Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

1. Hackathon veřejné správy – třetí místo

1. Hackathon veřejné správy – třetí místo

O víkendu jsme se zúčastnili 1. hackathonu státní správy (https://www.nku.cz/hackathon/). Hackathon se konal v prostorách NKÚ a otevřená data na místě podpořili mentoři za ČSU, ČTU, ČSSZ, MV, MF, ČÚZK a NKÚ. Celkem bylo na začátku sestaveno 15 týmů. My se přidali k týmu Petra Štěpána, který se rozhodl pomocí Power BI prozkoumat otevřená data veřejné správy a zamyslet se nad propojením a využitím co nejvíce zdrojů. Rozhodli jsme se propojit data prostřednictvím období a organizace (IČO) a hledat v nich souvislosti. Podařilo se nám tak vytvořit sadu reportů, které zobrazovaly metriky jako hodnotu schválených dotací, počet kontrolních akcí, výdaje rozpočtu, rozdíl mezi schválenou a požadovanou částku dotace nebo také množství smluv, u kterých nebyla dodržena lhůta pro zveřejnění.

Celkem bylo na vypracování přesně 24 hodin, poté došlo k prezentaci výsledků a volba nejlepších projektů. Náš projekt se umístil na 3. místě. Porota na našem projektu ocenila zejména to, jak efektivně jsme dokázali propojit na jedno místo data z různých míst státní správy a zpřístupnit je tak pro další analýzy. V projektu jsme využili tyto datové sady:

  • NKÚ o kontrolních akcích a kontrolovaných osob
  • Monitor státní poklady MF
  • Kmenová data účetních jednotek a některých menších číselníků
  • Rozpočet obcí
  • O hazardu MF
  • Výsledky kontrol hospodaření z MF
  • Registru smluv MV

Více o výsledcích na www.hackujstat.cz. Výsledný Power BI report je k dispozici zde.