21.11.2023

Získali jsme designaci Microsoft Solutions Partner

V oblasti Data & AI (Azure)

V rámci nového partnerského programu Microsoftu jsme se stali držitelem designace Solutions Partner pro Data & AI (Azure) 🏆. Posunuli jsme tak náš dlouhodobý vztah se společností Microsoft na vyšší úroveň. 👏

Zařadili jsme se mezi ověřené partnery Microsoftu, kteří mají nepochybné odborné schopnosti, odborně vzdělané zaměstnance a rovněž dlouhodobou kvalitu služeb v dané oblasti. Současně neusínáme na vavřínech a zavázali jsme se k dalším školením a certifikacím. 💪

Získaná designace není pouhý certifikát. Je to výsledek náročného procesu ověřování úrovně našich služeb, který potvrzuje naši důvěryhodnost jako partnera pro oblast Data & AI (Azure). 

Naši klienti se mohou spolehnout na to, že patříme k nejlepším. K tomu využíváme technologická řešení Microsoftu, který se stará o maximální zabezpečení dat, s nimiž pracujeme. 😎

„Nově získaná kompetence je úspěchem pro naši společnost a důkazem úsilí všech zainteresovaných kolegů, dokládá odbornost a odhodlání přinášet ta nejlepší řešení našim klientům.“

~ Radim Hampel, Partner & Managing Director