30.09.2020

Získali jsme ocenění Microsoft Awards 2019!

V 21. ROČNÍKU SOUTĚŽE MICROSOFT AWARDS JSME USPĚLI S PROJEKTY BOOKBOT– INTELIGENTNÍ AUDITOR A OPERATIVNÍ REPORTING CHYTRÁ KARANTÉNA PRO CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ TÝM COVID-19

S radostí oznamujeme, že dva naše projekty byly oceněny v letošních Microsoft Awards.

Uspělo řešení BookBot – inteligentní auditor v kategorii Umělá inteligence a v letos speciálně vyhlášené kategorii Community Response Award uspělo řešení Operativní reporting Chytrá karanténa pro Centrální řídící tým COVID-19.

Je to již posedmé z posledních osmi let, kdy jsme s našimi projekty získali ocenění v soutěži Microsoft Awards.

BookBot

BookBot usnadňuje a automatizuje detekci chyb, odchylek a nekonzistencí ve finančních a účetních datech. Tato automatizace sjednocuje kvalitu kontrol účetních záznamů napříč všemi klienty. Zároveň přináší možnost nabídnout novým zákazníkům službu, v rámci které lze zpětně ověřit jejich účetní data. Zákazníkům tento nástroj zvyšuje pocit bezpečí a kontroly nad správností a úplností účetnictví a zároveň zlepšuje kvalitu a rychlost jejich manažerských rozhodovacích procesů.

Nástroj je využíván interně-účetní poradci, zodpovědní za pravidelné účetní kontroly, mají k dispozici nástroj, který jim automaticky vyhodnotí dodržování dané sady pravidel. V řádu minut identifikuje veškeré odchylky a poskytne jim srozumitelný výstup o jejich povaze, zkušený účetní se tak může věnovat samotné analýze konkrétních účetních transakcí. Externě nástroj slouží pro management, vlastníky a investory, kteří si chtějí ověřit správnost účetních postupů u jejich zájmových společnosti.

Chytrá karanténa

Operativní reporting Chytrá karanténa pro Centrální řídící tým COVID-19 – je portál, který integruje a prezentuje jak veřejně dostupná data o vývoji aktuální epidemiologické situace, tak data určená vybraným skupinám uživatelů (Armáda ČR, KHS, Centrální krizový štáb). Pro administrátory přináší možnost snadného rozšíření o data z různých zdrojů, jednoduché administrace a monitoringu. Koncovým uživatelům nabízí přehledným a aktuálním způsobem informace o postupu nákazy COVID-19 s možností rychlé reakce a koordinace všech zapojených orgánů.