11.10.2023

Nově vylepšujeme reporting pro Elevion Group

Zahájili jsme spolupráci s jedním z předních evropských poskytovatelů služeb a řešení v oblasti inteligentní využívání energie.

Zahájili jsme spolupráci s jedním z předních evropských poskytovatelů služeb a řešení v oblasti inteligentní využívání energie. Naším cílem je pro skupinu Elevion Group zajistit ucelené datové zdroje a nastavit přehledný reporting opírající se o Power BI. Práci s daty nadnárodní společnosti pozitivně podporuje proaktivní přístup klienta a vstřícné jednání všech zapojených zaměstnanců Elevion Group.

Alexandra Profantová, Senior BI Consultant intecs:

“Elevion si pro konsolidaci finančních dat svých dceřiných společností a vylepšení reportingu vybral Power BI, s nímž již měl základní zkušenosti. Naše konzultace významně pomohly prohloubit vědomosti týkající se Power BI. Od prvních krůčků, kdy se v Power BI seznamoval s analýzou a vizualizací, si klade další cíle v podobě udržitelného řešení, implementací doporučených postupů, sjednocení datové základny a governance.”

“Konzultace ohledně Power BI probíhají v Elevionu vždy v přátelském duchu. Zapojené oddělení BI pod vedením Marka Baka se ubírá vpřed s jasnou vizí využít Power BI pro lepší reporting dat. Jsem ráda, že je v tomto můžeme podpořit.”

O Elevion Group

Elevion Group je dceřinou společností Skupiny ČEZ. Elevion poskytuje služby a řešení v oblasti inteligentní využívání energie, a je jedním z předních evropských poskytovatelů služeb ESCO. Ty kombinují udržitelné snižování CO2, zvyšování energetické účinnosti, úspory nákladů na energii, systémy obnovitelné energie a pokrývají veškeré oblasti technického zařízení budov (TZB) a služeb.

Elevion v současnosti zahrnuje 60 konsolidovaných společnosti a více než 6 000 projektů, s více než 4 700 zaměstnanci působí ve 12 zemích, má zákazníky mezi průmyslovými podniky, municipalitami a veřejnými organizacemi. Mezi nejvýznamnější trhy patří Německo, Polsko, Rumunsko a severní Itálie.