Nově zavedený reporting podává managementu detailní přehled o výkonu společnosti

Popis problému

Společnosti NaturaMed jsme měli zajistit reporting, který zvládne reagovat na dynamický rozvoj společnosti a změny firemních procesů. S tím souvisel požadavek na vybudování datového skladu a automatizaci administrativních úkonů.

6

let spolupráce

8

členů realizačního týmu

7

web aplikací pro správu dat

10ky

rozsáhlých reportů

Zpočátku naší spolupráce jsme se potýkali s nízkou kvalitou dat způsobenou postupně nevyhovujícím primárním systémem. Postupem času jsme pochopili hloubku byznysového modelu našeho partnera, což jsme zužitkovali při vývoji aplikací na míru. Veškerá řešení vytváříme a rozvíjíme společně s klientem, který je tak aktivně zapojen do celého procesu vývoje.

Reportování v Power BI se stalo součástí pracovního procesu NaturaMed. Kromě přípravy desítek komplexních reportů jsme uživatelům ukázali cestu, jak si je mohou vytvářet sami, což nyní často využívají např. pro účely prototypování.Použité technologie
Oborová řešení
Řešení

„Na spolupráci se společností NaturaMed si nejvíce vážím našeho vstřícného a přátelského vztahu. Podařilo se nám vytvořit příjemné a konstruktivní pracovní prostředí, ve kterém je prostor pro rozvoj a zlepšení. Svědčí o tom i skutečnost, že se rádi účastníme i neformálních pracovních setkání.“

Jiří Klimeš – Senior BI consultatnt, vedoucí projektu

Spokojený klient

„Společnost intecs nám za roky spolupráce ukázala nejlepší cestu pro tvorbu detailních reportů pro všechny úrovně managerského řízení. Vytvořené aplikace jsou propojeny s datovým skladem a dokáží nám výrazně ulevit s každodenní datovou rutinou.“

Jiří Bureš

IT Manager, NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.