsobovat novým technologiím, jako je platforma Thoughtspot Analytics, je s nimi radost spolupracovat. 

intecs s námi také spolupracuje na dalších projektech, například na webové aplikaci pro tvorbu akčních plánů pro naše klienty. Dříve trvalo vytvoření akčního plánu několik dní, nyní jej lze generovat během několika hodin. Se službami, které nám společnost intecs poskytla za poslední 2,5–3 roky, nemůžeme být spokojenější a těšíme se na spolupráci po mnoho dalších let..

David Street

Data & Analytics Director, Zero Carbon Company