Microsoft Fabric – platforma pro ukládání, analýzu a vizualizaci dat

Co je Microsoft Fabric?

Fabric je platforma pro ukládání, analýzu a vizualizaci dat. Platforma poskytuje vše, co moderní práce s daty vyžaduje včetně data science, real-time zpracování dat, ale také ukládání dat v data lake, několik transformačních nástrojů a těsné propojení
na Power BI.

Je to propojení několika nástrojů do jednoho, vizuálně sjednoceného řešení. 💪

Pět vlastností Fabricu:

  1. SaaS produkt – stejně jako Power BI se nemusí složitě nastavovat, stačí otevřít fabric.microsoft.com a můžu začít pracovat s daty. Vše je v jednom, vše hned funguje a ihned v best practice nastavení.

  2. Demokratizace dat – Fabric umožňuje zapojit do práce s daty více byznysových uživatelů a tím snížit zapojení vývojářů, kterých je stále nedostatek. Výsledkem je rychleji vytvořená analýza a výsledný report.

  3. Otevřený formát dat – všechna data jsou ukládána v Delta Lake, tedy open-source formátu, který využívá parquet soubory a JSON pro popis změn. Jakýkoliv nástroj, který dnes funguje s Delka Lake, je možné napojit na Fabric. Všechny způsoby zpracování dat (ať už jde o datový sklad, lakehouse, nebo třeba Power BI) interně pracují s tímto formátem a je tam možné data jednou uložit a pracovat dále s touto jednou kopií několika způsoby. Toto je velmi inovativní přístup, který otevírá netušené možnosti spolupráce.

  4. Načítání dat v Power BI – toto je zásadní inovace v Power BI, která odstraňuje nutnost obnovování datasetu (nově sémantického modelu) v pravidelných intervalech. Protože Power BI interně ukládá data v Delta Lake, je nově možné uložit data a Power BI je okamžitě zobrazí se svých reportech, bez nutnosti čekání na obnovu datasetu a beze ztráty rychlosti.

  5. Jedna platba za všechno.


V intecs věříme tomu, že Fabric má schopnost zjednodušit práci s daty v každé firmě. Jsme od začátku součástí neveřejného
a později veřejného před-produkčního programu a díky tomu můžeme ovlivňovat rozhodnutí vývojového týmu. Máme vynikající znalost nového prostředí a také řadu produkčních nasazení Microsoft Fabric.

Pomůžeme se zavedením Microsoft Fabric do firemního prostředí, vytvoříme první datové úložiště, transformace dat a jejich vizualizace v reportech.
x